Erasmus Student Network Ostravská

logo Jsme studentská organizace Ostravské univerzity. Našim hlavním cílem je pomáhat studentům, kteří k nám ze zahraničí přijíždějí na jejich Erasmus+ pobyt. Pomáháme jim při zabydlování a vyřizování formálních záležitostí. Mimoto také organizujeme mnoho volnočasových aktivit, které slouží k bližšímu seznámení zahraničních studentů s českou kulturou a historií. A v neposlední řadě pořádáme také akce/párty, aby se u nás studenti bavili a odnesli si z Česka hezké vzpomínky. Tímto vším přispíváme k odstranění bariér mezi zahraničními studenty a Českem a doufáme, že budou na jejich dočasný domov vzpomínat v dobrém.

Web, sociální sítě:

Kontakty:


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024