Aliance Evropských univerzit NEOLAiA

NEOLAiA je společenství mladých evropských univerzit stojících mimo hlavní evropské metropole. Cílem je vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu, výuky a inovací, které povedou k rozvoji univerzit a jejich regionů.

Ostravská univerzita je součástí konsorcia NEOLAiA s dalšími osmi evropskými univerzitami: Univerzita v Jaénu (Španělsko), Univerzita v Bielefeldu (Německo), Univerzita v Örebro (Švédsko), Univerzita Štěpána Velikého v Sučavě (Rumunsko), Univerzita v Salernu (Itálie), Státní univerzita aplikovaných věd v Šiauliai (Litva), Univerzita v Tours (Francie) a Univerzita v Nikósii (Kypr).


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Součástí projektu NEOLAiA je široká nabídka aktivit na podporu internacionalizace a mobilit studentů i vyučujících. Aktuální nabídky a výzvy naleznou studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity přehledně v share pointu OU.

Evropská komise otevřením výzvy Erasmus+ na podporu iniciativy Evropských univerzit, dává Ostravské univerzitě a ostatním univerzitám aliance NEOLAiA jistotu čtyřleté finanční podpory na systematický rozvoj spolupráce a realizaci širokého portfolia plánovaných aktivit v oblasti výuky, výzkumu, rozvoje podnikatelských a interkulturních kompetencí studentů a práce se společenskou rozmanitostí, pomůže také otevřít nové příležitosti pro zahraniční studijní i pracovní pobyty studentů a široké sdílení dobré praxe mezi pracovníky všech univerzitních oddělení.

Výsledky výzvy 2023 jsou nejen velkým úspěchem Ostravské univerzity, ale také posílením postavení České republiky, a zvláště Ostravy a Moravskoslezského kraje, v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2024