Etická komise pro výzkum na OU

Etická komise pro výzkum na OU se ustavuje pro potřeby posuzování etických aspektů výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích subjektů. Posuzuje, zda metodika výzkumu v navrhovaném projektu není v rozporu s etickými normami a obecnými právními předpisy (ochrana osobních údajů, zacházení s biologickým materiálem zejména lidských subjektů včetně zacházení s biologickým materiálem lidského původu).

Etická komise pro výzkum na OU posuzuje návrhy výzkumných projektů připravovaných na celouniverzitní úrovni nebo na dvou a více součástech OU, nebo v případě neexistence etické komise pro výzkum na příslušné fakultě OU.

Etická komise pro výzkum na OU má sedm členů a sedm náhradníků. Členy a náhradníky Etické komise pro výzkum na OU jmenuje rektor formou opatření na návrh prorektora, do jehož kompetence patří řízení tvůrčí činnosti na OU a po projednání ve Vědecké radě OU tak, aby z každé fakulty byl jmenován jeden člen a jeden náhradník.

Etická komise pro výzkum na OU je vymezena v Etickém kodexu zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity čl. 8.

Dokumenty

Stanoviska a zápisy Etické komise pro výzkum na OU naleznete po přihlášení na Portále OU v dokumentech Ostravské univerzity, Věda a výzkum.

Termíny zasedání Etické komise pro výzkum na OU

  • Zasedání bude svoláno na základě předložených projektů.

Složení Etické komise pro výzkum na OU

Člen
doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. (PdF)
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (FF)
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. (PřF)
doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D. (FSS)
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA (LF)
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D. (FU)
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (R)
Náhradník
PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. (PdF)
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (FF)
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (PřF)
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. (FSS)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (LF)
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (FU)
Mgr. Renáta Tomášková, Dr. (R)

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2019