Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vítězslav Jiřík


titul, jméno, příjmení:RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 350, budova ZY
funkce:vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1796
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika)
1987RNDr., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)
1980 – 1985Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)

Kvalifikace

2012státní doktorská zkouška
1987státní rigorózní zkouška
1985státní závěrečná zkouška

Další vzdělávání, kurzy

2006Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2000Nederlands Meetinstituut
1997London School of Hygiene & Tropical Medicine
1992 – 1996US Environmental Protection Agency
1988Zkouška ze speciální průpravy práce v zdravotnictví (atestace), Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha (Vyšetřovací metody v hygieně – odborný pracovník v laboratorních metodách ve zdravotnictví)

Zaměstnání, praxe

2008 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity
2006 – dosudOSVČ, Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2003 – 2008Státní zdravotní ústav v Praze
2003 – 2007Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1985 – 2002Krajská hygienická stanice v Ostravě

Odborné zaměření

Environmentální epidemiologie
Laboratorní metody ve zdravotnictví
Hodnocení zdravotních rizik
Posuzování vlivů na veřejné zdraví
Teorie a měření elektromagnetického pole a záření

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudvědecký pracovník
2008 – dosudakademický pracovník

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Předseda poradního sboru hlavního hygienika ČR pro laboratoře (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského povolání bez odborného dohledu (MZ ČR)
Člen Akreditační komise (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro aprobační zkoušky zdravotnických pracovníků (MZ ČR)

Jazykové znalosti

Angličtinaznalost na úrovni B2
Ruštinaznalost na úrovni B1
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Kohutová RenátaOptimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovištidisertační 2020 
Šušoliaková OľgaHodnocení pracovně psychické zátěže u pracovníků automobilového průmyslurigorózní 2017 
Turečková MarkétaHodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstvadiplomová  
Janoš TomášStudie frekvence výskytu a rozložení vybraných onemocnění podle úrovně environmentálního zatížení populace ČR.diplomová 2020 
Vašendová KarolínaHodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvýchdiplomová 2019 
Bartas MartinHodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnostidiplomová 2018 
Bušina ZdeněkHodnocení rizik kardiovaskulárních onemocnění v souvislosti s expozicemi hlukudiplomová 2017 
Ferfecká AliceMíra závislosti indexů inzulínové rezistence na BMI (obvodu pasu) a jejich hodnoty u metabolicky zdravých jedincůdiplomová 2016 
Škerková MichaelaHygienická významnost expozice elektrickým a magnetickým polím v tramvajích a trolejbusechdiplomová 2015 
Machaczka OndřejHodnocení mimo-sluchových účinků hluku u učitelůdiplomová 2014 
Horčicová JeanetteHodnocení mikrobiologických rizik z pitné vody u malých vodních zdrojů ve Zlínském krajidiplomová 2013 
Válková MichaelaIdentifikace zdrojů znečištění a hodnocení historických expozic škodlivinám v ovzduší u obyvatel Radvanic a Bártovicdiplomová 2010 
Mužná KateřinaHygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonůdiplomová 2009 
Maderská VendulaHodnocení zdravotních rizik obyvatel žijících v lokalitě zatížené nadměrným provozem silniční dopravydiplomová 2007 
Valečková AlenaHodnocení zdravotních rizik a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Ostravě - Bártovicíchdiplomová 2006 
Římanová VeronikaHodnocení zdravotních rizik expozic magnetickým polím v předškolních a školních zařízeních.bakalářská 2019 
Gřešová ZuzanaHodnocení zdravotních rizik z pohledu nemocničního hygienikabakalářská 2018 
Janoš TomášZdravotní rizika půdy v evropském prostředíbakalářská 2018 
Mlýnková MartinaHodnocení rizika hluku ze stavebních činnostíbakalářská 2014 
Turiaková EvaVýskyt a frekvencia niektorých ochorení súvisiacich s environmentálnymi podmienkami v Českej republikebakalářská 2014 
Hrbáčková LucieHygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačůbakalářská 2013 
Škerková MichaelaHygienické hodnocení celodenní hlukové zátěže studentůbakalářská 2013 
Lyčka MarekCelodenní hluková zátěž studentůbakalářská 2012 
Ohrzalová VeronikaMěření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodechbakalářská 2008 
Záhumenská MichaelaHodnocení expozic hluku v rušných částech městabakalářská 2008 
Válková MichaelaHodnocení zdravotních rizik po expozici chemickým škodlivinám v Ostravském ovzduší u vybrané populacebakalářská 2006 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub