Centrum mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity

Centrum mezinárodní spolupráce funguje pod záštitou prorektorky pro mezinárodní vztahy a do jeho působnosti spadá zejména:

 • administrace, projektové a finanční řízení celouniverzitních grantů na podporu mobilit (zejména Erasmus+)
 • metodické vedení a koordinace mobilitních programů pro studenty a zaměstnance součástí OU
 • zajištění mobilit v rámci programu Erasmus+ pro zaměstnance celouniverzitních pracovišť a ústavů
 • příprava a administrace interních celouniverzitních mobilitních programů (VIA, OU Aid, ToBeIn)
 • spolupráce na prezentaci OU na zahraničních vzdělávacích veletrzích a konferencích k internacionalizaci
 • podpora náboru zahraničních studentů
 • koordinace péče o přijíždějící zahraniční studenty
 • rozvoj systémů na správu a evidenci mobilit
 • příprava a uzavírání celouniverzitních mezinárodních smluv o spolupráci a partnerství, správa partnerství
 • evidence celouniverzitních mezinárodních smluv
 • příprava obsahu a aktualizace anglické celouniverzitní webové prezentace OU týkající se mezinárodní spolupráce
 • aktualizace anglické univerzitní homepage
 • koordinace působení OU v mezinárodních univerzitních sítích
 • zajištění činnosti Mezinárodní rady OU
 • metodické vedení v oblasti internacionalizace pro ostatní součásti OU
 • poskytování služeb v oblasti jazykového vzdělávání zaměstnanců

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2020