Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Nabízené akce CŽV - Ostravská univerzita

Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Andragogika, bakalářské studium
Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Čeština pro cizince (300 hodin) / Czech for Foreigners (300 Hours)
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Dobrodružství kriminalistiky
Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Gynekologická cytodiagnostika
Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Informační systémy - studium vybraných předmětů
Inovační kurz pro zájemce s tématikou Forenzních věd
Intenzivní péče
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Kurz Basic handball - pro pedagogické pracovníky
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Léčba bolesti
Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Meteorologická měření včera a dnes
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapie – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné semináře
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Prevence sociálně patologických jevů
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I
Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Předpověď počasí
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Psychologie
Radiologický asistent
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium infomatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru
Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Sestra pro intenzivní péči – specializační vzdělávání
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat na 2. stupni ZŠ - ČESKÝ JAZYK - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Tvorba předpovědí počasí
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V - Přednáškový cyklus I, II
U3V – Kalokagathia I, II
U3V – Latinský jazyk I, II
Učitelství odborných předmětů, bakalářské studium
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Univerzita třetího věku – studium cizích jazyků
Francouzský jazyk pro seniory – začátečníci

Univerzita třetího věku – studium cizích jazyků
Španělský jazyk pro seniory – začátečníci

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Úvod do studia na FF OU
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Zajištění vstupu do krevního oběhu
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Základy informatiky
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Změna klimatu
Žít zdravěji a aktivněji