Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf

Informace o právu vznést námitku ikona pdf


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání: Ostravská univerzita

Vedoucí provozně technického oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.

Vedoucí Ústavu anatomie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce FSS OU
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.

Docent se zaměřením na funkční anatomii a fyziologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Docent/ka se zaměřením na dětskou hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na anatomii, neurologii a fyzioterapii
Docente nel settore di anatomia, neurologia, e fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na farmakologii
Docente nel settore di farmacologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii
Docente nel settore di ginecologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na ošetřovatelství v intenzivní péči, první pomoc
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Lektor/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Docente nel settore di radiodiagnostica

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na systematickou filozofii, specializace na logiku, filozofii a metodologii vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii, neurologii
Professore associato nel settore di anatomia, neurologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku
Il preside della Facoltà di Medicina dell’Univ

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biologii
Professore associato nel settore di biologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ergoterapii, ergonomii, fyzioterapii
Professore associato nel settore di ergoterapia, ergonomia, fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii, vnitřní lékařství a fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisiologia, medicina interna e fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii, sportovní medicínu
Professore associato nel settore di fisioterapia, medicína sportiva

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na kinesiologii, fyzioterapii
Professore associato nel settore di kinesiologia, fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na latinu a základy pedagogiky
Professore associato nel settore di latino e fondamenti di pedagogia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na management ve zdravotnictví, legislativa a informatika ve zdravotnictví, veřejné zdravotnictví
Professore associato nel settore di management sanitario, legislazione e informatica sanitaria, sanità pubblica

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii, chirurgii
Professore associato nel settore di patologia, chirurgia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii, traumatologii
Professore associato nel settore di patologia, traumatologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrii
Professore associato nel settore di pediatria

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou psychologii a psychiatrii
Il preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava annuncia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Asistent/ka se zaměřením na ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Asistent/ka se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Nabídka pracovní pozice FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Lektor se zaměřením na počítačovou grafiku, výtvarnou produkci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Research Worker – Postdoc
Vacancy at the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling.