Hlavní směry výzkumné činnosti na OU

Hlavní směry výzkumu představují oblasti vědy reprezentované relativně velkými a stabilními týmy, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky. Rozvoj excelentního výzkumu, který je konkurenceschopný v evropském nebo světovém kontextu, je klíčovou prioritou dlouhodobé strategie Ostravské univerzity. Z tohoto důvodu mají hlavní směry výzkumu prioritu v oblasti podávání strategicky významných projektů, podpory studentských projektů, výběru centrálně financovaných elektronických zdrojů. Vzhledem k tomu, že mezi základní principy výzkumu na Ostravské univerzitě patří svoboda výzkumu a podpora diverzity témat výzkumu, připravila univerzita v předchozích letech také projektovou výzvu zaměřenou na podporu nově vznikajících týmů, které mohly díky financování stabilizovat personální složení a případně zajistit další infrastrukturu pro výzkum. Tyto tzv. perspektivní směry se následně začlenily jako nová výzkumná skupina v rámci určitého hlavního směru výzkumu nebo jsou aktuálně základem pro budování dalšího hlavního směru výzkumu. Výsledky práce hlavních a perspektivních směrů výzkumu výrazně posouvají kvalitu vědy na Ostravské univerzitě. Týmy pravidelně získávají pro svůj výzkum finance od poskytovatelů z ČR (GAČR, TAČR, AZV apod.) i EU (OP VVV, Horizont 2020, Horizon Europe) a dosahují výrazných publikačních úspěchů.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2022