Historie Ostravské univerzity

„Založení Ostravské univerzity má stejný význam pro Ostravu jako kdysi založení vítkovických železáren – změní charakter celého města.“

prof. Milan Myška

Založení Ostravské univerzity 28. září 1991 bylo významným historickým milníkem pro Ostravu i celý kraj. Univerzita, která doplnila možnost vysokoškolského vzdělání o humanitní obory, byla novou příležitostí pro celý kraj. Dnes je Ostrava namísto černé industriální metropole mladým a barevným městem plným příležitostí.

Prvopočátky

Základy pro její vznik však byly položeny mnohem dříve. Již v roce 1953 byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola, jejíž náplní bylo vzdělávání učitelů pro 2. stupeň základních škol.

Následně, v roce 1959, bylo rozhodnuto o zrušení pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě a výuka se spojila v nové pracoviště: Pedagogický institut v Ostravě, který pak roku 1964 dostal statut samostatné Pedagogické fakulty.

Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště a jeho pedagogové se začali podílet na vědeckém a kulturním životě nejen v regionálním, ale i v celostátním kontextu. Nadějný vývoj zbrzdily až události po roce 1968 a normalizace.

„Politickými čistkami se prudce snížila kvalifikační úroveň učitelů a zákazy kvalifikačních postupů byla nadlouho do budoucnosti podvázána. Vědecko-pedagogické hodnosti se nyní přidělovaly za zásluhy o tzv. politicko-výchovnou práci, nebyly podloženy poctivým vědeckým úsilím a lehkost jejich získání byla mnohým pobídkou,“ vzpomíná prof. Milan Myška v publikaci OU! 25 let, která vznikla v roce 2016 při příležitosti oslav 25. výročí založení Ostravské univerzity.

Vznik univerzity

„Okamžitě po změně společenského řádu v roce 1989 vznikla naléhavá potřeba všestranné humanizace tohoto regionu jako nezbytný předpoklad jeho budoucího možného zapojení do celoevropského kontextu,“ uvádí v téže publikaci docentka Eva Mrhačová. Pod vedením tehdejšího rektora, profesora Hubáčka, byli jmenováni garanti budování nových fakult a následovala příprava podkladů pro vznik univerzity se třemi fakultami: filozofickou, přírodovědeckou a pedagogickou.

9. června 1991 Česká národní rada hlasovala o zřízení pěti nových regionálních univerzit, a to poměrem hlasů 109 (pro): 63 (proti): 28 (zdrželo se). Ke dni 28. září 1991 tak vznikla Ostravská univerzita se třemi fakultami. V roce 2008 pak přibyla Fakulta sociálních studií a Fakulta umění, Lékařská fakulta byla založena v roce 2010.

Současnost

Dnes je již Ostravská univerzita významnou vzdělávací i vědeckovýzkumnou institucí a klade důraz také na tzv. třetí roli univerzity: roli společenskou. Je výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění v Ostravě i celém kraji, podílí se přímo organizací akcí pro veřejnost (například Ostravská Noc vědců, Jsme Ostravská!, apod.), ale také nepřímo prostřednictvím aktivit studentů, absolventů i akademiků. Do kulturního spektra tak univerzita vnáší různorodé a sofistikované podněty.

Veškeré aktuální dění na Ostravské univerzitě můžete od roku 2014 sledovat prostřednictvím živého online magazínu OU@LIVE (www.alive.osu.cz), který má také podobu tištěného periodika OU@LIVE.


Dokument: Zapomenutá minulost historické budovy rektorátu Ostravské univerzity

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Historické fotografie


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022