Pracovní skupina k užívání nástrojů umělé inteligence na Ostravské univerzitě

V návaznosti na stanovisko vedení Ostravské univerzity k využívání nástrojů umělé inteligence ve výuce a výzkumu je zřízena tato pracovní skupina, jejíž úkolem je zabývat se konkrétními záležitostmi souvisejícími s problematikou používání umělé inteligence na OU a na vysokých školách obecně. Cílem aktivit této pracovní skupiny je zejména sledování trendů, osvěta dovnitř do univerzity, pomoc s přípravou materiálů pro metodické vedení zaměstnanců i studentů a odborný vstup do tvorby vnitřních pravidel a norem.
Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2023