Mezinárodní vztahy Ostravské univerzity

Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace patří do dlouhodobých strategických oblastí rozvoje Ostravské univerzity. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na spolupráci se zahraničními univerzitami (prostřednictvím mobilit vědeckých pracovníků, studentů i neakademiků), výzkumnými instituty, uměleckými organizacemi a nadacemi, ale i na účast na mezinárodních vědeckých konferencích, sympoziích, projektech a programech.

Internacionalizační úsilí se odráží ve vzájemném předávání znalostí a zkušeností, v práci na společných projektech, ve zvyšování kompetencí akademických i neakademických pracovníků, v růstu standardů vzdělávání, výzkumné činnosti a prestiže Ostravské univerzity v Evropě a ve světě.

OU je členem 33 mezinárodních asociací, organizací a sdružení. Má vazby s téměř 600 partnerskými univerzitami v rámci programu Erasmus+ a 57 univerzitami mimo tento program.

Ostravska univerzita se navíc aktivně podílí na projektu konsorcia Progress 3, který koordinuje činnost slezských, polských a slovenských univerzit. Jeho cílem je vytvářet propojení výzkumných a inovačních kapacit univerzit, což umožní větší koncentraci při plánování, řízení a praktické realizaci výzkumných projektů. Sdružení Konsorcium vytváří nezbytné podmínky pro intenzivní sdílení výsledků v oblasti výzkumu a inovací a bude doplňovat Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESUS).


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020