Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení vědeckých kapacit OU II.
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017856
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období7/2020 - 8/2022
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Katedra chemie, Katedra interních oborů, Katedra romanistiky, Katedra sociální práce, Katedra studií lidského pohybu, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišť Ostravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 8 příjezdů post-doků ze zahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budou probíhat v délce 12 měsíců.