Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení ikona doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů ikona pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku ikona pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Mzdová účetní / vedoucí mzdová účetní
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 10. 2021

Přednosta / přednostka Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii nebo lékařskou genetiku LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 10. 2021

Přednosta / přednostka Ústavu laboratorní medicíny FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na biochemii nebo farmakologii nebo hematologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 10. 2021

Profesor se zaměřením na hygienu práce, bezpečnost práce
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2021

Docent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Odborný asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na  lékařskou chemii, klinickou biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 10. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na  mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 10. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na histologii a embryologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 11. 2021

Asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Asistent se zaměřením na výuku předmětů bloku internacionalizace v cizím jazyce
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 11. 2021

Administrátor – referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 7. 11. 2021

Referent/ka studijního oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 11. 2021

Samostatný knihovník / Samostatná knihovnice
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 27. 10. 2021