Publikační a umělecká činnost

Publikační činnost je v akademické sféře spjata nejen s výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti, ale také s přípravou materiálů, určených pro vzdělávání studentů. Vzdělávací materiály jsou publikovány jak prostřednictvím externích nakladatelství, tak pod vlastní hlavičkou instituce. Výsledky vědeckovýzkumných a tvůrčích aktivit jsou v podobě mezinárodních a národních článků v impaktovaných a recenzovaných časopisech a příspěvků ve sbornících z prestižních konferencí evidovány mimo jiné v databázích Web of Science, Scopus, ERIH PLUS a PubMed. Společně s odbornými monografiemi a kapitolami odborných monografií jsou pak všechny tyto výsledky každoročně předávány k odbornému hodnocení prostřednictvím Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Veškeré výsledky realizované na naší instituci jsou evidovány a archivovány prostřednictvím informačního nástroje IS PUBL.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017


Popis databáze publikačních a uměleckých aktivit zaměstnanců OU

Základní údaje o databázi publikační a umělecké činnosti zaměstnanců Ostravské univerzity PUBL.