Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2029
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PřF, Horizont Europe
Stavřešený
Národní centrum pro nové metody diagnostiky, sledování, léčby a prevence geneticky podmíněných nemocí
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2028
PoskytovatelTechnologická agentura ČR
Stavřešený
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Záchrana životů prostřednictvím výzkumu včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a společenské faktory
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelOP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Life Environment Research Center Ostrava
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2021 - 12/2027
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, OP ST (Spravedlivá transformace)
Stavřešený
Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics
Hlavní řešitelprof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Rozvoj teorie sociální práce podporující práva lidí s postižením v procesu deinstitucionalizace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Viry trypanosomatid: údržba a přenos
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. Lenka Kramná, Ph.D.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Extramedulární mnohočetný myelom: molekulární patogeneze a nové léčebné cíle
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období10/2023 - 9/2026
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Stavřešený
Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období6/2023 - 5/2026
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Období10/2023 - 3/2026
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Study of the anti-leishmanial activity of nanoparticles considering their effect on the microbiome
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období2/2024 - 1/2026
PoskytovatelHorizont Europe
Stavřešený
Národní ústav pro neurologický výzkum
Hlavní řešitelMUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2025
PoskytovatelDěkanát LF, MŠMT
Stavřešený
Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2025
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Velká historie a její filozofický potenciál
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmaření
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Organelární translace jako evoluční hřiště
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Posouvání hranic zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistů
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený

123456