OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Hlavní směry výzkumné činnosti na OU

Dlouhodobý rozvoj excelentního výzkumu na Ostravské univerzitě je jednou z priorit formulovaných v jejím Dlouhodobém záměru pro roky 2016–2020. Financování formou projektů však vědecko-výzkumným týmům nedokáže zajistit stabilitu a s ní spojenou udržitelnost jejich excelence. Z toho důvodu označila Ostravská univerzita celkem 11 oblastí, v nichž vědecko-výzkumné týmy OU dosahují významných úspěchů a které jsou systematicky podporovány na univerzitní úrovni nástroji vedoucími k udržitelnosti.

  Fakulta sociálních studií


  Pedagogická fakulta


  Filozofická fakulta


  Lékařská fakulta


  Přírodovědecká fakulta


  Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (IT4I)
mohlo by vás zajímat

» Hlavní směry výzkumu na Fakultě sociálních studií

» Hlavní směry výzkumu a rozvoje na Pedagogické fakultě

» Hlavní směry výzkumu a tvůrčí činnosti na Fakultě umění

» Hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě

» Hlavní směry výzkumu na Lékařské fakultě

» Hlavní směry výzkumu na Přírodovědecké fakultě

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub