Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf

Informace o právu vznést námitku ikona pdf


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání: Ostravská univerzita

Přednosta / přednostka Interní kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Přednosta / přednostka Ústavu patologie FN Ostrava
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Nabídka pracovní pozice FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Sekretář – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Rektorátu OU.

Vědecký pracovník projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.