Mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů.

Jak se můžete přihlásit?

  • Výzva do výběrového řízení pro mobility v následujícím akademickém roce je vyhlášena od konce listopadu do poloviny února. Informaci o jejím spuštění obdržíte prostřednictvím e-mailu.
  • Přihlášky spolu s výzvou a podmínkami výběrového řízení jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty.
  • Vytipujte si univerzitu, na kterou chcete vyjet. Seznam univerzit, se kterou OU má uzavřenou smlouvu o výměně studentů bude zveřejněn v rámci aktuální výzvy. Lze vyjet také na univerzitu dle vlastního výběru.
  • Před podáním přihlášky si ověřte, že na vybrané univerzitě nabízejí předměty z Vašeho oboru a že jazyk studia odpovídá Vašim předpokladům.
  • Přihlášku zašlete Centru mezinárodní spolupráce.
  • O výsledku výběrového řízení budete informováni do konce března.

Pro více informací kontaktujte Centrum mezinárodní spolupráce OU (Mgr. Bojana Yazicioglu, ), případně koordinátora pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018