Centrum pro rozvoj a inovace

Centrum pro rozvoj a inovace je řízeno prorektorem pro strategii a rozvoj prof. MUDr. Romanem Hájkem, CSc. Je zaměřeno na poskytování poradenských a konzultačních služeb zájemcům o podávání projektů, přípravu projektových žádostí a vyhledávání dotačních možností, evidenci, koordinaci a podporu při řízení projektů operačních programů. Cílem (našeho efektivního týmu) je zvýšení úspěšnosti podávaných projektů.


Centrum pro rozvoj a inovace
Ing. Petr Svoboda, MBA
vedoucí Centra pro rozvoj a inovace
činnost: projektové řízení
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Ing. Markéta Stýskalová
činnost: referentka pro vědu, vývoj a inovace
e-mail:
telefon: 553 46 4103
Ing. Iva Fajkisová
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – SK
e-mail:
telefon: 553 46 4050
Anna Frydrychová
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4054
Mgr. Michaela Herdinová
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4005
Mgr. Jiřina Hladká
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – PL
e-mail:
telefon: 553 46 4009
Bc. Adriana Wasik Máchová
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ŽP
e-mail:
telefon: 553 46 4007
Ing. Martin Klimánek
činnost: finanční manažer Referátu Projektové podpory, stavební specialista
e-mail:
telefon: 553 46 4056
Ing. Alena Ključnikova
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, rozvojové projekty MŠMT
e-mail:
telefon: 553 46 4057
Ing. Pavla Lazarová
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev dotací MS, SM Ostrava
e-mail:
telefon: 553 46 4006
Bc. Michaela Palová
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4051
Ing. Irena Pavlová
činnost: finanční manažerka a administrátor projektu Referátu Transferu poznatků a technologií
e-mail:
telefon: 553 46 4052
Mgr. Helena Repaňová
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, IROP
e-mail:
telefon: 553 46 4010
Ing. Kamila Řepková
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, OP PIK, EASI a komunitární projekty
e-mail:
telefon: 553 46 4002
Ing. Hana Santariusová
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4053
Ing. Ivana Slípková
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Centra pro rozvoj a inovace
e-mail:
telefon: 553 46 4055
Ing. Lukáš Straňák
činnost: Referát Transferu poznatků a technologií
e-mail:
telefon: 553 46 4101
Ing. Martina Muroňová Tabašková
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4058

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2021