Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení soubor doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů soubor pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku soubor pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Docent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na obecnou psychologii, vývojovou a sociální psychologii, psychologii osobnosti a metodologii výzkumu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na psychologii osobnosti, obecnou psychologii, sociální a vývojovou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (logopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Odborný asistent pro mikrobiologii a ekotoxikologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením hra na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na Anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na britskou a americkou literaturu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na dětské lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Lektor se zaměřením na francouzský praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na dětské lékařství (úvazek 10 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na dětské lékařství (úvazek 15 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na endokrinologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 9. 2022

Lektor/ka se zaměřením na radiologii a zobrazovací metody
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Marketingový specialista pro koordinaci studentských praxí a spolupráci se zaměstnavateli
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 1. 9. 2022

Specialista zahraničních vztahů
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2022

Postdoktorand - specialista na průtokovou cytometrii – hematoonkologie a imunoterapie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 8. 2022