Projekty Evropské Unie

Vzdělávací programy

Programy celoživotního učení


Programové období 2021-2027

Operační program Jan Amos Komenský


Operační program Spravedlivá transformace


Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost


Národní plán obnovy


Programové období 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Programové období 2007-2013

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)


Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)


Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


Řešitelské projekty

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty


Programové období 2004-2006

Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)


Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2024