Orgány a vedení univerzity

Vedení OU
Akademický senát OU
Vědecká rada OU
Správní rada OU
Rada pro vnitřní hodnocení OU
Základní organizace VOS
Mezinárodní rada OU
Etická komise
Pracovní skupina k užívání nástrojů AI

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2023