Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Ondřej Slach

Ondřej Slach

titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 149, budova L
funkce:
obor činnosti:geografie města, regionální rozvoj
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2345
605 106 528
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.researchgate.net/profile/Ondrej-Slach

Vzdělání

2006 – 2014Doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1999 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
2001 – 2002Technische Universität München
1995 – 1999 Gymnázium Uherské Hradiště

Kvalifikace

2014Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj
2005Mgr.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – 2014Garant aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy
2011 – 2014Lektor (Agentura pro regionální rozvoj Ostrava)
2009 – 2010Člen organizačního týmu Ostrava 2015
2009 – 2010Člen odborné pracovní skupiny rady města pro dohled na stavem příprav kandidatury Ostravy na hlavní město kultury 2015
2007 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, odborný asistent
2006CIMA Österreich, Ried im Innkreis - analytik (Rakousko)
2005 – 2007 Ostravská univerzita v Ostravě, projektový manažer
2005 Institut für Gewerbezentren, Starnberg - analytik (Německo)

Odborné zaměření

Ekonomická geografie
Geografie města
Staré průmyslové regiony/města
Kreativní odvětví

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, týdenní přednáškový pobyt (2016)
University of Birmingham, Earth and Environmental Sciences School of Geography, 14 denní přednáškový pobyt (2012)
Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen, 14 denní přednáškový pobyt (2009)
Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 14 denní přednáškový pobyt (2008)
CIMA Österreich, Ried im Innkreis, čtyřměsíční odborná stáž (2006)
Institut für Gewerbezentren, Starnberg, pětiměsíční odborná stáž
Technische Universität München, roční studijní pobyt (2001/2002)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapokročilý


Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation
Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach, Alexandr Nováček, Luděk Krtička
Rok: 2020, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku

Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks
Jan Ženka, Ondřej Slach, Adam Pavlík
Rok: 2019, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku

Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel
Rok: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku

Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia
Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Igor Ivan
Rok: 2017, Journal of the Knowledge Economy
článek v odborném periodiku

Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Žufan
Rok: 2016, Applied Geography
článek v odborném periodiku

Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Viktor Květoň
Rok: 2015, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography
článek v odborném periodiku

Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka, Andrej Sopkuliak
Rok: 2015, GeoScape
článek v odborném periodiku

Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský , Josef Novotný, Jan Ženka
Rok: 2013, E&M Economics and Management
článek v odborném periodiku

ANALÝZA EFEKTIVITY VLÁDNUTÍ - KOMPARACE MĚST A OBCÍ VYBRANÝCH ČESKÝCH KRAJŮ: POLITICKO-GEOGRAFICKÉ ASPEKTY
Ondřej Slach
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cultural heritage in old industrial cities as an enabling or constraining factor? Towards a smart use of the cultural heritage in the Ostrava-Karvina agglomeration
Ondřej Slach
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dashboard
Ondřej Slach, Luděk Krtička, Lucia Hýllová, Lenka Paszová, Lucie Orlíková, Alexandr Nováček ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Economic Linkages of Rural Manufacturing Firms: Evidence from Central Europe
Jan Ženka, Simona Šťastná, Lucie KOKEŠOVÁ, Ondřej Slach
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Making connections - green space accessibility as an indicator of wealth distribution
Tereza Aubrechtová, Ondřej Slach, Lenka Paszová, Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Making the walkable high streets: a planning support tool for Czech cities??
Lenka Paszová, Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Vojtěch Bosák, Aura-Luciana Istrate
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Management center měst na příkladu Velké Británie
Ondřej Slach, Vojtěch Marszalek, Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček
Rok: 2022, Wolters Kluwer
kapitola v odborné knize

Periferizace a malá města. Jaká je role agency?
Lucia Hýllová, Lenka Paszová, Ondřej Slach, Vojtěch Bosák, Luděk Krtička
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reusing Vacant Spaces Through a Multi-Criteria Decision Analysis: A Social-Ecological Justice Perspective
Vojtěch Bosák, Ondřej Slach, Kateřina Ženková Rudincová, Jan Ženka, Lenka Paszová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role veřejného sektoru v podpoře produktivního využití prázdných prostorů: vybrané přístupy v anglosaských zemích
Vojtěch Bosák, Markéta Kirmanová, Ondřej Slach
Rok: 2022, Wolters Kluwer
kapitola v odborné knize

Smart přístupy k využití průmyslové dědictví? Nástin empirická evidence z Ostravského metropolitního regionu
Ondřej Slach, Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček, Lucia Hýllová, Lenka Paszová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why is Ostrava in Czechia still shrinking?
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize

Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center
Jiří Ježek, Jana Krbová, Ondřej Slach
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Budoucnost venkova očima samosprávy a zástupců Místních akčních skupin (MAS)
Adam Pavlík, Petr Dvořák, Ondřej Slach
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize

Large development project in a Czech shrinking city: What is the potential for public value capture?
Ondřej Slach, Vojtěch Bosák, Petr Rumpel
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Path Transformation in old Industrial Regions in Central Europe: The Case of the Automotive Industry
Ondřej Slach, Jan Ženka, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský, Václav Novák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scénáře budoucího rozvoje venkovských obcí v Česku
Ondřej Slach, Alexandr Nováček, Jan Ženka, Blanka Marková, Jan Macháček, Jiří Ježek ... další autoři
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize

The vitality of the selected city centres: changes during the COVID-19 pandemic
Lenka Paszová, Lucia Hýllová, Ondřej Slach, Adam Červenka, Kateřina Skudříková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyhodnocení a shrnutí výsledků Delfské metody
Ondřej Slach, Jan Ženka, Alexandr Nováček, Jan Macháček, Marek HALADA, Blanka Marková, Petr Dvořák, Jan Kopp ... další autoři
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize

Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí
Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Budoucnost Venkova optikou expertů: delfská metoda a scénáře
Ondřej Slach, Jan Ženka, Alexandr Nováček, Jan Macháček, Petr Dvořák, Petr Žufan, Jan Kopp, Jíří Ježek ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Failure of planning?. A case study of spatially growing shrinking city of Ostrava
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How Attractive for Walking Are the Main Streets of a Shrinking City?
Aura-Luciana Istrate, Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček, Ondřej Slach
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Localisation of knowledge-intensive business services in large cities: lessons for current and future Smart city policies
Jan Ženka, Jan Macháček, Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mega-retail-led regeneration in the shrinking city: Panacea or placebo?
Ondřej Slach, Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička
Rok: 2020, Cities
článek v odborném periodiku

Případová studie: revitalizace prázdného prostoru v centru Ostravy prostřednictvím dočasného využití
Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček, Ondřej Slach
Rok: 2020, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize

Spatial patterns of knowledge-intensive business services and resilient urban design: evidence from three Czech metropolitan cities
Jan Ženka, Jan Macháček, Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial Patterns of Knowledge-Intensive Business Services in Cities of Various Sizes, Morphologies and Economies
Jan Ženka, Ondřej Slach, Igor Ivan
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation
Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach, Alexandr Nováček, Luděk Krtička
Rok: 2020, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku

Why is Ostrava not a regrowing city?
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti Ostravy s dočasným využitím prázdných prostor
Vojtěch Bosák, Mgr. Markéta Kirmanová, Ondřej Slach
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bariéry a příležitosti obnovy strukturálně postižených regionů
Ondřej Slach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilateral Meeting on Peri-urbanization processes in FUA Ostrava
Tereza Aubrechtová, Ondřej Slach, Marcin Spyra, Nica Claudia Calo
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Budoucnost venkova v České republice: identifikace výzev, trendů a scénářů
Ondřej Slach, Jan Ženka, Luděk Krtička, Adam Pavlík, Petr Dvořák, Jan Macháček, Alexandr Nováček, Petr Žufan ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deindustrialization, shrinking cities and its governance in Central Europe, the case study City of Ostrava (The Czech Republic)
Ondřej Slach, Koutský Jaroslav
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks
Jan Ženka, Ondřej Slach, Adam Pavlík
Rok: 2019, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku

Evaluace naplňování Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy v časovém období 2009 až 2019
Ondřej Slach, Blanka Marková, Alexandr Nováček
Rok: 2019
ostatní

How do various types of non-metropolitan regions react to economic shocks?
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2019, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
článek v odborném periodiku

Mapování kulturních a kreativních odvětví
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Millennials and the shrinking city: A case study of Ostrava city center
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Vojtěch BOSÁK
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Overtourism: kdo získává a kdo ztrácí?
Markéta Novotná, Ondřej Slach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peri-urbanization processes in FUA Ostrava: basic empirical evidence
Luděk Krtička, Ondřej Slach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Policy mobility of creative and smart cities in Czechia
Ondřej Slach, Lucia Hýllová, Jan Ženka, Petr Rumpel
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek disertační práce: Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech
Ondřej Slach
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quo vadis, Ostrava? A case study of spatially growing shrinking city
Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial patterns of knowledge-intensive business services in large Czech cities: implications for current and future Smart city policies?
Jan Ženka, Ondřej Slach, Igor Ivan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel
Rok: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku

Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2018
stať ve sborníku

Fachhochschule Erfurt - Fakultät Architektur und Stadtplanung
Ondřej Slach
Rok: 2018
působení v zahraničí

How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2018, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia)
Vojtěch BOSÁK, Alexandr Nováček, Ondřej Slach
Rok: 2018, Geoscape
článek v odborném periodiku

Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Jan Ženka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku
Ondřej Slach, Jan Ženka, Luděk Krtička
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Revisiting urban regimes in context of postsocialist shrinking city of Ostrava.
Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka
Rok: 2018
stať ve sborníku

Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení
Jan Ženka, Jiří Hasman, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Rozmístění služeb v Česku
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2018
ediční a redakční práce

The Smart City is landing! On the geography of policy mobility
Lucia Hýllová, Ondřej Slach
Rok: 2018, Geoscape
článek v odborném periodiku

Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Jan Ženka, Adam PAVLÍK
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor
Ondřej Slach
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... další autoři
Rok: 2017
poskytovatelem realizované výsledky

Debata s veřejností na téma Rozehraj své město
Ondřej Slach
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How do various types of non-metropolitan regions respond to external economic shocks?
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava
Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Rumpel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia
Jaroslav Koutský, Ondřej Slach, Jan Ženka, Petr Rumpel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení
Ondřej Slach, Alexandr Nováček
Rok: 2017
ostatní

Post-crisis development of creative industries in Czech cities
Ondřej Slach, Jan Ženka, Petr Rumpel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia
Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Adam PAVLÍK, Jaroslav Koutský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective
Jan Ženka, Adam PAVLÍK, Ondřej Slach
Rok: 2017, Geoscape
článek v odborném periodiku

Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech
Jan Ženka, Ondřej Slach, Petr Hlaváček
Rok: 2017, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Igor Ivan
Rok: 2017, Journal of the Knowledge Economy
článek v odborném periodiku

Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje
Jan Ženka, Ondřej Slach, Andrej Sopkuliak
Rok: 2017, Geografie
článek v odborném periodiku

Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development
Ondřej Slach, Jan Ženka, Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Debata: Zisk zaklínadlo fungující ekonomiky?
Ondřej Slach
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Žufan
Rok: 2016, Applied Geography
článek v odborném periodiku

Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fenomén Stodolní
Ondřej Slach, Lucie Antošíková
Rok: 2016
ostatní

Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ondřej Slach
Rok: 2016
působení v zahraničí

How Resilient are Industrial Regions in Czechia?
Ondřej Slach, Jan Ženka, Jaroslav Koutský
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka, Alexandr Nováček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka, Alexandr Nováček
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knowledge bases and location of services in Czechia
Ondřej Slach, Jan Ženka, Vendula Reichová, Vendula Reichová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy
Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2016
stať ve sborníku

Regionální produktivita práce v českém zemědělství
Jan Ženka, Petr Žufan, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Adam Pavlík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální produktivita práce v českém zemědělství
Jan Ženka, Petr Žufan, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Adam Pavlík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny
Jan Ženka, Ondřej Slach, Vendula Reichová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny
Jan Ženka, Ondřej Slach, Vendula Reichová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategické plánování v kultuře: lekce z Ostravy
Ondřej Slach
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie českých nemetropolitních regionů podle ekonomické výkonnosti a struktury
Jan Ženka, Ondřej Slach, Andrej Sopkuliak
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013
Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czechia
Ondřej Slach, Jiří Ježek
Rok: 2015, disP - The Planning Review
článek v odborném periodiku

debata s veřejností pod názvem Co s technickými památkami?
Ondřej Slach
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Economic performance of non-metropolitan regions: evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Viktor Květoň
Rok: 2015, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography
článek v odborném periodiku

Industrial specialization and economic performance of non-metropolitan regions in Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city
Ondřej Slach, Igor Ivan, Jan Ženka, Andrej Sopkuliak
Rok: 2015, GeoScape
článek v odborném periodiku

Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě 
Igor Ivan, Tereza Raabová , Ondřej Slach, Eva Žáková
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis
Jan Ženka, Petr Žufan, Luděk Krtička, Ondřej Slach
Rok: 2015, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování
Ondřej Slach, Vojtěch Bosák, Petr Rumpel
Rok: 2015, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize

Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě.
Ondřej Slach, Alexandr NOVÁČEK, Petr Rumpel
Rok: 2015, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize

Regional resilience: A case of Czech microregions
Ondřej Slach, Jan Ženka, jaroslav Koutský
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané přístupy k redefinici identit průmyslových prostorů
Ondřej Slach, Lucie Antošíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań
kapitola v odborné knize

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy
Ondřej Slach, Blanka Marková, Igor Ivan, Jan Ženka, Iva Tichá
Rok: 2014
ostatní

Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic
Jaroslav Koutský , Petr Hlaváček , Ondřej Slach, Jan Ženka
Rok: 2014
stať ve sborníku

Role měkkých faktorů v regeneraci starých průmyslových regionů: ... Ostravska, Porúří a Sárska
Ondřej Slach
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Shrinking Cities in Central Europe
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2014, Wolters Kluwer
kapitola v odborné knize

Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten
Katrin Großmann, Annegret Haase, Thomas Arndt, Caterina Cortese, Dieter Rink, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Alberto Violante ... další autoři
Rok: 2014, Springer Fachmedien Wiesbaden
kapitola v odborné knize

Strategické plánování v oblasti kultury
Ondřej Slach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urban hierarchy or collocation with manufacturing? Spatial distribution of knowledge-intensive business services in Czechia
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Igor Ivan
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Ondřej Slach, Tadeusz Siwek, Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcinczak ... další autoři
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize

Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský , Josef Novotný, Jan Ženka
Rok: 2013, E&M Economics and Management
článek v odborném periodiku

Economic performance of small city-regions: evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Josef Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia
Jan Ženka, Josef Novotný, Ondřej Slach, Viktor Květoň
Rok: 2013
stať ve sborníku

Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě
Blanka Marková, Ondřej Slach
Rok: 2013, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava
Ondřej Slach, Petr Rumpel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of  Leipzig, Ostrava, and Genoa
Katrin Großmann, Annegret Haase, Thomas Arndt, Caterina Cortese, Petr Rumpel, Dieter Rink, Ondřej Slach, Iva Tichá, Alberto Violante ... další autoři
Rok: 2013, Lexington Books
kapitola v odborné knize

Industrial specialization and economic performance of small city-regions in Czechia
Ondřej Slach, Josef Novotný, Viktor Květoň, Jan Ženka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní klastry v České republice
Ondřej Slach, Blanka Marková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský
Rok: 2013, Accendo-Centrum pro vědu a výzkum
odborná kniha

Regionální komunikační workshop: Role a význam kultury v rozvoji měst
Ondřej Slach, Blanka Marková, Iva Tichá
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Shrinkage and the Governance of Brownfields Examples and lessons from post-socialist European Cities
Dieter Rink, Robert Krzysztofik , Bogdan Nadolu, Ondřej Slach, Miroslava Soldak
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava.
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2013, E+M Ekonomie a Management
článek v odborném periodiku

Stodolní ulice ? Ostrava: un exemple de régénération du centre d'une ville post-socialiste en République tch?que. Naissance d'un quartier culturel ou d'un espace de consommation ?
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Jaroslav Koutský, Pavel Bednář
Rok: 2013, Territoire en Mouvement
článek v odborném periodiku

Továrny na sny
Blanka Marková, Ondřej Slach, Michaela Hečková
Rok: 2013, Triangl, a.s.
odborná kniha

What drives competitiveness of small regions in Central Europe?
Jan Ženka, Ondřej Slach, Josef Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy
Dieter Rink, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Caterina Cortese, Alberto Violante, Paolo Calza Bini, Annegret Haase, Vlad Mykhnenko, Bogdan Nadolu, Chris Couch, Matthew Cocks, Robert Krzystofik ... další autoři
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Governance of shrinkage of the city of Ostrava.
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2012, European Science and Art Publishing
odborná kniha

Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu
Petr Rumpel, Jaroslav Koutský, Ondřej Slach, Pavel Raška
Rok: 2012, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Je Ostrava smršťujícím se městem?
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2012, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku

Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský, Petr Vráblík
Rok: 2012, Studia Oecologica
článek v odborném periodiku

Kreativita a spolupráce jako klíčové faktory rozvoje vnitřních měst
Ondřej Slach
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marketingové koncepty rozvoje měst
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Renata Šňupíková, Blanka Marková
Rok: 2012, European Science and Art Publishing
odborná kniha

Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů
Ondřej Slach, Petr Rumpel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability
Jaroslav Koutský, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Petra Olšová, Petr Hlaváček, Václav Toušek, Václav Novák ... další autoři
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context
Dieter Rink, Annegret Haase, Matthias Bernt , Petr Rumpel, Ondřej Slach, Chris Couch, Matthew Cocks, Vlad Mykhnenko ... další autoři
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham
Ondřej Slach
Rok: 2012
působení v zahraničí

Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2012, Quaestiones Geographicae
článek v odborném periodiku

Governance of  shrinking cities in  Central European context: The  case study of  Ostrava´s economic development
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Governance of economic development: the case of Ost rava city region
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva TICHÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Pavel Bednář, Jan Havrlant, David Walter Novák, Pavel Ptáček, Petr Žufan ... další autoři
Rok: 2011, Aleš Čeněk
odborná kniha

Městský management
Ondřej Slach
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu
Jaroslav Koutský, Ondřej Slach, Petr Rumpel
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends
Jaroslav Koutský, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretický koncept regionální odolnosti a  jeho využití ve  výzkumu hospodářské krize
Ondřej Slach
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Rok: 2011, Klartext Verlag
kapitola v odborné knize

Úvod do problematiky rozvoje měst a prostorového plánování
Ondřej Slach, Pavel Bednář
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žádost města Ostrava stát se. Evropským hlavním městem kultury s využitím průmyslového dědictví
Ondřej Slach, Michal Hrotík
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Bright Future? The ?Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2010, JOVIS Verlag
kapitola v odborné knize

Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2010, E+M Ekonomie a Management
článek v odborném periodiku

Governance of Product Innovation in the Development of  Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Blanka Marková
Rok: 2010, Journal of Outdoor Activities
článek v odborném periodiku

Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Petr Rumpel, Blanka Marková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Oživení průmyslové krajiny Porúří
Ondřej Slach
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change
Petr Rumpel, Nick Clifton, Ondřej Slach, Paul Benneworth, Pavel Bednář, Brian Doucet, Jaroslav Koutský ... další autoři
Rok: 2010, Cuvillier Verlag
kapitola v odborné knize

Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2010, Regions Magazine
článek v odborném periodiku

Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Pavel Bednář
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2010
stať ve sborníku

Základní nástin prostorové organizace kreativních odvětví
Ondřej Slach
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2009, Space-Society-Economy
článek v odborném periodiku

Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen
Ondřej Slach
Rok: 2009
působení v zahraničí

Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Petr Rumpel
Rok: 2009, Regionální studia
článek v odborném periodiku

Komplexní regionální marketing Jesenicka
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Location and networking of advanced business services in the regional post-socialist cities
Pavel Bednář, Ondřej Slach
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Pavel Bednář, Jaroslav Koutský
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Petr Rumpel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Specification of working model
Dieter Rink, Annegret Haase , Matthias Bernt, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Chris Couch, Matthew Cocks, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Vlad Mykhnenko, Paolo Calza Bini, Alberto Violante, Bogdan Nadolu, Larisa Kuzmenko, Dmitri Dmitri Medwedjew ... další autoři
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem
Pavel Bednář, Jaroslav Koutský, Petra Olšová, Ondřej Slach
Rok: 2009, GeoScape
článek v odborném periodiku

The Role of Soft Factors in the Restructuring and Development of Old Industrial Regions of the Czech Republic.
Petr Rumpel, Ondřej Slach
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika.
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský
Rok: 2009
stať ve sborníku

Flagship projekty v kontextu regionálních disparit
Ondřej Slach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2008
stať ve sborníku

Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ondřej Slach
Rok: 2008
působení v zahraničí

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?
Ondřej Slach
Rok: 2008, Geografické informácie
článek v odborném periodiku

Komplexní regionální marketing Jesenicka jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Kreativní odvětví a jejich prostorová organizace
Ondřej Slach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Měkké faktory regionálního rozvoje
Petr Rumpel, Jaroslav Koutský, Ondřej Slach
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nástin vybraných měkkých faktorů regionálního rozvoje
Ondřej Slach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of creative industries in the restructuring of old industrial regions in the Czech Republic
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Webová stránka Městský marketing
Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Rok: 2008
ostatní

Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2007
stať ve sborníku

Inovativní koncepty v městském rozvoji
Ondřej Slach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Marketingový management obcí, měst a regionů
Petr Rumpel, Jiří Ježek, Ondřej Slach
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Město jako produkt
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2007, Trend Marketing
článek v odborném periodiku

Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu
Ondřej Slach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu)
Jaroslav Koutský, Ondřej Slach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu)
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CIMA Österreich, Ried im Innkreis
Ondřej Slach
Rok: 2006
působení v zahraničí

Dílčí analýza procesu restrukturalizace montánního regionu Porúří na příkladu projektu Route der Industrie Kultur
Ondřej Slach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí analýza procesu restrukturalizace montánního regionu Porúří na příkladu projektu Route der Industrie Kultur
Ondřej Slach
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Infrastruktura pro transfer inovací na příkladu IT-Park Saarland
Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Rok: 2006
stať ve sborníku

Inovativní koncepty v městském rozvoji
Ondřej Slach
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marketingový management měst, obcí a regionů
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení.
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2006
stať ve sborníku

Varianty rozvoje vnitrních měst a city management
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Varianty rozvoje vnitrních měst a city management
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut für Gewerbezentren, Starnberg
Ondřej Slach
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut für Gewerbezentren, Starnberg
Ondřej Slach
Rok: 2005
působení v zahraničí

Technische Universität München
Ondřej Slach
Rok: 2001
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
UPPRJProjekt prostorového plánování
BAKS1Bakalářský seminář 1
BAKS2Bakalářský seminář 2
EKOGSEkonomická geografie 2 - seminář
EKOG2Ekonomická geografie 2
EKOG3Ekonomická geografie 3 - seminář
EXRC2Exkurze - regiony ČR 2
GEMACGeografie města - seminář
GEMAXGeografie města A
GEMAYGeografie města B
KVALIKvalitativní výzkumné metody v soc. geo.
NOKRMNové koncepty rozvoje měst
OPBRROdborná praxe
PEGEPPercepce geografického prostoru
QKKMRKulturní a kreat. odvětví a měst. rozv.
QMETGMetropolitní governance
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QTPRETransformace průmyslových regionů středn
RGCRXRegionální geografie ČR A
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
XBAKSBakalářský seminář
XEKO2Ekonomická geografie 2
XEKO3Ekonomická geografie 3 - seminář
XGEOMGeografie města
XNOKMNové koncepty rozvoje měst
XUVGPÚvod do studia oboru
YGEOMGeografie města
YGESLGeografie služeb
YPRUMGeografie průmyslu
YSLUZSG II Geografie služeb
7BAS1Bakalářský seminář 1
7EGS2Ekonomická geografie 2 - seminář
7EGU2Ekonomická geografie 2
7EKG2Ekonomická geografie 2
7ERC2Exkurze - regiony ČR 2
7GEMAGeografie města
7GEMUGeografie města pro UG
7KVALKvalitativní výzkumné metody
7ODPROdborná praxe
7RGCRRegionální geografie Česka
7RGCZRegionální geografie Česka
7UPPRProjekt prostorového plánování a rozvoje
7URGEUrban Geography
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie
7XBS1Bakalářský seminář 1
7XEG2Ekonomická geografie 2
7XEK3Vybrané problémy průmyslových regionů
7XGEMGeografie města
7XRCZRegionální geografie Česka
7XUPPProjekt prostorového plánování a rozvoje
7XURGUrban Geography
7XUVSÚvod do studia oboru
8SOP1Studentská odborná praxe 1
8SOP2Studentská odborná praxe 2
9SOP1Studentská odborná praxe 1
9SOP2Studentská odborná praxe 2
2UKKOÚvod do kulturních a kreativních odvětví


AutorNázev práceTypRok
Bosák VojtěchRole veřejného sektoru v zaostávajících městechdisertační 2020 
Nováček AlexandrRegenerace městských center a vnitřních měst v kontextu shrinking citiesdisertační 2020 
Roháček RadekProstorová distribuce prázdných míst na území hlavního města Prahydiplomová 2021 
Hýllová LuciaSmart cities v Česku: kritická reflexediplomová 2020 
Paszová LenkaWalkability a urbánní struktury/designdiplomová 2020 
Kirmanová MarkétaDočasné užívání prázdných prostor jako možnost pro inovace na místní úrovnidiplomová 2019 
Křepelová JanaCity management jako model městského rozvojediplomová 2019 
Pavelek DanielManagement úpadku ve shrinking citiesdiplomová 2019 
Sukeníková JanaSmršťující se malá města v periferních regionech v Českudiplomová 2019 
Štefek MiroslavEvoluce automobilového průmyslu v Sárskudiplomová 2019 
Pohorská BlankaVyužití integrovaného přístupu v programovém období 2007-2013 a 2014-2020diplomová 2018 
Schachlová NikolaCo přitahuje obyvatele do vnitroměstských oblastí ve shrinking city? Empirická studie z Ostravydiplomová 2018 
Repáková AdélaNoční ekonomika a studentidiplomová 2017 
Bosák VojtěchRole kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolní oblasti Vítkovicdiplomová 2016 
Kvapilová EliškaGeografie financí a urbánní development v mezinárodní perspektivědiplomová 2016 
Nováček AlexandrBudoucnost městských center malých a středně velkých městdiplomová 2016 
Čermáková LenkaUrbánní divočina na území města Ostravydiplomová 2015 
Lopatová MonikaSocio-ekonomický dopad kulturních events na lokální rozvoj: Případová studie Colours of Ostravadiplomová 2015 
Gramel TomášProstorová organizace znalostně náročných služeb: implikace pro trh nemovitostídiplomová 2014 
Hroch TomášAnalýza procesu rezidenční suburbanizace v zázemí města Olomoucediplomová 2013 
Kovařík JaromírAnalýza procesu rezidenční suburbanizace v zázemí města Zlínadiplomová 2013 
Sochová AdrianaRole sportu v urbánní regeneracidiplomová 2012 
Marková BlankaIndustriální cestovní ruch a muzejní marketingdiplomová 2010 
Kubincová JarmilaZbrojní výroba v České republice po roce 1989diplomová 2009 
Marková NatálieVplyv priamych zahraničných investicií na rozvoj Žilinského krajadiplomová 2009 
Martiník LadislavInterní a externí komunikační vazby klastru na příkladu Národního strojírenského klastrudiplomová 2009 
Volná MarkétaVeřejné zelené plochy jako měkký faktor rozvoje - případová studie Dublin a Ostravadiplomová 2009 
Gabryš JakubHerní průmysl v Česku: prostorová analýzabakalářská 2022 
Janečko DanielSociální geografie dělnických kolonií v Moravskoslezském krajibakalářská 2022 
Jaschke RobinRozvoj městského centra: příklad města Karvinébakalářská 2022 
Lelek TomášGeografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad výroby strojů a zařízení v Moravskoslezském krajibakalářská 2022 
Chalupa JakubUrbánní revitalizace v průmyslových městech ve Spojených státech americkýchbakalářská 2021 
Hanzal PřemyslUrbánní regenerace a vlajkové projekty ve Španělskubakalářská 2021 
Macků KateřinaUrban branding a jeho praktické implikace pro města v České republicebakalářská 2021 
Škuta MatějProstorová dimenze demolic v Ostravě v období centrálně plánované ekonomikybakalářská 2021 
Batorová KateřinaPrůmysl v metropolitních regionech v Českubakalářská 2020 
Kohút MartinProstorová organizace tisku v Ostravěbakalářská 2020 
Leňková NikolaGeografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad nábytkářského průmyslubakalářská 2020 
Matyáš JakubRozvoj městských center: komparace Hranic na Moravě a Nového Jičínabakalářská 2020 
Mičulková TerezaVlajkové projekty ve starých průmyslových regionechbakalářská 2020 
Ondraszek TomášRegenerace brownfields v Moravskoslezském kraji: případová studiebakalářská 2020 
Skudříková KateřinaGeografie demolicí budov v Českubakalářská 2020 
Trpík IvanEvoluce průmyslu v okrese Břeclavbakalářská 2020 
Vavrušová AnnaGeografie potravinářského průmyslu v Českubakalářská 2020 
Králová SimonaRozvoj městských center v malých městechbakalářská 2019 
Krumnikl MarekŘešení úpadku industriálních městbakalářská 2019 
Marszalek VojtěchRegenerace městských center ve Velké Britániibakalářská 2019 
Bartozelová KristýnaEvoluce průmyslu v okrese Zlínbakalářská 2018 
Hovězák LukášFilmový průmysl v Česku: geografická perspektivabakalářská 2018 
Jendrušáková NikolaStárnutí ve městě na případu Porubybakalářská 2018 
Kolářová LucieOděvní průmysl v Česku: prostorová analýzabakalářská 2018 
Krayzlová AndreaGeografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad chemického průmyslubakalářská 2018 
Prosický DominikEvoluce průmyslu v okrese Hodonínbakalářská 2018 
Winkler AntonínOdvětvová změna v zázemí metropolitních regionů v Českubakalářská 2018 
Karp StanislavDopad procesu suburbanizace ve vybraných obcích Moravskoslezského krajebakalářská 2017 
Křepelová JanaRozvoj městského centra v malém městě v Českubakalářská 2017 
Polášková PetraTransformace veřejných služeb na příkladu města Ostravybakalářská 2017 
Heger MilanRozvoj městských center ve vybraných městech: případová studie Uherského Hradištěbakalářská 2016 
Kolář JakubDetroit: mezi mýtem a realitoubakalářská 2016 
Laco PetrUrbánní zemědělství a smršťující se městabakalářská 2016 
Pavelek DanielSociální aspekty suburbanizace: případová studie Krásné polebakalářská 2016 
Tomášková VeronikaUrban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxebakalářská 2016 
Havlová TerezaZelená infrastruktura ve smršťujících se městech: mezinárodní perspektivabakalářská 2015 
Sikorová KarinDevelopeři a město: mezinárodní perspektivabakalářská 2015 
Staniševská PetraEvoluce průmyslu v okrese Přerovbakalářská 2015 
Szotkowská PetraEvoluce průmyslu v okrese Frýdek-Místek s důrazem na ocelářstvíbakalářská 2015 
Štefek MiroslavEvoluce průmyslu v okrese Kroměřížbakalářská 2015 
Bosák VojtěchVeřejný prostor ve městech v geografické perspektivěbakalářská 2014 
Friedlová AlenaProstorová organizace kreativních odvětví v Brněbakalářská 2014 
Navrátilová AndreaGeografie hazardu: případová studie Ostravybakalářská 2014 
Repáková AdélaSocio-ekonomický dopad kulturních events na lokální rozvoj: Případová studie města Brnabakalářská 2014 
Stavinoha MichalRozvoj periferních regionů: případová studie mikroregionu Ploštinabakalářská 2014 
Štefková AnetaKomerční development na příkladu města Ostravybakalářská 2014 
Švandová LucieProstorová organizace kreativních odvětví v Olomoucibakalářská 2014 
Zábranský MilanEvoluce průmyslových struktur v městských regionech Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm v evoluční ekonomické perspektivěbakalářská 2014 
Doleželová BarboraEvoluce průmyslu v okrese Uherské Hradištěbakalářská 2013 
Ermis RadekProblematika rozvoje středně velkých měst: komparativní studie Kopřivnice a Nového Jičínabakalářská 2013 
Horák JanZákladní principy hnutí ?Citta Slow? a jeho implikace pro Českou republikubakalářská 2013 
Kvapilová EliškaPopulační trendy malých a středně velkých měst v periferních regionech v České republicebakalářská 2013 
Nováček AlexandrUrbánní governance města Frýdku-Místku s důrazem na rozvoj maloobchodubakalářská 2013 
Pietrová MartinaRezidenční segregace v prostorové perspektivě v Ostravěbakalářská 2013 
Čížková LucieDopady ekonomické krize na trh nemovitostí v Ostravěbakalářská 2012 
Dluhošová KateřinaProstorová organizace kreativních odvětví na území města Ostravybakalářská 2012 
Dokoupil LukášEvoluce průmyslu v okrese Pardubicebakalářská 2012 
Gajdošová MichaelaStudentifikace a její sociální a prostorové dopady: vstupní analýzabakalářská 2012 
Gramel TomášBrownfields města Krnovabakalářská 2012 
Kubánek RomanEvoluce průmyslu v okrese Nový Jíčínbakalářská 2012 
Putala MarekAnalýza Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v regionu soudržnosti Střední Morava: případová studie města Olomoucebakalářská 2012 
Robeš MartinDefinice a možnosti sledování územních dopadů urban sprawl v ČRbakalářská 2012 
Zuziak PetrGeografická analýza produkčních služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a Třincibakalářská 2012 
Bernát RudolfAnalýza vývoje průmyslu v okrese Vsetínbakalářská 2011 
Král LukášKreativní odvětví a jejich prostorová organizace ve vybraném kraji České republiky: prípadová studie Zlínkého krajebakalářská 2011 
Nedbal MartinKlasifikace nákupních center ve vybraných krajích České republiky s přihlédnutím k novým trendům - případová studie Olomouckého a Zlínského krajebakalářská 2011 
Hroch TomášKomerční development na příkladu města Olomoucebakalářská 2010 
Sochová AdrianaLokalizace infrastruktury volného času na Ostravsku s důrazem na nové formy sportovních aktivitbakalářská 2010 
Žitník PetrEtablované kulturní akce v Ostravěbakalářská 2008 


Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Program ÉTA
Stavukončený
Koncepce rozvoje kultury SMO
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období9/2019 - 12/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub