O univerzitě

Na OU studuje každým rokem okolo 10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakultaPřírodovědecká fakulta) nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů.

Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění. Univerzita se zapojuje do života v regionu a pomáhá měnit tvář Ostravy z průmyslového centra na studentské město. Přispívá k tomu i otevření nového City Campusu v centru města. V roce 2021 univerzita oslavila 30 let.

O aktivitách Ostravské univerzity, výsledcích vědy a výzkumu, příležitostech pro studenty, zajímavostech z fakult a jejich výrazných osobnostech informuje Ostravská prostřednictvím živého online magazínu OU@live.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2023