Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Drozd

Pavel Drozd

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 204, budova R
L 240, budova L
funkce:prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012doc., Ekologie, Modelování a kvantitativní analýza biologické diverzity, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
1994 - 1998Ph.D., Ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa
1989 - 1994Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, učitelství matematika - biologie

Praxe

2015 - dosudProrektor OU pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
2012 - dosudInstitut environmentálních technologií, Ostravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník
1997 - dosudOstravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, docent
1998 - 1999Insect Ecology Project, Entomologický ústav AVČR (České Budějovice) a Bishop Museum (Honolulu), post-dok.

Odborné zaměření

 • biologická diverzita (hmyz, rostliny),
 • evoluce vztahů mezi herbivorním hmyzem a rostlinami,
 • bioindikační vlastnosti hmyzu,
 • analýza biologických dat.

Přednášené předměty

 • Ekologie (numerická ekologie, populační a evoluční ekologie)
 • Evoluční biologie
 • Biostatistika
 • Moderní analýza biologických dat

Granty

2014 - 2016Why are there more species of insect herbivores and parasitoids in tropical than temperate forests? GA14-04258S
2009 - 2013Hybrid zones and the dynamics of evolution of asexuality among European loaches (Cobitis) GAČR 206/09/1298. C.I.
2007 - 2009Host specificity and species diversity of bryophagous insect communities - key factors analysis. GA ČR 206/07/0811 P.I.
2000 - 2002Species richness and host specificity of leaf-chewing insects: a comparison between temperate and tropical communities. (GA AV B6187001), P.I.
1999 - 2001Host specificity and species richness of sapsucking insects feeding on lowland rainforest: an outcome of ecological factors or evolutionary history? (GA CR 206/99/1112), C.I.
1998 - 2000Host Specificity and Species Richness of Tropical Insect Herbivores in New Guinea: An Outcome of Ecological Factors or Evolutionary History? (NSF: DEB-9707928), postdoc.
1995 - 1997State and developmental trends of floodplain forests in the region of Pálava, Southern Moravia, with regard to their bio­diversity and stability (GEF - Biodiversity Protection in the Czech Republic), junior researcher.
1995 - 1996Monitoring of environmental changes of the Nové Mlýny reservoirs (Czech Ministry of Environment, AOPK CR 93-29), junior researcher.
1994 - 1996Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO (GA CR), junior researcher.

Členství

 • Vědecká rada OU
 • Česká společnost pro ekologii
 • Česká statistická společnost
 • Česká entomologická společnost

Publikační činnost

Software

Kapitoly v knihách

 • Dolný A., Waldhauser M., Bárta D. & Drozd P., 2008: Základní rozbor výsledků [Basic analysis of results], pp. 106-129. In: Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim, Vlašim.
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období2/2020 - 6/2023
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období9/2017 - 2/2021
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace?
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Posílení vědeckých kapacit OU
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Katedra interních oborů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Katedra studií lidského pohybu, Oddělení pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Podpora přípravy projektů do Operačních programů a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu avzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období5/2014 - 12/2017
PoskytovatelEUPRO
Stavukončený
Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora vytváření podmínek pro zvyšování kvality a výkonů v oblasti VaV
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj aktivit OU v oblasti komercionalizace a transferu znalostí, vytváření podmínek pro tyto aktivity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vytvoření studijních materiálů k předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Life Science Researcher Centre, 3. rok
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zoologické dny Ostrava 2014
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 6/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a kvantitativní biologie
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Druhové bohatství a hostitelská specializace herbivorního hmyzu: srovnání tropických a temperátních společenstev
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2000 - 12/2002
PoskytovatelJuniorský grantový projekt GA AV
Stavukončený
Hostitelská specializace a diverzita sajícího hmyzu v nížinném deštném lese: výsledek ekologických faktorů nebo evoluční historie?
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub