Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2029
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PřF, Horizont Europe
Stavřešený
Národní centrum pro nové metody diagnostiky, sledování, léčby a prevence geneticky podmíněných nemocí
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2028
PoskytovatelTechnologická agentura ČR
Stavřešený
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Záchrana životů prostřednictvím výzkumu včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a společenské faktory
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelOP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Life Environment Research Center Ostrava
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2021 - 12/2027
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, OP ST (Spravedlivá transformace)
Stavřešený
REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2027
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát PdF, Děkanát PřF, OP ST (Spravedlivá transformace)
Stavřešený
Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období4/2024 - 9/2027
PoskytovatelFilozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Rychlé změny prostředí jako klíč k pochopení maladaptivního chování v rámci sladkovodních společenstev
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics
Hlavní řešitelprof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Rozvoj teorie sociální práce podporující práva lidí s postižením v procesu deinstitucionalizace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Viry trypanosomatid: údržba a přenos
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. Lenka Kramná, Ph.D.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Role a management opomíjených typů sídelní zeleně pro udržitelný rozvoj sídel v době klimatické změny
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období5/2024 - 12/2026
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Zapracování konceptu hodnocení ekosystémových služeb do budoucích plánů povodí
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období5/2024 - 12/2026
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Extramedulární mnohočetný myelom: molekulární patogeneze a nové léčebné cíle
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Patricie MICHALČOVÁ
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelKatedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období10/2023 - 9/2026
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2023 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období9/2023 - 8/2026
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Prototyp systému pro vizuální inspekci při sériové výrobě polymerních komponentů s využitím metod umělé inteligence
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období2/2024 - 6/2026
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Stavřešený
Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období6/2023 - 5/2026
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený

123456789