Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení soubor doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů soubor pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku soubor pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Profesor se zaměřením na didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Docent se zaměřením na didaktiku technické výchovy nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku technické výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Asistent nebo odborný asistent na pozici vedoucího ateliéru koncept-objekt-instalace
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 31. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na geriatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na interní ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2022

Odborný asistent se zaměřením na prostorovou tvorbu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii, biomechaniku a ergonomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na management ve zdravotnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2022

Asistent se zaměřením hra na lesní roh
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Asistent se zaměřením na pohybové hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Investiční technik / Technický dozor investora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 5. 2022

Lektor se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka nebo asistent/ka se zaměřením na výživu člověka a nutriční terapii a současně nutriční terapeut/ka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Odborný referent IT - Helpdesk infrastruktury
Výběrové řízení Centra informačních technologiích OU.
Termín: 27. 5. 2022

Referent pro vědu a výzkum / referent studijního oddělení
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2022

Administrativní pracovník Referátu projektové podpory
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2022

Sekretář
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 6. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník (úvazek 20 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník (úvazek 40 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022