Kontakty pro uchazeče a studenty

Studijní oddělení jednotlivých fakult Ostravské univerzity

Komplexně zabezpečují agendu uchazečů o studium a studentů po celou dobu jejich studia.

Zodpovídají dotazy uchazečů o studium, poskytují informace o studiu na dané fakultě a o jednotlivých studijních programech či oborech, a to jak uchazečům o studium, tak studentům fakulty.

Na fakultní studijní oddělení se obracejte v těchto případech:

 • Uchazeči o studium:
  • záležitosti spojené s přijímacím řízením na danou fakultu (přihlášky, poplatky, podmínky přijímacího řízení)
  • programy celoživotního vzdělávání (CŽV) realizované na dané fakultě
 • Studenti:
  • administrativní výkony spojené se studiem (zápis do studia nebo předmětů, žádost o přerušení či ukončení studia, potvrzení o studiu apod.)
 • Absolventi:
  • vydávání diplomů, případně kopií diplomu a Diploma Transcriptu


Studijní oddělení Ostravské univerzity – rektorát

Na celouniverzitní (rektorátní) oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání (CŽV) OU se obracejte v těchto případech:

 • Uchazeči o studium:
  • uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na OU
  • druhoinstanční řízení při rozhodování o přijetí ke studiu
 • Studenti:
  • agenda celouniverzitních stipendií (ubytovací, sociální a další celouniverzitní stipendia)
  • druhoinstanční řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů dle § 68 zákona o vysokých školách (např. poplatky, přerušení studia, ukončení studia)
 • Absolventi:
  • administrace žádostí o vydání přiznání titulu magistr
  • potvrzení o studiu (pro potřeby státní správy, zahraniční zaměstnavatele)
 • Veřejnost:
  • řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání – nostrifikace
  • vydávání potvrzení o studiu na OU a poskytování vyžádaných informací třetím stranám (soud, orgány činné v trestním řízení, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, úřad práce, aj.)

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

E-mail:

Adresa:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
kancelář R305

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fmÚsek studia a celoživotního vzdělávání:

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
+420 553 46 1010

Mgr. Martin Kudělka
vedoucí oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání
+420 553 46 1010

Ing. Martina Teperová
referentka, uznávání zahraničního vzdělání
+420 553 46 1012

PhDr. Pavel Hamza
referent, celouniverzitní stipendia
+420 553 46 1006

Mgr. Pavlína Pěknicová
koordinátorka pro CŽV
+420 553 46 1011


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2023