Budovy

budova R (Dvořákova 7, Moravská Ostrava)

Rektorát – hlavní budova, vedení univerzity