Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku ikona pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání: Ostravská univerzita

Vedoucí personálního oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.

Finanční manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na literaturu pro děti a mládež
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný asistent se zaměřením na teorii a didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU

Pracovník pro práci s absolventy a organizaci aktivit poradenského centra
Výběrové řízení Rektorátu OU.

Projektový referent
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.

Asistent hry na saxofon
Výběrové řízení Fakulty umění OU.

Asistent se zaměřením na kresbu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.

Asistent se zaměřením na obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.

Asistent se zaměřením na počítačovou grafiku, výtvarnou produkci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Biomedicínský technik v projektu simulační centrum „cvičná nemocnice“
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Knihovník / Knihovnice
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.

Lektor se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný pracovník/laborant programu 4
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.

Odborný referent
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.

Postdoktorand – odborný pracovník programu 4 HAIE
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.