Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Drozd

Pavel Drozd

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 204, budova R
L 240, budova L
funkce:prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012doc., Ekologie, Modelování a kvantitativní analýza biologické diverzity, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
1994 - 1998Ph.D., Ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa
1989 - 1994Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, učitelství matematika - biologie

Praxe

2015 - dosudProrektor OU pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
2012 - dosudInstitut environmentálních technologií, Ostravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník
1997 - dosudOstravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, docent
1998 - 1999Insect Ecology Project, Entomologický ústav AVČR (České Budějovice) a Bishop Museum (Honolulu), post-dok.

Odborné zaměření

 • biologická diverzita (hmyz, rostliny),
 • evoluce vztahů mezi herbivorním hmyzem a rostlinami,
 • bioindikační vlastnosti hmyzu,
 • analýza biologických dat.

Přednášené předměty

 • Ekologie (numerická ekologie, populační a evoluční ekologie)
 • Evoluční biologie
 • Biostatistika
 • Moderní analýza biologických dat

Granty

2014 - 2016Why are there more species of insect herbivores and parasitoids in tropical than temperate forests? GA14-04258S
2009 - 2013Hybrid zones and the dynamics of evolution of asexuality among European loaches (Cobitis) GAČR 206/09/1298. C.I.
2007 - 2009Host specificity and species diversity of bryophagous insect communities - key factors analysis. GA ČR 206/07/0811 P.I.
2000 - 2002Species richness and host specificity of leaf-chewing insects: a comparison between temperate and tropical communities. (GA AV B6187001), P.I.
1999 - 2001Host specificity and species richness of sapsucking insects feeding on lowland rainforest: an outcome of ecological factors or evolutionary history? (GA CR 206/99/1112), C.I.
1998 - 2000Host Specificity and Species Richness of Tropical Insect Herbivores in New Guinea: An Outcome of Ecological Factors or Evolutionary History? (NSF: DEB-9707928), postdoc.
1995 - 1997State and developmental trends of floodplain forests in the region of Pálava, Southern Moravia, with regard to their bio­diversity and stability (GEF - Biodiversity Protection in the Czech Republic), junior researcher.
1995 - 1996Monitoring of environmental changes of the Nové Mlýny reservoirs (Czech Ministry of Environment, AOPK CR 93-29), junior researcher.
1994 - 1996Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO (GA CR), junior researcher.

Členství

 • Vědecká rada OU
 • Česká společnost pro ekologii
 • Česká statistická společnost
 • Česká entomologická společnost

Publikační činnost

Software

Kapitoly v knihách

 • Dolný A., Waldhauser M., Bárta D. & Drozd P., 2008: Základní rozbor výsledků [Basic analysis of results], pp. 106-129. In: Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim, Vlašim.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub