Naši úspěšní absolventi

V řadách našich absolventů je nespočet úspěšných a inspirativních osobností. Věříme, že právě oni jsou nejlepší vizitkou univerzity, proto jsme se rozhodli vám některé z nich představit. Třeba v něčem inspirují i vás!

Rozhovory s našimi absolventy


Michal Místecký – lingvista a učitel
K latině a matice se musí dozrát

Jakub Ivánek – akademik a člen spolku Za krásnou Ostravu a sdružení Důl architektury
Současná doba umění ve veřejném prostoru nepřeje

Zuzana Kultánová – spisovatelka a držitelka Ceny Jiřího Ortena
Nádherné knihy vždycky vznikají z autentických pocitů

Eliška Černá – výzkumnice v oboru sociální práce
Nehodnotíme, netrestáme. Pracujeme se silnými stránkami rodin

Lukáš Látal – zakladatel spolku Nebuď oběť
Kyberšikana je palčivý problém dnešní doby

Radim Dvořák - vedoucího politického oddělení a zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise na Slovensku
Má práce je pro mě práce snů

Jan Netolička – ředitel Wichterlova gymnázia
Nebýt součástí neviditelné masy

Magdaléna Michlová – fundraiserka v neziskové organizaci
Práce musí dávat smysl

Markéta Radová – reportérka a redaktorka v České televizi
Práce v televizi? Hlavně nepodléhat panice

Juraj Čiernik – režisér, operní a muzikálový zpěvák
Rozmanitost rolí je krásná

Lukáš Vondráček - světový klavírista
Nejdůležitější pro mě vždycky byla hudba, ne úspěchy a medaile.

Tomáš Etzler - válečný zpravodaj
Emoce většinou přijdou až na hotelu.

Tomáš Šiřina - ředitel ostravského studia České televize
Ostravská univerzita a ostravská televize jsou si blízko nejen adresou.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022