OU > O univerzitě > Dokumenty

Dokumenty Ostravské univerzity

Vnitřní předpisy


Vnitřní předpisy a opatření z oblasti studia


Vybraná ostatní opatření:


Rozpočet Ostravské univerzity


Zprávy o vnitřním hodnocení OU


Strategické záměry Ostravské univerzity


Institucionální rozvojové plány Ostravské univerzity


Výroční zprávy Ostravské univerzity


Zprávy o hospodaření Ostravské univerzity

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub