Projekty Evropské Unie

Vzdělávací programy

Programy celoživotního učení

 

Programové období 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Programové období 2007-2013

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)


Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


Řešitelské projekty

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty

 

Programové období 2004-2006

Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

 

Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2022