Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Studium je spojeno nejen se zajímavou tvůrčí činností na Ostravské univerzitě, možností spolupráce s předními odborníky, vynikajícími vědci a umělci, ale nabízí i možnost zahraničních studijních pobytů a stáži přispívajících k získávání mezinárodních zkušenosti a kontaktů budoucích vědců a vědkyň. Úspěšní absolventi doktorských studijních programů získávají titul Ph.D. Uplatnění absolventů se odvíjí od zaměření studijního programu a je specifikováno u jednotlivých oborů.

Na Ostravské univerzitě je doktorské studium akreditováno a nabízeno na všech šesti fakultách. Rozvoj doktorských studií patří k prioritním úkolům OU. Aktuální seznam akreditovaných studijních programů/oborů i podmínky přijímacího řízení najdete níže na této stránce.

Doktorské programy


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2020