Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto internetových stránek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky osu.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1, z důvodu výjimek uvedených níže.

Obsah stránek

Stránky jsou částečně v souladu z důvodu nepřiměřené zátěže, která by vznikla úpravou obsahu, který byl tvořen v období delším než 15 let. Stránky procházejí nadále postupnou úpravou, aby v budoucnu dané předpisy splňovaly.

Některé informace jsou dostupné v jiné než textové podobě. K otevření těchto souborů lze použít programy, které je možné zdarma nainstalovat do počítače.

Dokumenty se mohou vyskytovat v následujících formátech:

  • PDF – soubory lze otevřít pomocí aplikace Adobe Acrobat Reader nebo přímo v prohlížeči.
  • Ve formátech MS Office nebo jiných kancelářských aplikací – soubory lze otevřít pomocí běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Open Office, Libre Office apod.).
  • ZIP - komprimované soubory je možné otevřít přímo v operačním systému.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. září 2020.

Zpětná vazba

V případě problémů s přístupností obsahu či funkčností těchto stránek kontaktujte správce stránek na adrese
.


Kontaktní údaje pro studenty se specifickými potřebami


Centrum Pyramida

Ostravská univerzita považuje za jednu ze svých priorit podporu studentů se specifickými potřebami a již několik let pomáhá vyrovnávat příležitost ke studiu uchazečům a studentům s různými druhy zdravotních postižení či znevýhodnění.

V akademickém roce 2008/2009 vzniklo Centrum Pyramida a dveře Ostravské univerzity tak mají otevřené studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

e-mail:
telefon: 553 46 1234


Referenti Centra Pyramida

Ing. Kateřina Žvaková
e-mail:
telefon: 553 46 1234

Petr Figala
e-mail:
telefon: 553 46 1234


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2020