Centrum mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity

Centrum mezinárodní spolupráce je nově vzniklý útvar na Ostravské univerzitě, fungující pod záštitou prorektora pro mezinárodní vztahy. V současné době je operativa zajištěna třemi pracovníky: vedoucím oddělení, který je zodpovědný za plánování a řízení aktivit v oblasti mezinárodních vztahů, institucionálním koordinátorem programu Erasmus+ a dále koordinátorem pro oblast rozvoje mezinárodních vztahů se zahraničními univerzitami a studium zahraničních studentů v celých studijních programech.

Centrum je aktivní zejména v těchto oblastech:

  • Navazování a podpora vztahů s partnerskými univerzitami ze zahraničí
  • Podpora a organizace mezinárodních mobilit (studentů, akademiků i neakademiků)
  • Nábor a podpora vyjíždějících i přijíždějících studentů v krátkodobých i dlouhodobých studijních programech
  • Příprava a organizace krátkodobých studijních programů a letních škol
  • Vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
  • Propagace a prezentace OU na mezinárodních veletrzích a konferencích VŠ vzdělávání
  • Odborné poradenství při přípravě mezinárodních společných studijních programů (tzv. joint/multiple degree)
  • Tvorba informačních materiálů o univerzitě v anglickém jazyce s cílem podpořit její internacionalizaci
  • Podpora mezinárodních studentských organizací (International Student Club při OU)

Centrum mezinárodní spolupráce:

Mgr. Ivana Adamiková
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce
553 46 1007

Mgr. Kamila Danihelková
referentka zahraničních vztahů
institucionální koordinátor programu Erasmus+
+420 553 46 1015

Richard Joseph Conaway, MPA
referent zahraničních vztahů
+420 553 46 1008

Mgr. Bojana Yazicioglu
referentka zahraničních vztahů
+420 553 46 1072


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2018