Mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt, letní školu či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů.

VIA Exchange

Díky programu VIA Exchange mohou studenti bakalářského nebo magisterského stupně studia vyjet na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou univerzitu mimo země programu Erasmus+.

Jak se můžete přihlásit?

 • Výzva do výběrového řízení pro mobility v následujícím akademickém roce je vyhlášena od začátku listopadu do začátku února. Informaci o jejím spuštění obdržíte prostřednictvím e-mailu.
 • Přihlášky spolu s výzvou a podmínkami výběrového řízení jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty.
 • Vytipujte si univerzitu, na kterou chcete vyjet. Seznam univerzit, se kterými OU má uzavřenou smlouvu o výměně studentů, bude zveřejněn v rámci aktuální výzvy.
 • Před podáním přihlášky si ověřte, že na vybrané univerzitě nabízejí předměty z vašeho oboru a že jazyk studia odpovídá vašim předpokladům.
 • Přihlášku zašlete Centru mezinárodní spolupráce.
 • O výsledku výběrového řízení budete informováni do konce března.

VIA PhD

Program VIA PhD je určený studentům doktorského stupně studia pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž na univerzitách a institucích mimo programové země Erasmus+. Mobilita v minimální délce 30 dní se může uskutečnit jak na univerzitě, se kterou má OU uzavřenou smlouvu, tak na jakékoli zahraniční univerzitě dle vlastního výběru studenta.

Jak se můžete přihlásit?

 • Výzva do výběrového řízení se vyhlašuje dvakrát ročně. Pro mobility v příslušném akademickém roce je vyhlášena od začátku listopadu do poloviny ledna. Pro mobility v následujícím akademickém roce se vyhlašuje od konce března do konce května. Informaci o spuštění výzev obdržíte prostřednictvím e-mailu.
 • Přihlášky spolu s výzvou a podmínkami výběrového řízení jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty.
 • Vytipujte si instituci, na kterou chcete vyjet. Lze vyjet na univerzitu nebo instituci dle vlastního výběru.
 • Před podáním přihlášky si domluvte případný termín mobility a zajistěte pozvání od odborníka z instituce/univerzity, kde se má mobilita uskutečnit.
 • Přihlášku zašlete Centru mezinárodní spolupráce.
 • O výsledku výběrového řízení budete informováni do konce února pro mobility v běžícím akademickém roce, a do konce června pro mobility v následujícím akademickém roce.

Pro více informací o programu VIA kontaktujte Centrum mezinárodní spolupráce OU (), případně koordinátora pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2024