Etická komise Ostravské univerzity

Etická komise Ostravské univerzity projednává podání Členů akademické obce univerzity a ostatních zaměstnanců univerzity, která souvisejí s dodržováním principů a pravidel stanovených v Etickém kodexu nebo jeho výkladem. Etická komise OU je stálým poradním sborem rektora. Etická komise má sedm Členů a sedm náhradníků.

Členy Etické komise OU a náhradníky jmenuje a odvolává rektor formou opatření po projednání v Akademickém senátu OU tak, že z každé fakulty OU je jmenován jeden Člen a jeden náhradník.

Na Ostravské univerzitě existuje dále také Etická komise pro výzkum na OU, která posuzuje etické aspekty výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích subjektů (vČetně zacházení s biologickým materiálem lidského a zvířecího původu).

Složení

Předseda:

Členové:

Náhradníci:


Zápisy ze zasedání Etické komise


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2022