Studium a stáže v zahraničí

„Erasmus is not one year of your life. It´s your life in one year.“

Existuje mnoho citátů, které popisují zkušenost se studiem v zahraničí. Avšak ani sebelepší vyjádření slovy nedokáže vystihnout to, co člověk prožívá, získává a jak se posouvá během své stáže v zahraničí a také dlouho, dlouho po ní.

Vycestovat do zahraničí na studijní nebo pracovní stáž není zdaleka tak složité, jak se to stále mnohým studentům zdá. Pokud si nejste jistí svými jazykovými dovednostmi, děsí vás administrativa nebo nevíte, jak byste to zvládli finančně, projděte si tuto stránku. Zjistíte, že když hodíte obavy za hlavu, všechno je najednou možné.

Ostravská univerzita si uvědomuje přínos zahraničních stáží pro své studenty, proto se snaží vycházet vstříc co nejvyšším počtům studentů. Kromě známého evropského programu Erasmus+ jsme založili také vlastní program s názvem VIA a rozvojově zaměřený OU Aid, abychom rozšířili možnosti vycestování nejen kapacitně, ale také geograficky. A existují i další výměnné programy, třeba na základě bilaterálních smluv jednotlivých fakult nebo grantů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V neposlední řadě spektrum zahraničních příležitostí doplňují také stáže studentských organizací.

Tak přestaňte váhat a odvažte se. Ostravská vám v tom ráda pomůže.

Pro podrobnější informace se obraťte na Centrum mezinárodní spolupráce nebo fakultní koordinátory.Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024