Konsorcium PROGRES 3

Hlavním posláním tohoto sdružení pod názvem PROGRES 3 je vytvořit vazby mezi univerzitami Moravskoslezského, Žilinského kraje a Slezským, Opolským Vojvodstvím v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Cílem tohoto sdružení je vytvářet spojení výzkumných a inovačních kapacit, což umožní větší koncentraci při plánování, řízení a praktické realizaci výzkumných projektů. Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro intenzivní sdílení výsledků v oblasti výzkumu a inovací, doplňuje Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) TRITIA a umožňuje regionům zapojených do tohoto konsorcia dosažení vyšší konkurenceschopnosti.

Členové sdružení PROGRES 3

Ostravská univerzita (University of Ostrava)
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-Technical University of Ostrava)
Slezská univerzita v Opavě (Silesian University in Opava)
Žilinská univerzita v Žiline (University of Žilina)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Alexander Dubček University of Trenčin)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matej Bel University)
Politechnika Opolska (Opole University of Technology)
Uniwersytet Opolski (University of Opole)
Politechnika Śląska, Gliwice (Silesian University of Technology)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (University of Bielsko-Biała)
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Academy of Arts in Katowice)
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (State Higher Vocational School in Raciborz)
Politechnika Częstochowska (Czestochowa University of Technology)

Předseda Konsorcia PROGRES 3

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. EMBA,
Vice-rector for International Relations and Marketing at the University of Žilina (from 29 September 2021).

Další informace

Memorandum

Kontaktní osoby za OU

Mgr. Denisa Šimíčková, PhD.
Referent pro vědu a uměleckou činnost
telefon: 553 46 4008
e-mail:

Mgr. Kamila Danihelková
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce, institucionální koordinátor E+
telefon: 553 46 1007
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2023