Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Vítězslav Jiřík


titul, jméno, příjmení:RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 350, budova ZY
funkce:vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1796
e-mail:

Vzdělání

2012
Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika)
1987
RNDr., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)
1980 – 1985
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)
 

Kvalifikace

2012
státní doktorská zkouška
1987
státní rigorózní zkouška
1985
státní závěrečná zkouška
 

Další vzdělávání, kurzy

2006
Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2000
Nederlands Meetinstituut
1997
London School of Hygiene & Tropical Medicine
1992 – 1996
US Environmental Protection Agency
1988
Zkouška ze speciální průpravy práce v zdravotnictví (atestace), Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha (Vyšetřovací metody v hygieně - odborný pracovník v laboratorních metodách ve zdravotnictví)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2006 – dosud
OSVČ, Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2003 – 2008
Státní zdravotní ústav v Praze
2003 – 2007
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1985 – 2002
Krajská hygienická stanice v Ostravě
 

Odborné zaměření

Environmentální epidemiologie
Laboratorní metody ve zdravotnictví
Hodnocení zdravotních rizik
Posuzování vlivů na veřejné zdraví
Teorie a měření elektromagnetického pole a záření
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
vědecký pracovník
2008 – dosud
akademický pracovník
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Předseda poradního sboru hlavního hygienika ČR pro laboratoře (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského povolání bez odborného dohledu (MZ ČR)
Člen Akreditační komise (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro aprobační zkoušky zdravotnických pracovníků (MZ ČR)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
znalost na úrovni B2
Ruština
znalost na úrovni B1
 


Air Pollutants over Industrial and Non-Industrial Areas: Historical Concentration Estimates
Jiří Michalík, Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, Tomáš Heryán, Vladimír Janout
Rok: 2022, Atmosphere
článek v odborném periodiku

The Effectiveness of ddPCR for Detection of Point Mutations in Poor-Quality Saliva Samples
Petra Riedlová, Dagmar Kramná, Silvie Ostřížková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík
Rok: 2022, HEALTHCARE
článek v odborném periodiku

Evaluation of Fine and Ultrafine Particles Proportion in Airborne Dust in an Industrial Area
Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, V. Brezinova, Adéla Vrtková, H. Miturova, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Hana Šlachtová, G. Siemiatkowski, L. Osrodka, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Examination of in Factor V Leiden and Prothrombin II Thrombophilic Mutations in Czech Young Women Using ddPCR-Prevalence and Cost-Benefit Analysis
Petra Riedlová, Dagmar Kramná, Silvie Ostřížková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík
Rok: 2021, HEALTHCARE
článek v odborném periodiku

Lifetime Carcinogenic Risk Proportions from Inhalation Exposures in Industrial and Non-Industrial Regions
Vítězslav Jiřík, Ladislav Tomasek, Ivana Fojtikova, Tomáš Janoš, Markéta Stanovská, Pavlína Guňková, Andrea Dalecká, Adela Vrtkova, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality in elderly women: The SALIA cohort study with 22-year mortality follow-up
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Altug Hicran, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J. Abramson, Tamara Schikowski ... další autoři
Rok: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Air pollution and molecular changes in age-related diseases
Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH
článek v odborném periodiku

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva
Vítězslav Jiřík, Barbara Hermanová, Andrea Dalecká, Irena Pavlíková, Jan Bitta, Petr Jančík, Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Franciszek Sladeczek, Grzegorz Siemiatkowski, Katarzyna Kiprian, Ewa Glodek Bucyk ... další autoři
Rok: 2020, neuvedeno
odborná kniha

Efekt snížených plicních funkcí ve vztahu mezi expozicí znečištěnému ovzduší a kardiopulmonální mortalitou u stárnoucích žen
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of Air Pollution and Lung Function on Cardiopulmonary Mortality in Aging Women
Tamara Schikowski, Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J Abramson ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Epidemiologické důkazy vlivu znečištění ovzduší na zdraví jako podklad pro vyhodnocení zdravotních dopadů na exponovanou populaci
Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Vítězslav Jiřík, Tomáš Janoš
Rok: 2020, Hygiena
článek v odborném periodiku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael Abramson, Tamara Schikowski ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ - ZAHÁJENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Andrea Dalecká, Vera Kristýna Jandačková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík, Daniel Jandačka, Steriani Elavsky, Jan Topinka, Jiří Rubeš, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.
Petra Nedojedlá, Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Vojkovská, Iva Kozáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2018, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 3. vydání
Vítězslav Jiřík
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use
Vítězslav Jiřík, Barbara Břežná, Ondřej Machaczka, Sabina Honkyšová, Hana Miturová, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2017, Environmental Monitoiring and Assesment
článek v odborném periodiku

How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Veronika Vašendová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2017, REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution
Vítězslav Jiřík, Hana Tomášková, Ondřej Machaczka, Lucie Kissová, Barbara Břežná, Andrea Dalecká, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2017, European Journal of Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Radiační ochrana personálu na PET/CT
Renáta Kohutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Rok: 2017, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Pavla Polaufová, Hana Šlachtová, Jana Janoutová, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW
Vítězslav Jiřík, Ondřej Machaczka, Hana Miturová, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, Jana Janoutová, Helena Velická, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD
Vítězslav Jiřík, Ondřej Machaczka, Veronika Ovesná, Hana Miturová, Eva Holendová, Jana Janoutová, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Editorial
Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  
Hana Šlachtová, Vítězslav Jiřík, Ivan Tomášek, Hana Tomášková
Rok: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Epidemiology and risk factors of schizophrenia
Jana Janoutová, Petra Janáčková, Omar Šerý, Tomáš Zeman, Petr Ambroz, Martina Kovalová, Kateřina Vařechová, Ladislav Hosák, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2016, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Veronika Vašendová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic
Helena Velická, Vladimíra Puklová, Josef Keder, Marek Brabec, Marek Malý, Martin Bobák, Bohumil Kotlík, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Helena Kazmarová ... další autoři
Rok: 2015, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Levels of metabolites of phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons and Bisphenol a in the urine of Czech students (pilot study)
Anna Pinkr Grafnetterová, Karel Vrbík, Marek Malý, Jana Pavloušková, Andrea Krsková, Anna Drgáčová, Vítězslav Jiřík, Sylva Rödlová, Milena Černá ... další autoři
Rok: 2015, Hygiena
článek v odborném periodiku

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Odhad zdravotních rizik
Vítězslav Jiřík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagog a školní prostředí
Petra Sachová, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe
Vítězslav Jiřík, Ludek Pekarek, Vladimír Janout, Hana Tomášková
Rok: 2012, Biomedical and Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Ludek Pekarek, Vladimír Janout
Rok: 2011, INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT
článek v odborném periodiku

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií
Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava
Hana Šlachtová, I. Tomášek, Vítězslav Jiřík, Petr Jančík, Jan Michalík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2008, EIA-IPPC-SEA
článek v odborném periodiku

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proč a jak hodnotit zdravotní rizika v analytické laboratoři
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rozdíly mezi akreditací zkušebních laboratoří a autorizací laboratoří v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interpretace laboratorních výsledků v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití pevných sorbentů pro plynovou chromatografii vzorků ovzduší
Vítězslav Jiřík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Problémy při měření a hodnocení expozic v pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nebezpečnost a zdravotní rizika perzistentních organických látek
Vítězslav Jiřík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Autorizace laboratoří podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Některé výsledky monitorování ovzduší v Ostravě
Vítězslav Jiřík, Et Al.
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hodnocení imisní zátěže a zdravotních rizik obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti.
Vítězslav Jiřík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hodnocení vlivu zdrojů znečištění ovzduší na okolí.
Vítězslav Jiřík, P. Voznica
Rok: 2002
stať ve sborníku

Použití indexu znečištění ovzduší k informování obyvatel
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, H. Miturová
Rok: 2002
stať ve sborníku

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef ... další autoři
Rok: 2001, ATMOS ENVIRON
článek v odborném periodiku

Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, J. Burdová
Rok: 1999, Hygiena
článek v odborném periodiku

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka ... další autoři
Rok: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, J. Burdová, Z. Dluhosova, P. Mikes
Rok: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, Vladimíra Němcová
Rok: 1998, Hygiena
článek v odborném periodiku

Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Rok: 1995, FITOTERAPIA
článek v odborném periodiku

Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum 
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Rok: 1995, FITOTERAPIA
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EP1LFEpidemiologie I.
FYFDKFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFDPFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPHFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPKFyzikální faktory v životním a pracovním
HECHFHodn. exp. a násl. exp.-chem.fak.
HENBFHodn.exp. a násl. exp. - biol.fak.
HENFFHodn.exp.a násl.exp. - fyz.fak.
HZPO1Hygiena obecná a komunální 1
HZPO2Hygiena obecná a komunální 2
LTNVMVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
LTNVZLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
MHRVZMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
OSVETOsvětlování v životním a pracovním prost
OZRPROdhad zdravotních rizik pro prům. a reg.
RAIONRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
SPVZKVybraná problematika veřejného zdraví
SPVZPVybraná problematika veřejného zdraví
TOXPVToxikologie vybraných složek ŽP
TOXVZToxikologie život. a prac. prostředí
UIZVZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
VETROVětrání průmyslových a obytných budov
Y9EP1Epidemiology I.
ZHEMKHygiena a epidemiologie
0IHBKBiologické faktory prostředí
0IHEBBiologické faktory prostředí
0IHECChemické faktory prostředí
0IHEFFyzikální faktory prostředí
0IHEKFyzikální faktory prostředí
0IHKKChemické faktory prostředí
0IHO1Hygiena obec.,komunální a zákl.ekologie1
0IHO2Hygiena obec.,komunální a zákl.ekologie2
0ILTNVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
0ILTVLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
0IMHRMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
0IOSKOsvětlování v životním a pracovním prost
0IOSVOsvětlování v životním a pracovním prost
0IOZKHodnocení zdravotních rizik
0IOZRHodnocení zdravotních rizik
0IPZKVybraná problematika veřejného zdraví
0IPZYVybraná problematika veřejného zdraví
0IRADRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
0IRAKRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
0ITXKToxikologie
0ITXZToxikologie
0IUIZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
0IVEBVětrání průmyslových a obytných budov
0IVEKVětrání průmyslových a obytných budov
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
1IZHKHygiena a epidemiologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
30IZHHygiena a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
9EP1LEpidemiologie I.
9FYFKFyzikální faktory v životním a pracovním
9FYFPFyzikální faktory v životním a pracovním
9CHFKChem. faktory v život. a prac. prostředí
9CHFPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
V3ZHKHygiena a epidemiologie


AutorNázev práceTypRok
Dalecká AndreaVliv dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší na kardiopulmonální mortalitudisertační 2021 
Kohutová RenátaOptimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovištidisertační 2020 
Šušoliaková OľgaHodnocení pracovně psychické zátěže u pracovníků automobilového průmyslurigorózní 2017 
Turečková MarkétaHodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstvadiplomová  
Kramná DagmarVliv elektromagnetických polí na genetické a další intracelulární změny v organismechdiplomová 2021 
Římanová VeronikaHodnocení vlivů environmentálních podmínek na předčasná úmrtí a na výskyt onemocnění u obyvatelstva ČRdiplomová 2021 
Janoš TomášStudie frekvence výskytu a rozložení vybraných onemocnění podle úrovně environmentálního zatížení populace ČR.diplomová 2020 
Vašendová KarolínaHodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvýchdiplomová 2019 
Bartas MartinHodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnostidiplomová 2018 
Bušina ZdeněkHodnocení rizik kardiovaskulárních onemocnění v souvislosti s expozicemi hlukudiplomová 2017 
Ferfecká AliceMíra závislosti indexů inzulínové rezistence na BMI (obvodu pasu) a jejich hodnoty u metabolicky zdravých jedincůdiplomová 2016 
Škerková MichaelaHygienická významnost expozice elektrickým a magnetickým polím v tramvajích a trolejbusechdiplomová 2015 
Machaczka OndřejHodnocení mimo-sluchových účinků hluku u učitelůdiplomová 2014 
Horčicová JeanetteHodnocení mikrobiologických rizik z pitné vody u malých vodních zdrojů ve Zlínském krajidiplomová 2013 
Válková MichaelaIdentifikace zdrojů znečištění a hodnocení historických expozic škodlivinám v ovzduší u obyvatel Radvanic a Bártovicdiplomová 2010 
Mužná KateřinaHygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonůdiplomová 2009 
Maderská VendulaHodnocení zdravotních rizik obyvatel žijících v lokalitě zatížené nadměrným provozem silniční dopravydiplomová 2007 
Valečková AlenaHodnocení zdravotních rizik a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Ostravě - Bártovicíchdiplomová 2006 
Mičan DanielHodnocení expozice a zdravotních rizik hluku u řidičů městské dopravy.bakalářská 2021 
Římanová VeronikaHodnocení zdravotních rizik expozic magnetickým polím v předškolních a školních zařízeních.bakalářská 2019 
Gřešová ZuzanaHodnocení zdravotních rizik z pohledu nemocničního hygienikabakalářská 2018 
Janoš TomášZdravotní rizika půdy v evropském prostředíbakalářská 2018 
Mlýnková MartinaHodnocení rizika hluku ze stavebních činnostíbakalářská 2014 
Turiaková EvaVýskyt a frekvencia niektorých ochorení súvisiacich s environmentálnymi podmienkami v Českej republikebakalářská 2014 
Hrbáčková LucieHygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačůbakalářská 2013 
Škerková MichaelaHygienické hodnocení celodenní hlukové zátěže studentůbakalářská 2013 
Lyčka MarekCelodenní hluková zátěž studentůbakalářská 2012 
Ohrzalová VeronikaMěření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodechbakalářská 2008 
Záhumenská MichaelaHodnocení expozic hluku v rušných částech městabakalářská 2008 
Válková MichaelaHodnocení zdravotních rizik po expozici chemickým škodlivinám v Ostravském ovzduší u vybrané populacebakalářská 2006 


Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období12/2017 - 3/2020
PoskytovatelÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavukončený
Laboratoř pro praktickou výuku zjišťování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub