Dobrá praxe ve výzkumu a mentoring

Ostravská univerzita usiluje o udržení vysokých standardů preciznosti a integrity ve všech aspektech výzkumu dle Evropského kodexu integrity výzkumu. Pro všechny, kteří se na OU pohybují v oblasti vědy a výzkumu, jsme připravili příručku dobré praxe a úvod do systému kariérního rozvoje našich vědců a vědkyň.

Dobrá praxe ve výzkumu

Příručka dobrou praxí ve výzkumu (CZ) soubor pdf 1,51 MB
A Guide to Good Research Practice (EN) soubor pdf 1,55 MB

Mentoring

Mentoring na Ostravské univerzitě: kariérní rozvoj vědcůa vědkyň (CZ) soubor pdf 0,72 MB
Mentoring at the University of Ostrava:Career Development of Researchers (EN) soubor pdf 0,91 MB


Kontaktní osoba strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (HRS4R):

JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
telefon: 553 46 1074
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 06. 2022