Konsorcium PROGRES 3

Hlavním posláním tohoto sdružení pod názvem PROGRES 3 je vytvořit vazby mezi univerzitami Moravskoslezského, Žilinského kraje a Slezským, Opolským Vojvodstvím v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Cílem tohoto sdružení je vytvářet spojení výzkumných a inovačních kapacit, což umožní větší koncentraci při plánování, řízení a praktické realizaci výzkumných projektů. Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro intenzivní sdílení výsledků v oblasti výzkumu a inovací, doplňuje Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) TRITIA a umožňuje regionům zapojených do tohoto konsorcia dosažení vyšší konkurenceschopnosti.

Členové sdružení PROGRES 3

 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Žilinská univerzita v Žilině
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Ślaska, Gliwice
 • Uniwersytet Ślaski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
 • Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
 • Wyźsza Szkola Biznesu w Dabrowie Górnicze
 • Państwowej Wyžszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu

Předsednictví Konsorcia PROGRES 3

Politechnika Śląska, Gliwice (Silesian University of Technology)

Předseda Konsorcia PROGRES 3

prof. Eng. Marek Pawelczyk, prorektor pro výzkum a vývoj

Podrobné informace

wu.po.opole.pl


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2017