OU

Ondřej Slach

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 149, budova L
funkce:
obor činnosti:geografie města, regionální rozvoj
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2345
605 106 528
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.mestskymarketing.cz

Vzdělání

2006 – 2014Doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1999 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
2001 – 2002Technische Universität München
1995 – 1999 Gymnázium Uherské Hradiště

Kvalifikace

2014Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj
2005Mgr.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – 2014Garant aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy
2011 – 2014Lektor (Agentura pro regionální rozvoj Ostrava)
2009 – 2010Člen organizačního týmu Ostrava 2015
2009 – 2010Člen odborné pracovní skupiny rady města pro dohled na stavem příprav kandidatury Ostravy na hlavní město kultury 2015
2007 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, odborný asistent
2006CIMA Österreich, Ried im Innkreis - analytik (Rakousko)
2005 – 2007 Ostravská univerzita v Ostravě, projektový manažer
2005 Institut für Gewerbezentren, Starnberg - analytik (Německo)

Odborné zaměření

Ekonomická geografie
Geografie města
Staré průmyslové regiony/města
Kreativní odvětví

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, týdenní přednáškový pobyt (2016)
University of Birmingham, Earth and Environmental Sciences School of Geography, 14 denní přednáškový pobyt (2012)
Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen, 14 denní přednáškový pobyt (2009)
Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 14 denní přednáškový pobyt (2008)
CIMA Österreich, Ried im Innkreis, čtyřměsíční odborná stáž (2006)
Institut für Gewerbezentren, Starnberg, pětiměsíční odborná stáž
Technische Universität München, roční studijní pobyt (2001/2002)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapokročilý


Všechny publikace

Slach, O. Bariéry a příležitosti obnovy strukturálně postižených regionů. In: 17. veřejné slyšení Senátu: Situace ve strukturálně postižených regionech. Praha: Senát Parlamentu České republiky. 2019.
Ženka, J., Slach, O. a Pavlík, A. How do metropolitan, old industrial and peripheral city-regions react to external economic shocks?. Moravian Geographical Reports. 2019, ISSN 1210?8812.
Slach, O., Hýllová, L., Ženka, J. a Rumpel, P. Policy mobility of creative and smart cities in Czechia. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Ženka, J., Slach, O. a Ivan, I. Spatial patterns of knowledge-intensive business services in large Czech cities: implications for current and future Smart city policies?. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2018-06-13 Kurdějov. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 20-27. ISBN 978?80?210?8970?9.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. In: XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita. 2018.
Slach, O. Fachhochschule Erfurt - Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2018.
Ženka, J. a Slach, O. How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin. 2018, 67(3), s. 239-257. ISSN 20645031.
BOSÁK, V., Nováček, A. a Slach, O. Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). Geoscape. 2018, č. 12, s. 52-64. ISSN 1802-1115.
Slach, O., Ivan, I. a Ženka, J. Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 124-167. ISBN 978-80-87264-73-7.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy. In: 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Bratislava. 2018.
Nováček, A., Slach, O., Krtička, L. a Ženka, J. Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava. In: Social and Economic Development and Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem. 2018.
Slach, O., Ženka, J. a Krtička, L. Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.
BOSÁK, V. a Slach, O. Revisiting urban regimes in context of postsocialist shrinking city of Ostrava.. In: Social and Economic Development & Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2018.
Slach, O., Ivan, I. a Ženka, J. Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2018-06-13 Kurdějov. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 318-324. ISBN 978-80-210-8970-9.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 133-156. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J., Hasman, J., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. a Slach, O. Rozmístění služeb v Česku. 2018.
Hýllová, L. a Slach, O. The Smart City is landing! On the geography of policy mobility. Geoscape. 2018, 12(2), s. 124-133. ISSN 1802-1115.
Slach, O., BOSÁK, V., Ženka, J. a PAVLÍK, A. Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 98-123. ISBN 978-80-87264-73-7.
Slach, O. Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor. In: Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor. Ostrava: Centrum Pant, OU, VSB-TU, MMO. 2018.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Slach, O. Debata s veřejností na téma Rozehraj své město. In: Festival Jeden svět Ostrava. Centrum PANT: Člověk v tísni, o. p. s. 2017.
How do various types of non-metropolitan regions respond to external economic shocks?. In: Geography for global understanding. Depok: Universitas Indonesia. 2017.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Ženka, J. a Slach, O. (Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu. In: Geografické diskuzní fórum. Znojmo: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Koutský, J., Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O. a Nováček, A. Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. 2017.
Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O. a Ženka, J. Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries ? Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 201-226. 1. ISBN 978-3-319-56495-1.
Ženka, J., Slach, O., PAVLÍK, A. a Koutský, J. Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia. In: Future directions of resilience research in economic geography. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. 2017.
Ženka, J., PAVLÍK, A. a Slach, O. Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape. 2017, č. 11, s. 25-40. ISSN 1802-1115.
Ženka, J., Slach, O. a Hlaváček, P. Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis. 2017, č. 69, s. 129-144. ISSN 2453-8787.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Ivan, I. Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy. Journal of the Knowledge Economy. 2017, č. 8, s. 385-406. ISSN 1868-7873.
Ženka, J., Slach, O. a Sopkuliak, A. Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie. 2017, č. 122, s. 281-309. ISSN 1212-0014.
Slach, O., Ženka, J., Nováček, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.
Slach, O. Debata: Zisk zaklínadlo fungující ekonomiky?. In: Colours of Ostrava/Meltingpot/Reflex Discussion stage. Ostrava: Colours of Ostrava. 2016.
Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. s. 235-246. ISBN 978-80-7394-619-7.
Slach, O. a Antošíková, L. Fenomén Stodolní: Smart cities. 2016.
Slach, O. Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2016.
Slach, O., Ženka, J. a Koutský, J. How Resilient are Industrial Regions in Czechia?. In: 6th Halle Forum on Urban Economic Growth. Halle: Halle Institute for Economic Research. 2016.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Nováček, A. Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky. 2016.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Nováček, A. Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnos: GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost 2016 Ostrava. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3901-1.
Slach, O., Ženka, J., Reichová, V. a Reichová, V. Knowledge bases and location of services in Czechia. In: New Wave. Praha: Karlova univerzita v Praze. 2016.
Slach, O. a Ženka, J. Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce: Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 85-99. ISBN 978-80-7464-885-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Ženka, J., Slach, O. a Reichová, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 522-528. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Slach, O. a Reichová, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy. 2016.
Slach, O. Strategické plánování v kultuře: lekce z Ostravy. In: Putovní konference PACE.V4 Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4. Ostrava: Institut umění ? Divadelní ústav. 2016.
Ženka, J., Slach, O. a Sopkuliak, A. Typologie českých nemetropolitních regionů podle ekonomické výkonnosti a struktury. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2016.
Slach, O. a Ženka, J. Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013. In: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Slach, O. a Ježek, J. Czechia. disP - The Planning Review. 2015, roč. 51, s. 28-29. ISSN 0251-3625.
Slach, O. debata s veřejností pod názvem Co s technickými památkami?. In: Colours of Ostrava/Reflex Discussion stage. Ostrava: Colours of Ostrava. 2015.
Ženka, J. a Slach, O. Economic performance of non-metropolitan regions: evidence from Czechia. In: 2ND EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY WORKSHOP IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Szeged: University of Szeged. 2015.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Květoň, V. Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. 2015, č. 69, s. 67-79. ISSN 0029-1951.
Ženka, J. a Slach, O. Industrial specialization and economic performance of non-metropolitan regions in Czechia. In: ARL International Summer School 2015. Praha: Akademie für Raumforschung und Landesplanung. 2015.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Sopkuliak, A. Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape. 2015, roč. 9, s. 1-16. ISSN 1802-1115.
Ivan, I., Raabová , T., Slach, O. a Žáková, E. Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě . 2015.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Slach, O., Bosák, V. a Rumpel, P. Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 179-194. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Slach, O., NOVÁČEK, A. a Rumpel, P. Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě.. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 27-55. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Slach, O., Ženka, J. a Koutský , j. Regional resilience: A case of Czech microregions. In: 2ND EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY WORKSHOP IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: AGGLOMERATION ECONOMIES, RELATEDNESS AND SPATIAL NETWORKS. Szeged: University of Szeged. 2015.
Slach, O. a Antošíková, L. Vybrané přístupy k redefinici identit průmyslových prostorů. In: PŘÍRODA VS. INDUSTRIÁL. Ostrava: Ostravská univerzita. 2015.
Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
Slach, O., Marková, B., Ivan, I., Ženka, J. a Tichá, I. Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 2014.
Koutský , J., Hlaváček , P., Slach, O. a Ženka, J. Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science 2014 Košice. Košice: Technical University of Košice, 2014. s. 432-441. ISBN 978-80-553-2015-1.
Slach, O. Role měkkých faktorů v regeneraci starých průmyslových regionů: ... Ostravska, Porúří a Sárska. 2014.
Rumpel, P. a Slach, O. Shrinking Cities in Central Europe. In: Transitions in Regional Science - Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 142-155. ISBN 978-80-7478-560-3.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.
Slach, O. Strategické plánování v oblasti kultury. In: Strategické vládnutí a plánování v rozvoji měst a regionů. Strážnice: Západočeská univerzita v Plzni. 2014.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Ivan, I. Urban hierarchy or collocation with manufacturing? Spatial distribution of knowledge-intensive business services in Czechia. In: 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: The Department of Regional Science and Management, TUK. 2014.
Rumpel, P., Slach, O., Siwek, T., Stryjakiewicz, T., Jaroszewska, E. a Marcinczak, S. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.
Slach, O., Koutský , J., Novotný, J. a Ženka, J. Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management. 2013, roč. 16, s. 14-29. ISSN 1212-3609.
Ženka, J., Slach, O. a Novotný, J. Economic performance of small city-regions: evidence from Czechia. In: Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy University. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2013.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Květoň, V. Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Political factors of economic growth and re gional development in transition economies 6th International Conference on Globalization. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 19-26. ISBN 978-80-7464-357-6.
Marková, B. a Slach, O. Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia. 2013, roč. 10, s. 127-142. ISSN 1214-813X.
Slach, O. a Rumpel, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2013.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rumpel, P., Rink, D., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In: Urban Ills: Twenty-first-Century Complexities of Urban Living in Global Contexts. 1. vyd. New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.
Slach, O., Novotný, J., Květoň, V. a Ženka, J. Industrial specialization and economic performance of small city-regions in Czechia. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2013.
Slach, O. a Marková, B. Kreativní klastry v České republice. In: TRENDY V PODNIKÁNÍ. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2013.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-904810-7-7.
Slach, O., Marková, B. a Tichá, I. Regionální komunikační workshop: Role a význam kultury v rozvoji měst [Workshop]. Mosty u Jablunkova, Česká republika. 2013.
Rink, D., Krzysztofik , R., Nadolu, B., Slach, O. a Soldak , M. Shrinkage and the Governance of Brownfields Examples and lessons from post-socialist European Cities. In: AESOP / ACSP Joint Congress 2013 Planning for Resilient Cities and Regions. Dublin. 2013.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava.. E+M Ekonomie a Management. 2013, roč. 11, s. 113-127. ISSN 1212-3609.
Slach, O., Boruta, T., Koutský, J. a Bednář, P. Stodolní ulice ? Ostrava: un exemple de régénération du centre d'une ville post-socialiste en République tch?que. Naissance d'un quartier culturel ou d'un espace de consommation ?. Territoire en Mouvement. 2013, roč. 17, s. 52-72. ISSN 1954-4863.
Marková, B., Slach, O. a Hečková , M. Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, a.s., 2013. 68 s. ISBN 978-80-905671-3-9.
Ženka, J., Slach, O. a Novotný, J. What drives competitiveness of small regions in Central Europe?. In: 5th Nordic Geographers Meeting. Reykjavík: University of Iceland. 2013.
Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Cortese, C., Violante, A., Calza Bini, P., Haase, A., Mykhnenko, V., Nadolu, B., Couch, C., Cocks, M. a Krzystofik, R. Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinkage of the city of Ostrava.. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. vědecká monografie. 258 s. ISBN 978-80-87504-19-2.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. In: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 63-74. ISBN 978-80-7414-481-3.
Rumpel, P. a Slach, O. Je Ostrava smršťujícím se městem?. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, č. 48, s. 859-878. ISSN 0038-0288.
Slach, O., Koutský, J. a Vráblík, P. Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica. 2012, roč. 6, s. 26-35. ISSN 1802-212X.
Slach, O. Kreativita a spolupráce jako klíčové faktory rozvoje vnitřních měst. In: Fórum pro kreativní Plzeň 2012. Plzeň: Plzeň 2015. 2012.
Rumpel, P., Slach, O., Šňupíková, R. a Marková, B. Marketingové koncepty rozvoje měst. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87504-20-8.
Slach, O. a Rumpel, P. Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. In: Rozvoj a fungování mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2012.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje. In: Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Koutský, J., Rumpel, P., Slach, O., Olšová, P., Hlaváček, P., Toušek, V. a Novák, V. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. 2012.
Rink, D., Haase, A., Bernt , M., Rumpel, P., Slach, O., Couch, C., Cocks, M. a Mykhnenko, V. SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context: Final project report. 2012.
Slach, O. School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Slach, O. a Boruta, T. What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae. 2012, roč. 31, č. 4, s. 99-112. ISSN 0137-477X.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. In: Third Global Conference on Economic Geography 2011. Seoul. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a Tichá, I. Governance of economic development: the case of Ost rava city region. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. Ostravská Univerzita, 2011. s. 280-285. ISBN 978-80-7368-963-6.
Rumpel, P., Slach, O. a TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.. In: The Scale of Globalization. 5th International Conference on Globalization.. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. In: Annual International Conference. London: Royal Geographical Society. 2011.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Slach, O. Městský management. 2011.
Koutský, J., Slach, O. a Rumpel, P. Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. In: Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2011.
Koutský, J., Slach, O. a Boruta, T. Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. Ostravská Univerzita, 2011. s. 166-173. ISBN 978-80-7368-963-6.
Slach, O. Teoretický koncept regionální odolnosti a jeho využití ve výzkumu hospodářské krize. In: Výzkumné rozpracování tématu hospodářské krize v ČR - teorie, modely a metody hodnocení průběhu a regionálního dopadu. Ústí nad Labem: Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů. 2011.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In: Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. 1. vyd. Essen: Klartext Verlag, 2011. s. 210-220. 1. ISBN 978-3-8375-0501-6.
Slach, O. a Bednář, P. Úvod do problematiky rozvoje měst a prostorového plánování. 2011.
Slach, O. a Hrotík, M. Žádost města Ostrava stát se. Evropským hlavním městem kultury s využitím průmyslového dědictví. In: Integrative conversion of mining sites - a promising approach for regional development of former mining regions. Chodov: Mikroregion Sokolov-východ Královské Poříčí. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. A Bright Future? The ?Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. In: Post-mining landscape. Berlin: JOVIS Verlag, 2010. s. 96-103. ISBN 978-3-86859-043-2.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 8, č. 4, s. 30-46. ISSN 1212-3609.
Slach, O., Boruta, T. a Marková, B. Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities. 2010, roč. 3, č. 1, s. 34-47. ISSN 1802-3908.
Slach, O., Boruta, T., Rumpel, P. a Marková, B. Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Slach, O. Oživení průmyslové krajiny Porúří. In: Ostrava-Post-Industry. Ostrava. 2010.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: The regeneration of image in old industrial regions: agents of change and changing agents. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010. s. 89-114. Mönchenglad. Schrift. zur wirtschaft. in praxis 22. ISBN 978-3-8695-5197-5.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. 2010, č. 277, s. 18-19. ISSN 1367-3882.
Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Bednář, P. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 2010.
Boruta, T. a Slach, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: 22. SJEZD ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Boruta, T. a Slach, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 606-610. ISBN 978-80-7368-903-2.
Slach, O. Základní nástin prostorové organizace kreativních odvětví. In: Kreativní Brno- Role kreativity v rozvoji města,. Brno: Regionální rozvojová agentura jižní Morava. 2010.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, č. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180.
Slach, O. Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen. 2009.
Slach, O., Boruta, T. a Rumpel, P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471.
Bednář, P. a Slach, O. Location and networking of advanced business services in the regional post-socialist cities. In: The Role of Business Services and Knowledge Transfer in Cluster Formation in Central and Eastern Europe. Kraków: Regional Studies Association. 2009.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: 5th meeting of the Regional Studies Associations Research Network on The Role of Old Industrial Knowledges in Economic Development of Post-Industrial Regions. Mönchengladbach: NIERS Institut. 2009.
Rink, D., Haase , A., Bernt, M., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I., Couch, C., Cocks, M., Krzysztofik, R., Runge, J., Mykhnenko, V., Calza Bini, P., Violante, A., Nadolu, B., Kuzmenko, L. a Dmitri Medwedjew , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators. 2009.
Bednář, P., Koutský, J., Olšová, P. a Slach, O. The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. GeoScape. 2009, roč. 2, č. 2, s. 174-184. ISSN 1802-1115.
Rumpel, P. a Slach, O. The Role of Soft Factors in the Restructuring and Development of Old Industrial Regions of the Czech Republic.. In: Florida Society of Geographers, Annual Meeting. Sankt Augustin, Florida: Florida Society of Geographers. 2009.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika.. Liberec: TU Liberec, 2009. TU Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6.
Slach, O. a Boruta, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadrregiionállna spolluprráca Trrnavska. Sládkovičovo. 2008.
Slach, O. a Boruta, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. s. 77-84. ISBN 978-80-89267-14-9.
Slach, O. Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2008.
Slach, O. Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?. Geografické informácie. 2008, roč. 2008, č. 12, s. 323-7. ISSN 1337-9453.
Slach, O. a Boruta, T. Komplexní regionální marketing Jesenicka jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Slach, O. Kreativní odvětví a jejich prostorová organizace. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. s. 85-93. ISBN 978-80-89267-14-9.
Rumpel, P., Koutský, J. a Slach, O. Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 186 s. ISBN 978-80-7368-435-8.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka: Pracovní worshop v rámci projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Slach, O. a Koutský, J. The role of creative industries in the restructuring of old industrial regions in the Czech Republic. In: Measuring and Understanding the Creative Economy in the Regions: Methodological Approaches and Issues. Southampton: University of Southampton. 2008.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 7-22. ISBN 80-7368-262-1.
Slach, O. Inovativní koncepty v městském rozvoji. In: Česká geografie ve Středoevropském prostoru XXI. Sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 239-245. ISBN 978-80-7040-986-2.
Rumpel, P., Ježek, J. a Slach, O. Marketingový management obcí, měst a regionů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7368-294-1.
Boruta, T. a Slach, O. Město jako produkt. Trend Marketing. 2007, roč. 3, č. 3, s. 22-22. ISSN 1214-9594.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. In: Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-214-3478-3.
Slach, O. Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. In: Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 101-108. ISBN 80-7368-262-1.
Koutský, J. a Slach, O. Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). In: SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 20-27. ISBN 978-80-210-4325-1.
Slach, O. CIMA Österreich, Ried im Innkreis. 2006.
Slach, O. Dílčí analýza procesu restrukturalizace montánního regionu Porúří na příkladu projektu Route der Industrie Kultur. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na téma ,,Cestovní ruch jako významná síla rozvoje lidské společnosti. Ostrava: Dům kultury Poklad, 2006. Dům kultury Poklad, 2006. s. 87-90. ISBN 1214-886.
Slach, O. a Koutský, J. Infrastruktura pro transfer inovací na příkladu IT-Park Saarland. In: REGIO 2006 Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 141-148. ISBN 80-7043-517-8.
Boruta, T. a Slach, O. Marketingový management měst, obcí a regionů. In: Mezinárodní geografická konference ,,150 let geografie na Univerzitě Karlově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. s. 13-13. ISBN 80-86561-96-8.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. [Workshop]. Ostrava - Vědecko technologický park, Česká republika. 2006.
Slach, O. a Boruta, T. Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji. In: Sborník referátů 2.mezinárodní interdisciplinární konference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. s. 149-157. ISBN 80-248-1219-3.
Boruta, T. a Slach, O. Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji. In: 2. ročník interdisciplinární mezinárodní konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. VŠB-TUO, 2006. s. 149-157. ISBN 80-248-1219-3.
Boruta, T. a Slach, O. Varianty rozvoje vnitrních měst a city management. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - Nové nápady 2006. Znojmo: Soukromá vysoká školy ekonomická Znojmo, 2006. Soukromá vysoká školy ekonomická Znojmo, 2006. s. 171-184. ISBN 80-239-8268-0.
Slach, O. Institut für Gewerbezentren, Starnberg. 2005.
Slach, O. Institut für Gewerbezentren, Starnberg. 2005.
Slach, O. Technische Universität München . 2001.


AutorNázev práceTypRok
Kirmanová MarkétaDočasné užívání prázdných prostor jako možnost pro inovace na místní úrovnidiplomová 2019 
Křepelová JanaCity management jako model městského rozvojediplomová 2019 
Pavelek DanielManagement úpadku ve shrinking citiesdiplomová 2019 
Sukeníková JanaSmršťující se malá města v periferních regionech v Českudiplomová 2019 
Štefek MiroslavEvoluce automobilového průmyslu v Sárskudiplomová 2019 
Pohorská BlankaVyužití integrovaného přístupu v programovém období 2007-2013 a 2014-2020diplomová 2018 
Schachlová NikolaCo přitahuje obyvatele do vnitroměstských oblastí ve shrinking city? Empirická studie z Ostravydiplomová 2018 
Repáková AdélaNoční ekonomika a studentidiplomová 2017 
Bosák VojtěchRole kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolní oblasti Vítkovicdiplomová 2016 
Kvapilová EliškaGeografie financí a urbánní development v mezinárodní perspektivědiplomová 2016 
Nováček AlexandrBudoucnost městských center malých a středně velkých městdiplomová 2016 
Čermáková LenkaUrbánní divočina na území města Ostravydiplomová 2015 
Lopatová MonikaSocio-ekonomický dopad kulturních events na lokální rozvoj: Případová studie Colours of Ostravadiplomová 2015 
Gramel TomášProstorová organizace znalostně náročných služeb: implikace pro trh nemovitostídiplomová 2014 
Hroch TomášAnalýza procesu rezidenční suburbanizace v zázemí města Olomoucediplomová 2013 
Kovařík JaromírAnalýza procesu rezidenční suburbanizace v zázemí města Zlínadiplomová 2013 
Sochová AdrianaRole sportu v urbánní regeneracidiplomová 2012 
Marková BlankaIndustriální cestovní ruch a muzejní marketingdiplomová 2010 
Kubincová JarmilaZbrojní výroba v České republice po roce 1989diplomová 2009 
Marková NatálieVplyv priamych zahraničných investicií na rozvoj Žilinského krajadiplomová 2009 
Martiník LadislavInterní a externí komunikační vazby klastru na příkladu Národního strojírenského klastrudiplomová 2009 
Volná MarkétaVeřejné zelené plochy jako měkký faktor rozvoje - případová studie Dublin a Ostravadiplomová 2009 
Králová SimonaRozvoj městských center v malých městechbakalářská 2019 
Krumnikl MarekŘešení úpadku industriálních městbakalářská 2019 
Marszalek VojtěchRegenerace městských center ve Velké Britániibakalářská 2019 
Bartozelová KristýnaEvoluce průmyslu v okrese Zlínbakalářská 2018 
Hovězák LukášFilmový průmysl v Česku: geografická perspektivabakalářská 2018 
Jendrušáková NikolaStárnutí ve městě na případu Porubybakalářská 2018 
Kolářová LucieOděvní průmysl v Česku: prostorová analýzabakalářská 2018 
Krayzlová AndreaGeografická organizace zpracovatelského průmyslu: příklad chemického průmyslubakalářská 2018 
Prosický DominikEvoluce průmyslu v okrese Hodonínbakalářská 2018 
Winkler AntonínOdvětvová změna v zázemí metropolitních regionů v Českubakalářská 2018 
Karp StanislavDopad procesu suburbanizace ve vybraných obcích Moravskoslezského krajebakalářská 2017 
Křepelová JanaRozvoj městského centra v malém městě v Českubakalářská 2017 
Polášková PetraTransformace veřejných služeb na příkladu města Ostravybakalářská 2017 
Heger MilanRozvoj městských center ve vybraných městech: případová studie Uherského Hradištěbakalářská 2016 
Kolář JakubDetroit: mezi mýtem a realitoubakalářská 2016 
Laco PetrUrbánní zemědělství a smršťující se městabakalářská 2016 
Pavelek DanielSociální aspekty suburbanizace: případová studie Krásné polebakalářská 2016 
Tomášková VeronikaUrban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxebakalářská 2016 
Havlová TerezaZelená infrastruktura ve smršťujících se městech: mezinárodní perspektivabakalářská 2015 
Sikorová KarinDevelopeři a město: mezinárodní perspektivabakalářská 2015 
Staniševská PetraEvoluce průmyslu v okrese Přerovbakalářská 2015 
Szotkowská PetraEvoluce průmyslu v okrese Frýdek-Místek s důrazem na ocelářstvíbakalářská 2015 
Štefek MiroslavEvoluce průmyslu v okrese Kroměřížbakalářská 2015 
Bosák VojtěchVeřejný prostor ve městech v geografické perspektivěbakalářská 2014 
Friedlová AlenaProstorová organizace kreativních odvětví v Brněbakalářská 2014 
Navrátilová AndreaGeografie hazardu: případová studie Ostravybakalářská 2014 
Repáková AdélaSocio-ekonomický dopad kulturních events na lokální rozvoj: Případová studie města Brnabakalářská 2014 
Stavinoha MichalRozvoj periferních regionů: případová studie mikroregionu Ploštinabakalářská 2014 
Štefková AnetaKomerční development na příkladu města Ostravybakalářská 2014 
Švandová LucieProstorová organizace kreativních odvětví v Olomoucibakalářská 2014 
Zábranský MilanEvoluce průmyslových struktur v městských regionech Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm v evoluční ekonomické perspektivěbakalářská 2014 
Doleželová BarboraEvoluce průmyslu v okrese Uherské Hradištěbakalářská 2013 
Ermis RadekProblematika rozvoje středně velkých měst: komparativní studie Kopřivnice a Nového Jičínabakalářská 2013 
Horák JanZákladní principy hnutí ?Citta Slow? a jeho implikace pro Českou republikubakalářská 2013 
Kvapilová EliškaPopulační trendy malých a středně velkých měst v periferních regionech v České republicebakalářská 2013 
Nováček AlexandrUrbánní governance města Frýdku-Místku s důrazem na rozvoj maloobchodubakalářská 2013 
Pietrová MartinaRezidenční segregace v prostorové perspektivě v Ostravěbakalářská 2013 
Čížková LucieDopady ekonomické krize na trh nemovitostí v Ostravěbakalářská 2012 
Dluhošová KateřinaProstorová organizace kreativních odvětví na území města Ostravybakalářská 2012 
Dokoupil LukášEvoluce průmyslu v okrese Pardubicebakalářská 2012 
Gajdošová MichaelaStudentifikace a její sociální a prostorové dopady: vstupní analýzabakalářská 2012 
Gramel TomášBrownfields města Krnovabakalářská 2012 
Kubánek RomanEvoluce průmyslu v okrese Nový Jíčínbakalářská 2012 
Putala MarekAnalýza Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v regionu soudržnosti Střední Morava: případová studie města Olomoucebakalářská 2012 
Robeš MartinDefinice a možnosti sledování územních dopadů urban sprawl v ČRbakalářská 2012 
Zuziak PetrGeografická analýza produkčních služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a Třincibakalářská 2012 
Bernát RudolfAnalýza vývoje průmyslu v okrese Vsetínbakalářská 2011 
Král LukášKreativní odvětví a jejich prostorová organizace ve vybraném kraji České republiky: prípadová studie Zlínkého krajebakalářská 2011 
Nedbal MartinKlasifikace nákupních center ve vybraných krajích České republiky s přihlédnutím k novým trendům - případová studie Olomouckého a Zlínského krajebakalářská 2011 
Hroch TomášKomerční development na příkladu města Olomoucebakalářská 2010 
Sochová AdrianaLokalizace infrastruktury volného času na Ostravsku s důrazem na nové formy sportovních aktivitbakalářská 2010 
Žitník PetrEtablované kulturní akce v Ostravěbakalářská 2008 


Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Program ÉTA
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub