Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení soubor doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů soubor pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku soubor pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Filtr   
+

           
 

Odborný asistent se zaměřením na britskou a americkou literaturu a literaturu pro děti a mládež
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 22. 3. 2024

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na chemii, biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2024

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na Základy pedagogiky a edukace
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Asistent/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Lektor/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Lektor/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Lektor/ka se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Lektor/ka se zaměřením na přístrojovou techniku v chirurgických oborech
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Lektor/ka se zaměřením na radiační ochranu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Biomedicínský technik / Biomedicínská technička
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 3. 2024

Manažer/ka otevřené vědy
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 22. 3. 2024

Pracovník Centra pro rozvoj a inovace – finanční manažer/ka
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 3. 2024

Pracovník Centra pro rozvoj a inovace – projektový/á manažer/ka
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 3. 2024

Referent/ka Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2024

Samostatný výzkumník III v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Tenure track výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Tenure track výzkumník v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2024

VP4 laborant (Laboratoř fyziologie tělesné zátěže a Laboratoř funkční antropologie) projektu LERCO
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2024

Výzkumník IV v oboru ornitologie a behaviorální ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 17. 3. 2024

Výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2024

Výzkumný asistent projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2024

Junior Researcher
Nabídka volné pracovní pozice Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 3. 2024

Pitevní sanitář / pitevní sanitářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 27. 3. 2024


Archiv