Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf

Informace o právu vznést námitku ikona pdf


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání: Ostravská univerzita

Director of the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling
Vacancy at the University of Ostrava.

Přednosta / přednostka Chirurgické kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Přednosta / přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Přednosta / přednostka Oční kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Přednosta / přednostka Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Vedoucí/ho Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent /ka se zaměřením na fyziologii a patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Docent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Metodik pro akreditace a hodnocení kvality
Výběrové řízení Rektorátu OU.

Odborný asistent se zaměřením sbormistrovství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný asistent/asistentka pro výuku psychologických
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Asistent se zaměřením na fyziku nanostruktur
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.

International mobility of researchers – Post Doc
Vacancy at the Faculty of Education.