Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Oldřich Chytil

Oldřich Chytil

titul, jméno, příjmení:prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
místnost, podlaží, budova: B 415, budova B
funkce:ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce, garant doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
obor činnosti:teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 775 761 557
553 46 3244
e-mail:

Vzdělání

2002
PhD. Trnavská univerzita v Trnave v odbore 75-61-9 sociálna práca. Název dizertační práce: K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce.
1989
PaedDr. Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, studijní obor vychovatelství
 

Kvalifikace

2017
profesor v oboru sociální práce, Ostravská univerzita
2007
mimořádný profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
2007
docent v oboru sociální práce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Název habilitační práce: Důsledky modernizace pro sociální práci
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
profesor se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
2008 – 2017
docent se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
2007 – 2008
docent se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
1997 – 2008
vedoucí katedry sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
1993 – 1997
odborný asistent pro teorie a metody sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra sociální práce
1990 – 1996
odborný asistent - vedoucí sekce sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky
1973 – 1990
sociální pracovník - sociální kurátor, Národní výbor města Ostravy
 

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2009 – 2017
děkan Fakulty sociální studií Ostravské univerzity v Ostravě
2008 – dosud
ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity
2008 – 2009
pověřen výkonem funkce děkana Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
2007 – 2008
jmenován rektorem Ostravské univerzity v Ostravě předsedou přípravného výboru pro založení Fakulty sociálních studií a pověřen přípravou akreditace studijních programů nové fakulty, úspěšná akreditace leden 2008
1999 – 2008
proděkan pro zahraniční vztahy, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 

Ocenění

2016
pamětní medaile rektora Ostravské univerzity k 25. výročí vzniku Ostravské univerzity
2011
pamětní medaile rektora Ostravské univerzity Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity k 20. výročí vzniku Ostravské univerzity
2001
pamětní medaile rektora Ostravské univerzity k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dosud
člen vědecké rady Fakulty sociálních studií MU Brno
2015 – dosud
člen Rady naukowe, Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, vydavatel Univerzita Lodz
2015 – dosud
Member of Think Tank network "Challenges to build a European cosmopolitical welfare democracy"
2014 – dosud
člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce Fakulty sociálních studií MU Brno
2014 – dosud
předseda oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
2013 – 2017
člen vědecké rady Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové
2011 – dosud
člen Oborové rady doktorského studia Rehabilitace Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
2010 – dosud
Nordic Social Work Research, Member of International Editorial Board
2009 – dosud
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2009 – 2014
člen odborovej komisie pro doktorandské štúdium v študijnom obore 3.1.14 Sociálna práca, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
2008 – 2014
člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
2008 – 2012
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
2008 – 2010
člen výkonného výboru Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR
2007 – dosud
člen vědecké rady Ostravské univerzity
2007 – 2014
The Social Work & Society Online News Magazine (SocMag)- Member of International Editorial Board
2007 – 2010
nter University Center, Dubrovník, Croatia, School of Social Work Theory and Practice - Social Work Theories and Methodologies, Course Director
2005 – 2016
president European Centre for Community Education se sídlem v Koblenz - Německo. ECCE založeno západoevropskými vysokými školami vzdělávajícími v sociální práci v roce 1985
2003 – 2014
Social Work & Society, Member of International Advisory Board
2002 – dosud
člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
2002 – 2008
Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaft und interkulturelle/internationale Sozialarbeit (ISIS)e.V.Eichstätt - Herausgeberausschuss - Teilnehmer
2001 – 2008
člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
1998 – 2016
vedoucí kanceláře konsorcia ECSPRESS v Ostravě (Zakladatelé konsorcia - European Association of Training Centre for Socio - Educational Care Work, European Association of Schools of Social Work, European Centre for Community Education)
1998 – 2003
European Journal of Social Work - Member of Editorial Advisory Board
1995 – 2008
člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
1993 – 2008
předseda výkonného výboru Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR
 

Působení v zahraničí

1995
Boston University, School of Social Work, jeden měsíc, pobyt financován vzdělávací Nadací Jana Husa
1994
dvouměsíční pobyt ve Spolkové republice Německo, stipendium spolkové vlády
Výuka na zahraniční vysoké škole (od roku 1994, celkem 40 x vyučoval na zahraničních vysokých školách v Rakousku, Finsku, Německu, Francii, Švýcarsku a Polsku)
Letní semestr 2015/2016 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Czech Republic - developments and challenges.
Letní semestr 2013/2014 výuka na Catholic University of Lille, Francie v rozsahu 8 hodin na téma The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.
Letní semestr 2013/2014 výuka na University of Aplied Sciences St. Gallen, Švýcarsko v rozsahu 12 hodin na téma Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.
Letní semestr 2012/2013 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Czech Republic.
Zimní semestr 2012/2013 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 12 hodin na téma Response of Social Work theory to society development.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Policy and Social Work.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Catholic University of Lille, Francie v rozsahu 12 hodin na téma History of Social Work in the CR, Present state of Social Work in the CR.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Hochschule Koblenz, Univerzity of Aplied Sciences v rozsahu 12 hodin na téma Kommunale Sozialpolitik und Soziale Arbeit, Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Univerzita Lodz, Polsko v rozsahu 10 hodin na téma History of Social Work in CR, Response to the theoretical discussion in SW and contemporary development in the Czech society.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the CR, Profession of Social Work in Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Central and Eastern Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na IRTS Poitou Charentes, Francie v rozsahu 5 hodin na téma The History of Social Work in the Middle and Eastern Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Rep., Profession of S.W. in Europe.
Zimní semestr 2009/2010 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 10 hodin na téma Social Work in the CR, Professional skills in SW with clients, Privatization of social services in CR, Research in SW.
Letní semestr 2008/2009 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Social Work Theories and Methodologies in CR, History of SW, SW Methods.
Letní semestr 2006/2007 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit - Theorie - Methoden in der Tsechischen Republik.
Letní semestr 206/2007 výuka na University of Kuopio v rozsahu 12 hodin na téma Welfare in the Transformation Countries.
Letní semestr 2006/2007 výuka na Trnavské univerzitě v Trnavě v rozsahu 12 hodin na téma Teorie a metody sociální práce.
Letní semestr 2005/2006 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit - Theorie - Methoden in der Tsechischen Republik.
Letní semestr 2005/2006 výuka na University of Kuopio v rozsahu 8 hodin na téma Theories in Social Work.
Zimní semestr 2005/2006 výuka na Fachhochshule Kobrenz s názvem Training traditions of the social professions in Czech Republic, Overveiw of course contents, course requirements and academic levels at which training is located, Professional profile of practitioners, Aspects of inter-cultural /anti-racist work and skills required v rozsahu 8 hodin.
Letní semestr 2004/2005 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbeit in Europa.
Zimní semestr 2004/2005 výuka na Universität Mainz v rozsahu 8 hodin na téma ERASMUS-Kolloquium Soziale Arbeit und Ausbildung für Soziale Berufe in Tschechien unter den Bedingungen der Ost-Erweiterung der EU, Das Methodenkonzept der Sozialen Arbeit, Der zielorientierte Ansatz in der Sozialen Arbeit, Theorie der Sozialen Arbeit in Tschechien und in der Slowakei.
Zimní semestr 2004/2005 výuka na FH - Campus Wien v rozsahu 10 hodin na téma Task centered approach/Methoden der Sozialarbeit.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Hochschule Niderrhein, Fachbereich Sozialwesen v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbein und Soziale Probleme in der CZ.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Katolische Universität Eichstätt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit und Soziale Politik in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Fachhoschule Koblenz v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Probleme in der CZ, Soziale Arbeit in der CZ, Ausbildung für Soziale Arbeit in der CZ, Europäische Erweiterung und die Konsequenzen.
Zimní semestr 2003/2004 výuka na Hochschule Niederrhein v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik - Ausbildung und Praxis.
Zimní semestr 2003/2004 výuka na University of Kuopio - Department of Social Work and Social Pedagogy v rozsahu 12 hodin na téma Einführung in der Soziale Arbeit, Sozialpolitik in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2002/2003 výuka na Fakultät für Soziale Arbeit Katolische Universität Eichstätt, Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Sozial Arbeit Methoden.
Zimní semestr 2002/2003 výuka na University of Kuopio - Department of Social Sciences v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Probleme in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2001/2002 výuka na Fakultät für Soziale Arbeit Katolische Universität Eichstätt, Ingolstadt v rozsahu 8 hodin v kurzu Soziale Arbeit in Europa.
Letní semestr 2000/2001 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt - semestrální kurz na téma: Sozialarbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz.
Letní semestr 1999/2000 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt - semestrální kurs na téma: Theorien der Sozialen Arbeit und Systeme der sozialen Sicherung im europäischen Kontext.
Letní semestr 1998/1999 výuka na Akademie für Sozialarbeit Voralberg - týdenní výuka: Task Centered Approach.
Letní semestr 1997/1998 výuka na Akademie für Sozialarbeit Wien v rozsahu 18 hodin na téma: Task Centered Approach als inovative Methods pro studenty, učitele a sociální pracovníky.
Letní semestr 1997/1998 výuka na Akademie für Sozialarbeit Wien, výuka v rozsahu 18 hodin na téma: Sozialpolitik in der Tschechischen Republik im Zeitraum des Übergangs zu der Marktokonomie.
Zimní semestr 1997/98 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt - semestrální kurs na téma Internationale Sozialarbeit.
Letní semestr 1995/1996 týdenní výuka na Akademie für Sozialarbeit Voralberg a týdenní výuka Akademie für Sozialarbeit Insbruck (Rakousko) na témata: Der Ubergang von der Planwirtschaft zu Marktokonomik (Markwirtschaft) und seine Folgen in der Sozialpolitik und Sozialarbeit, Theoretische Verankerung der Sozialarbeit, Sozialarbeit mit Familie und Kindern in der Tschechischen Republik.
Červen 1994 a červen 1995 týdenní kurzy v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků na Akademie für Sozialarbeit Wien na téma: Sozialarbeit mit Familie und Kindern in der Tschchischen Republic.
Pravidelná výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v magisterském studijním programu Soziale Arbeit in Europa
Letní semestr 2011/2012 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
Zimní semestr 2009/2010 - výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
European Conference Social Work and Globalization: What kind of social work, what kind of society, in order to face the crisis of the Welfare State? Universite Catolique de Lille. An invited speaker - the lecture?s title: "The Eastern European Model of the Welfare Stste and Social Work. 5. - 6. 6. 2014.
Mezinárodní konference Paradigmy zmien v 21. storoči IV.: Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? 7. 5. 2014 Bratislava. Slovensko. Přednáška na téma Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby.
International Conference The Economization of Social Work: Different Approaches in Response to Challenges. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lihtuania, 19. - 21. 6. 2014. Přednáška na téma Master discourse and critical discourse in Social Work Theory.
International Conference Community economy - integration - professionalization. Challenges for social work. University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 27. - 29. 6. 2013. Přednáška na téma European Centre for Community Education and Community Economy.
Conference: "Le travail social en Europe." IRTS Poitou Charentes, France. An invited speaker - the lecture?s title: "Histoire du travail social en Europe pour la partie Europe orientale." 27. - 28. 4. 2010
International ERIS Conference "Transnational convergence, diffusion and transfer in social policy and social work" - Katolische Universitätt Eichstätt - Ingoldstadt. 12. - 14. 10. 2011. Přednáška na téma Europäisches Sozialmodell und Soziale Dienste.
International ERIS Conference Social Work and Diversity. 21. - 23. 10. 2010 Catholic University of Applied Sciences, Köln. Přednáška na téma Class and Social Work.
Mezinárodní konference Výzvy pre sociálne profesie v modrnej společnosti/Challenges pro Social Profesions in Modern Society. Vyzvaná přednáška na téma Důsledky modernizace pro sociální práci. 1.10. - 3.10. 2009 - Slovensko, Univerzita Prešov.
Mezinárodní konference Research into Practice knowledge transfer for Social Work practicioners and managers. 23. - 24. 10. 2008. Trnava University in Trnava. Přednáška na téma European Institut of Social Work and comparative research.
Reframing des Sozialen - Reframing del Sociale. Symposium of ECCE and Social Work end Society in Kooperation with Abteilung Sozialwesen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol - Itálie. Vyzvaná přednáška na téma Qualitätskriterien in Sozialdiensten und Ausbildung. 7. - 10. 6. 2007.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 3. - 10. 6. 2007. Social Work Theories and Methodologies. Přednáška Social Assistance to Disadvantaged Families with Children.
The 1st International Conference Social Work in the Context of an Interdisciplinary Team pořádaná Trnava University in Trnava and Faculty of Health Care and Social Work Department of Applied Social Work and European Research Institute for Social Work. 24. - 25. 10. 2007. Vyzvaná přednáška The Consequences of Modernisation for Social Work a vedení workshopu Social Work with Selected Group of Clients.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 4. - 10. 6. 2006. Social Work Theories and Methodologies. Social Work: Science, profession or accumulation of professional praktice knowledge and competences? Přednáška Social work - science or profession? Aspects from Czechia.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 5. - 12. 6. 2005. Social Work Theories and Methodologies. Evaluating and Demonstrating Success in Social Work. Přednáška Evaluating social work - A Czech perspective
European Symposium in Social Work. Social work in Europe - Descriptions, Analysis and Theories. 27. 2. 2004. University of Kuopio, Finland. Vyzvaná přednáška "The Analysis of Theoretical Concepts and Methods of Social Work Presented in the Czech and Slovakian Literature".
Internationale Fachtagung Die EU-Erweiterung Herausforderungen für das Sozialmanagement und die Sozialwirtschaft in Deutschland und Österreich, 6. - 8.11.2003 Wien. Vyzván k přednášce Die Auswirkungen des EU - Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien.
IX.Europäisches Symposium zur Sozialen Arbeit Management und Soziale Arbeit, 2. - 4.11.2003 Mönchengladbach. Přednáška s názvem Systemischer Ansatz in der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik ve workshopu Systemische Organisationsentwicklung a příspěvek v pódiové diskusi s názvem Management in der Sozialen Arbeit - Stand in der Tschechischen Republik.
Fünfter Bundeskongress Soziale Arbeit 25.-27.9.2003 in Kassel. Vyzván k referátu v Arbeitsgruppe II. Internationale Soziale Arbeit - Neue Trends s názvem Internationalisierung in der Ausbildung in Sozialer Arbeit in Tschechischien.
The Second International Seminar Family as Value: A Man and Human Values in 21. st Century. Keuruu, Finland září 2002. Příspěvek s názvem Social Work Training in the Czech Republic.
Internationale Tagung - Sozialethik, Ohnmacht, Notwendigkeit, Leistungsfähigkeit. 29. - 30. 10. 2002. Univesitätt Eichstätt (D). Vyzvaná přednáška Der Preis der Transformation: Soziale Arbeit in Tschechien.
Vierter Bundeskongress Soziale Arbeit 20.-22.9.2001 Mainz und Wiesbaden.Vyzván k referátu ve workshopu Öffentlichkeit und Jugendhilfepolitik s názvem Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tschechischen Republik am Anfang des 3. Jahrtausends.
Internationale Konferenz zur Errichtung des FH-Studiengangs-Sozialarbeit.27. - 28.10.2000 Bregenz/Austria. Přednáška s názvem Ausbildung für Sozialearbeit in der Tschechischen Republik.
Conference Social Profession for a Social Europe - a way ahead pořádaná Vytautas Magnus University a Kaunas University of Technology ve spolupráci s kanceláří Escpress v Ostravě ve dnech 7. - 10.9.2000 v Kaunasu, Litva. Spoluorganizátor konference ve funkci vedoucího kanceláře Ecspress v Ostravě.
Mezinárodní vědecká konference Soziale Arbeit: Die Ausbildung ihrer Professionalität in Polen, Tschechien und Deutschland, 2. - 3.12.1999 in Görlitz. Vyzván k přednášce Die Ausbildung de Professionalität Sozialer Arbeit in Tschechien.
Evropská konference Building on experience - Preparing the Social Professions for tomorrow´s Europe pořádaná konsorciem Ecspress ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě ve dnech 27.- 30.8.1999 v Modre. Vyzván k přednášce s názvem: "Building nationally and internationally relevant cources - The lessons from CEECs.
Sympozium Sozialarbeitsausbildung auf Hochschulebene, 9. - 11.11.1998 Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien, Přednáška s názvem Sozialarbeit als wissenschaftlicher Ansatz - theorie-Praxis-Bezüge im Universitätsstudium.
Mezinárodní konference Stand und Perspektiven der Sozialen Arbeit in einigen Landern Europas angesichts von Globalisierungs - und Transformationsprozessen. Katolische Universität Eichstätt (Německo), 30.- 31.10.1997. Vyzván k přednášce Tranformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in Tschechien.
Europäisches Kolloquium Soziale Arbeit in Europa, 21.11.1994 Fachhoschule Rheiland-Pfalz, Koblenz. Přednáška s názvem Zum Stand der Theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/Ost-europa- am Beispeil von Tschechien.
27th Congress of the International Association Schools of Social Work, 11. - 15.7.1994 Amsterdam Member of International Programme Committee.
Partnership Conference 17. - 21.11.1993. Towards Teaching the Teachers of Social Work in Eastern Europe pořádaná Alice Salamon Fachhohschule für Sozialalarbeit und Sozialpädagogik Berlin. Vyzván k přednášce Der heutige Stand und probleme der Universitätsbildung der Sozialarbeiter in der Tschechischen Republik.
Wissenschaftliche Tagung des Wiener Jugendamtes zum Thema Kinderschutz. Wien 14. - 17.5.1993. Přednáška s názvem Sozialer und rechtlicher Kinderschutz in der Tschechischen Republik.
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 


Changes in Society and their Reflection in the Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize

Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Rok: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Ernst Reinhardt
kapitola v odborné knize

To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?
Miroslava Mošová, Martina PULKERTOVÁ, Oldřich Chytil
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Rok: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Ekonomizace v sociální práci na případech hodnocení účinnosti sociální práce s dětmi a mládeží v Německu
Jutta Helga Harrer-Amersdorffer, Oldřich Chytil
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Le travail social en République tchéque
Oldřich Chytil, Alice Gojová
Rok: 2022, Presses de I´EHESP
kapitola v odborné knize

Social Support of Seniors in Difficult Situations: Implications for Social Work
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2022, Palgrave Macmillan Cham
kapitola v odborné knize

Changes in Society and Their Reflections in Social Work Education in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2020, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Social Work Research in the Czech Republic and Slovakia
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego
kapitola v odborné knize

Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2019, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Changes in Society and their Reflection in the Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Kann die Sozialarbeit zu einem Instrument der Unterstützung des sozialen Wandels werden?
Oldřich Chytil
Rok: 2018
působení v zahraničí

Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Rok: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Ernst Reinhardt
kapitola v odborné knize

To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?
Miroslava Mošová, Martina PULKERTOVÁ, Oldřich Chytil
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Social Work in the Czech Republic - developments and challenges.
Oldřich Chytil
Rok: 2016
působení v zahraničí

Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.
Oldřich Chytil
Rok: 2014
působení v zahraničí

Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby
Oldřich Chytil
Rok: 2014, Ekonomický ústav SAV
kapitola v odborné knize

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.
Oldřich Chytil
Rok: 2014
působení v zahraničí

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Rok: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil
Rok: 2013
působení v zahraničí

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educación Social
článek v odborném periodiku

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
článek v odborném periodiku

European Developments and the Social Professions
Friedrich W. Seibel, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Rok: 2011, Albert
odborná kniha

Handbuch Soziale Arbeit
Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Rok: 2011, Reinhardt
odborná kniha

Teoretické koncepty sociální práce
Oldřich Chytil, Iva Kuzníková
Rok: 2011, GRADA Publishing
kapitola v odborné knize

Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci?
Nicole Horáková Hirschlerová, Oldřich Chytil
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci.
Vladimír Horák, Oldřich Chytil
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti
Oldřich Chytil, Tatiana Matulayová
Rok: 2011, Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove
odborná kniha

Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Dana Nedělníková, Friedrich W. Seibel, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Jochen Windheuser ... další autoři
Rok: 2010, ALBERT
kapitola v odborné knize

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser ... další autoři
Rok: 2010, Albert
kapitola v odborné knize

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Social work theory and practice
Dada M. Magjalić, Oldřich Chytil
Rok: 2009, Inter-University Center Dubrovnik
odborná kniha

Histoire du travail social en Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Emmanuel Jovelin
Rok: 2008, Vuibert
odborná kniha

Social Work and Science - An uneasy relationship?
Oldřich Chytil, Adrian Adams, Peter Erath, Emmanuel Jovelin
Rok: 2008, ISIS
odborná kniha

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Gabriela Mahrová, Martina Venglářová, Oldřich Chytil
Rok: 2008, Grada
odborná kniha

Community education and its contribution to a Social Europe
Günter.J Friesenhahn, Lorenz Walter, Friedrich W. Seibel, Oldřich Chytil
Rok: 2007, Albert Boskovice
odborná kniha

Důsledky modernizace pro sociální práci
Oldřich Chytil
Rok: 2007, SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA
článek v odborném periodiku

Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?
Oldřich Chytil
Rok: 2007, IUC Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel, H-U. Otto, Günter.J Friesenhahn
Rok: 2007, ALBERT
odborná kniha

Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?
Oldřich Chytil
Rok: 2006, Social Work & Society
článek v odborném periodiku

Soziale arbeit im offentlichen Raum
Oldřich Chytil, W. Thole, P. Cloos, F. Ortmann, V. Strutwolf
Rok: 2005, VS Verlag
odborná kniha

Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien.
Oldřich Chytil, L. Kollhoff, Ch. Gruber
Rok: 2004, Ziel-Verlag
kapitola v odborné knize

Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft
Oldřich Chytil
Rok: 2004, Ziel - Verlag
odborná kniha

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Radka Popelková, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Rok: 2004, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
kapitola v odborné knize

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků
Alice Gojová, Radka Popelková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Rok: 2004, ALBERT
odborná kniha

Social Work in Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková, Peter Erath, Brian Littlechild, R. Vornanen ... další autoři
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha

The Map of Social services for seniors in the Moravian-Silesian Region
Radka Popelková, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Brian Littlechild
Rok: 2004, ISIS
kapitola v odborné knize

Methods of Social Work.
Oldřich Chytil
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poverty in the Czech Republic
Oldřich Chytil, M. Bochenska-Seweryn, Radka Popelková, J. Grotowska-Leder
Rok: 2003, Universytet Jagiellonski
kapitola v odborné knize

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Rok: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
odborná kniha

Terminologické problémy ve vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil
Rok: 2003
stať ve sborníku

K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce
Oldřich Chytil
Rok: 2002, Sociálna práca a zdravotnictvo
článek v odborném periodiku

Sociální politika a sociální práce v České republice.
Oldřich Chytil, Radka Popelková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tsechischen Republik am Anfang des 3.Jahrtausends
Oldřich Chytil, Susanne Elsen, Šárka Chytilová, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz
Rok: 2002, Johannes Gutenberg Universität
kapitola v odborné knize

Empty Nest. Opportunity or Obligation?
Oldřich Chytil
Rok: 2001, East Central Europe/L ´Europe du Centre est. Eine Wissenschaftliche Zeitschrift
článek v odborném periodiku

Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen.
Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec
Rok: 2000, Albert
odborná kniha

Co-operation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec
Rok: 2000, Albert
kapitola v odborné knize

Cooperation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences.
Oldřich Chytil
Rok: 2000
stať ve sborníku

Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Erika Steinert
Rok: 2000, Lang
kapitola v odborné knize

Making Education in Social Work Better
Libor Musil, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec ... další autoři
Rok: 2000, Albert
kapitola v odborné knize

Making Education in Social Work Better - Czech Experience.
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Libor Musil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec ... další autoři
Rok: 2000, Albert
kapitola v odborné knize

Social Policy and Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Adrian Adams, Radka Popelková, Peter Erath, Steven Shardlow
Rok: 2000, Russel House Publishing Ltd.
kapitola v odborné knize

Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Rok: 1999, Albert
odborná kniha

European Dimensions in Training and Practice of Social Professions
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Opening Remarks
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Rok: 1999, Albert
kapitola v odborné knize

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Současný stav a aktuální problémy vzdělávání sociálních pracovníků
Oldřich Chytil, Radka Popelková
Rok: 1999, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Country notes, Czech republic
Oldřich Chytil
Rok: 1998, European Journal of Social Work 1
článek v odborném periodiku

Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil, Libor Musil
Rok: 1998, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Předmluva k českém vydání
Oldřich Chytil, Geert Van Der Laan
Rok: 1998, Albert
kapitola v odborné knize

Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil
Rok: 1998, Social Work in Europe
článek v odborném periodiku

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1998
stať ve sborníku

The progress of social policy and social work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Radka Stošková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Transformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Hans Jürgen Göppner, Renate Oxenknecht-Witzsch
Rok: 1998, Lambertus
kapitola v odborné knize

Strategie Asociace vzdělavatelů v sociální práci při podpoře vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Social Work Education. A view from Czech Republic
Oldřich Chytil
Rok: 1996, Alumni Journal Boston University, School of Social Work
článek v odborném periodiku

Social Work Education: A View from the Czech Republic
Oldřich Chytil
Rok: 1996, Alummi Journal
článek v odborném periodiku

Prožívání ztráty zaměstnání
Jitka Šimíčková-Čížková, Oldřich Chytil
Rok: 1994, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Rodí se mezinárodní škola sociální práce
Oldřich Chytil
Rok: 1994, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Sociální práce, vymezení pojmů
Oldřich Chytil
Rok: 1994
stať ve sborníku

Ta naše čítanka česká...
Stanislav Hubík, Oldřich Chytil
Rok: 1994, Životné prostredie
článek v odborném periodiku

Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči
Oldřich Chytil
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zum Stand der theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/ Ost-Europa - am beispiel von Tschechien
Oldřich Chytil
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obsahová analýza základních textů formující hodnotový vztah dětí k životnímu prostředí
Oldřich Chytil
Rok: 1993
stať ve sborníku

Některé problémy vzdělávání sociálních pracovníků
Oldřich Chytil
Rok: 1992
stať ve sborníku

Vysokoškolská příprava sociálních pracovníků
Oldřich Chytil, Stanislav Hubík
Rok: 1992
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DODPStátní zkouška 1 - Obhajoba dis. práce
DSZKStátní zkouška 2 - Státní doktorská zk.
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EODPSt. exam.1- Doct. dissertation defence
ESZKSt. exam.2 - Doct. state examination
E4KAATopical Issues in Social Work
E4KADDissertation
KONHOKonzultační hodiny
44KAAAktuální otázky sociální práce
44KADDizertační práce
44PAAAktuální otázky sociální práce
44PADDizertační práce
44PDPDizertační práce
BKTSPTeorie sociální práce
BPTSPTeorie sociální práce
BZTSPTeorie sociální práce
JDTEKTeoretická reflexe metod SP v kont. mod.
JDTEPTeoretická reflexe metod SP v kont. mod.
JODPRDiplomová práce
MSPPHMetody sociální práce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
SPUBLPublikační výstup
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3ODP3Diplomová práce
3RTESTeorie sociální práce
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4DIP2Diplomová práce
4ODP3Diplomová práce
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5DIP1Diplomový seminář
5DIP2Diplomová práce
5ODP3Diplomová práce
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
5SZK4Státní závěrečná zkouška 4
5TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6BAPRBakalářská práce
6BCPRBakalářská práce
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
99PCSPráce s cílovými skupinami
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SORESociální rehabilitace


AutorNázev práceTypRok
Harrer-Amersdorffer Jutta HelgaFachliches Handeln in der Fallarbeit. Eine empirische Studie über den Stand der "Sozialpädagogischen Familienhilfe" in Deutschlanddisertační 2022 
Kowaliková IvanaSociální opora seniorů v obtížných situacích - implikace pro sociální prácidisertační 2020 
Gojová VendulaSociální práce v kontextu sociálního podnikánídisertační 2013 
Kuzníková IvaSociální práce ve zdravotnictví v České republicedisertační 2013 
Špiláčková MarieSociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československudisertační 2011 
Sobková HanaSociální práce s rodinou - teoretická východiska a metodydisertační 2010 
Holasová VěraManažerismus v sociální prácidisertační 2009 
Nedělníková DanaTeoretické vymezení sociální práce se skupinami.disertační 2007 
Niebrojová VeronikaSociální práce v sociálně-právní ochraně dětí v kontextu proměn společnosti.diplomová 2022 
Virostková JanaSociální práce se seniory v kontextu proměn společnosti.diplomová 2022 
Lazar PetrKritická sociální práce: analýza diskurzudiplomová 2016 
Turoňová DanaSociální práce v domovech na půl cestydiplomová 2016 
Hakalová LenkaSociální práce ve školáchdiplomová 2014 
Machálková LenkaStrategie zvládání chudoby rodinami s dětmi.diplomová 2013 
Micáková TerezaMožnosti sociální práce při řešení problémů rodin s jedním rodičem.diplomová 2013 
Mošová MiroslavaJsou sociální služby seniorům dostupné?diplomová 2013 
Novák MiroslavMetody sociální práce užívané sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí.diplomová 2013 
Dihlová MichaelaMetody sociální práce užívané nestátními organizacemi sociálních služeb.diplomová 2012 
Ježíková EvaVnímání efektivity vzdělávání v sociální práci absolventy oboru sociální práce se zdravotnickým profilem.diplomová 2012 
Ligocká MonikaVýznam profesních svazů z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2010 
Nedomová EvaCílově orientovaný přístup v sociální prácidiplomová 2010 
Raszková VeronikaSupervize v sociální práci.diplomová 2009 
Kieryková JanaSoučasný stav vzdělávání v sociální práci ve vybraných Evropských zemíchdiplomová 2008 
Calabri MartinaSrovnání sociální politiky a sociální práce v České republice a Španělskudiplomová 2007 
Špiláčková MarieHistorie sociálního plánování v Ostravědiplomová 2006 
Mošová MiroslavaSoučasnost a perspektiva péče o seniory v regionu Odrybakalářská 2011 
Tkačová IrinaDomácí násilí, řešení dané problematiky sociálními pracovníky ve městech Savraň (Ukrajina) a Frýdek-Místek (Česká republika)bakalářská 2011 


Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Využitelnost úkolově orientovaného přístupu při práci s předluženým klientem
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období10/2010 - 10/2011
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub