Úřední deska

Seznam studijních programů schválených v rámci institucionální akreditace

Soubory ve formátu *.xlsx a *.pdf. ikona pdf

Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů na Ostravské univerzitě.

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam aktualizován ke dni 30. dubna 2020.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 211 kB

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU v cizím jazyce

Seznam aktualizován k 15. dubnu 2020.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 101 kB

Seznam vzdělávacích programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě v rámci CŽV

Seznam aktualizován ke dni 12. července 2019.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 323 kB

Informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Ostravské univerzitě

Seznam oborů, ve kterých má Ostravská univerzita oprávnění konat habilitační řízenířízení ke jmenování profesorem. V odkazech naleznete také průběžně aktualizovaný seznam všech habilitačních a jmenovacích řízení na OU.