Portál Ostravské univerzity

Portál OU je vnitřní informační systém Ostravské univerzity, který je základním zdrojem informací pro studenty i zaměstnance OU a slouží také jako vstupní brána do dalších vnitřních informačních systémů. Přihlašovací jméno (ID uživatele) a heslo student získá na zápise ke studiu, přístup do Portálu den po zápise.

Studijní a technické záležitosti

V Portálu najdete svůj elektronický index (rozvrh, zkoušky, známky apod.), vše o závěrečných pracích, informace o ubytování i stravování, studijní a zkušební řád a další normy, žádosti (např. o přerušení studia a další), aktuality a informace o jednotlivých fakultách, jeho prostřednictvím můžete také nahlásit poruchy týkající se informačních systémů apod.

Nabídky pro studenty a zaměstnance

Díky mnoha novým spolupracím, které Ostravská univerzita v posledním roce navázala, v Portálu nově najdete také sekci Nabídka pro studenty a zaměstnance OU. Zde najdete slevy na vstupenky do divadla, na koncerty a další akce, nabídku slev v rámci sportovního programu TEP (až 50% slevy), ale i aktuální nabídky brigád a stáží v Česku i zahraničí.

Studentské organizace

V Portálu OU najdete také soupis všech studentských organizací, které působí na OU a jejich fakultách. Možná jste ani netušili, že naši studenti stojí za ostravským velkolepým Majálesem nebo že se každý měsíc můžete setkat se stovkou zahraničních studentů na Nation4Nation. Seznamte se se studentským životem na Ostravské univerzitě!

Funkce Portálu Ostravské univerzity

Helpdesk

(Portál> Moje stránka> Helpdesk)
Hlášení poruch týkajících se informačních systémů.

Studium

(Portál> Moje stránka> Studium) Potvrzení o studiu, rozhodnutí ubytovacího stipendia.

Elektronický index

(Portál> Moje stránka> Studium> Elektronický index) Informace o studentovi, rozvrh, zkoušky, známky, atd.

Stipendia studenta

(Portál> Moje stránka> Studium> Stipendia studenta) Změna osobních údajů, sledování stavu svých závazků a pohledávek vůči škole, seznam svých studií na školách v ČR, podání a sledování stavu žádostí o stipendia.

Elektronický zápis do akademického roku

(Portál> Moje stránka> Studium> Elektronický zápis do akademického roku)
Zápis studenta do akademického roku.

Předzápis

(Portál> Moje stránka> Studium> Předzápis)
Provedení zápisu a odepsání jednotlivých rozvrhových akcí předmětů.

Přihlašování na zkoušky

(Portál> Moje stránka> Studium> Přihlašování na zkoušky)
Seznam všech dostupných vypsaných zkouškových termínů, zápisy a zrušení zápisů.

Studijní materiály

(Portál> Moje stránka> Studium> Studijní materiály)
Studijní materiály k zapsaným předmětům.

DIPL

(Portál> Informační systémy> Databáze VŠKP)
Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací, evidence bakalářských, diplomových, doktorských prací, manuál DIPL, směrnice rektora, šablony.

Vysokoškolské koleje

(Portál> Provoz a služby> Vysokoškolské koleje)
Informace o ubytování, ceny kolejného, elektronická přihláška k ubytování, volby do kolejní rady, personální složení, informace o možnostech připojení k internetu na kolejích.

Menzy

(Portál> Provoz a služby> Menzy)
Informace o stravování (menza), dokumenty, personální složení, atd.

Studentské směrnice

(Portál> Studentské informace> Blok odkazů vpravo po přihlášení)
Sdružuje veškeré relevantní řídící normy, které ovlivňují život studenta na univerzitě.

Dokumenty

(Portál> Dokumenty)
Studijní a zkušební řád, řídící normy - směrnice rektora, kvestora, fakultní dokumenty - směrnice děkana, atd.

Seminární práce

(Portál> Moje stránka> Studium – Seminární práce)
Přihlášení se k tématu a elektronické odevzdání práce, odevzdané práce jsou porovnávány s pracemi uloženým i na  http://odevzdej.cz

Studentské žádosti

(Portál> Moje stránka> Studium> Studentské žádosti)
Žádosti o přerušení studia, o opožděný zápis předmětů, odvolání proti rozhodnutí o platbě za studium, atd.

Stránky fakult

(Portál> Fakulty a ústavy> výběr konkrétní fakulty)
Aktuality a informace o jednotlivých fakultách.

Výsledky kvality výuky

(Portál> Moje stránka> Studium> Výsledky kvality výuky)
Výsledky hodnocení kvality výuky.

Hodnocení kvality

(Portál> Moje stránka> Studium> Hodnocení kvality)
Hodnocení kvality výuky na Ostravské univerzitě.

Plagiáty

(Portál> Moje stránka> Studium> Plagiáty)
Sledování průběhu kontroly kvalifikačních prací systémem http://theses.cz, který kontroluje odevzdávané kvalifikační práce navzájem a hledá podobné či shodné části textu.

ECTS výjezdy/příjezdy

(Portál> Moje stránka> Studium> ECTS výjezdy/příjezdy)
Příjezdy studentů ze zahraničí, odjezdy studentů do zahraničí.

Elektronická peněženka

(Portál> Moje stránka> Studium> Personální informace> Informace o studentovi)
Disponibilní zůstatek konta CUS a jeho historie.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020