Hlavní směry výzkumné činnosti na OU

Dlouhodobý rozvoj excelentního výzkumu na Ostravské univerzitě je jednou z priorit formulovaných v jejím Dlouhodobém záměru pro roky 2016–2020. Financování formou projektů však vědecko-výzkumným týmům nedokáže zajistit stabilitu a s ní spojenou udržitelnost jejich excelence. Z toho důvodu označila Ostravská univerzita celkem 13 oblastí, v nichž vědecko-výzkumné týmy OU dosahují významných úspěchů a které jsou systematicky podporovány na univerzitní úrovni nástroji vedoucími k udržitelnosti.

  Fakulta sociálních studií


  Pedagogická fakulta


  Filozofická fakulta


  Lékařská fakulta


  Přírodovědecká fakulta


  Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (IT4I)


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2020