Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf soubor pdf 0,12 MB

Seznam studijních programů schválených v rámci institucionální akreditace

Soubory ve formátu *.xlsx a *.pdf. soubor pdf

Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů na Ostravské univerzitě.

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam aktualizován ke dni 16. května 2024.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,77 MB

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU v cizím jazyce

Seznam aktualizován ke dni 15. října 2020.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Seznam vzdělávacích programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě v rámci CŽV

Seznam aktualizován ke dni 17. května 2021.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Ostravské univerzitě

Seznam oborů, ve kterých má Ostravská univerzita oprávnění konat habilitační řízenířízení ke jmenování profesorem. V odkazech naleznete také průběžně aktualizovaný seznam všech habilitačních a jmenovacích řízení na OU.