O programu Erasmus+

logo Erasmus

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Mezi priority pro programové období 2021 – 2027 patří: inkluze a diverzita (zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání), udržitelnost (realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech), digitalizace (umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů) a participace (podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity).

Erasmus+ na OU


OID: E10205440
PIC: 998738870
Erasmus kód: CZ OSTRAVA02
Akreditace: Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE): 46583-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE


Erasmus


Další informace a odkazy:


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 08. 2021