Strategie OU v oblasti internacionalizace

Cílem strategického záměru naší univerzity v oblasti internacionalizace je rozvíjet internacionalizaci univerzity jako součást jejího strategického řízení a zakotvit internacionalizaci výuky a studijních programů ve standardech kvality tak, aby mezinárodní zkušenosti byly v různých podobách dostupné všem studentům i zaměstnancům a aby se související znalosti a dovednosti staly součástí profilu absolventa univerzity a výsledků učení. Dílčí cíle strategie internacionalizace proto směřují k rozvoji stávajících aktivit a k vytvoření nových příležitostí jak pro mezinárodní mobilitu, tak pro internacionalizaci doma. Univerzitní prostředí vnímáme jako místo vzdělávání i setkávání komunity akademické i neakademické, které rozvíjí soudržnost společnosti, toleranci a otevřenost obyvatel města i kraje. Ostravská univerzita je aktivním členem mezinárodních univerzitních sítí a přispívá k rozvoji evropského prostoru vyššího vzdělávání nejen svým podílem ve strategických partnerstvích, ale také budováním aliance v rámci Iniciativy Evropské univerzity. Ostravská univerzita je společensky zodpovědnou institucí rovněž na globálním poli a aktivně vede studenty i akademiky k účasti na rozvojové spolupráci.

Internacionalizace je ve Strategickém záměru Ostravské univerzity 2021–2025 samostatnou prioritou – Priorita 4, od strany 33.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 07. 2022