Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku ikona pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání: Ostravská univerzita

Primář / primářka Oddělení lékařské genetiky
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Vedoucí Centra dalšího vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry anglického jazyka s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry chirurgických oborů a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Vedoucí Katedry informačních a komunikačních technologií
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry interních oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Vedoucí Katedry matematiky s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry pedagogické a školní psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry speciální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry studií lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry technické a pracovní výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry výchovy k občanství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Vedoucí Ústavu klinické farmakologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent/ka nebo odborný asistent/ka se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiační ochranu, radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Přednosta / přednostka Ústavu soudního lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na umění českého a evropského středověku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Projektový manažer pro projekty operačních programů
Výběrové řízení Rektorátu OU.