Strategie OU v oblasti internacionalizace

Ostravská univerzita usiluje o zajištění srovnatelné evropské úrovně kvality svých studijních programů, o čemž svědčí skutečnost, že je držitelkou certifikátu DS Label a ECTS Label.

Pravidelně rozšiřuje svou nabídku studijních programů a předmětů v cizím (především anglickém) jazyce. Fakultou sociálních studií je dále realizován společný studijní program (Joint Degree Programme), a to ve spolupráci s Fachhochschlue Campus Wien a Trnavskou univerzitou v oboru management organizací služeb sociální práce v navazujících magisterském studiu. Studijní program Fyzioterapie v italském jazyce je uskutečňován na zahraniční pobočce ve Švýcarsku, v rámci kterého studuje cca 160 samoplátců.

Cílem Ostravské univerzity je vytvořit mezinárodní akademické prostředí a zvýšit počet mobilitních studentů a akademických pracovníků a podporovat spolupráci s dalšími vysokými školami a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí, a to za účelem výměny zkušeností a sdílení výukových, výzkumných a rozvojových kapacit.

Internacionalizace se prolíná všemi prioritami Dlouhodobého záměru OU 2016 – 2020 jako jeden ze základních nástrojů zvyšování kvality všech univerzitních aktivit.

Přijatá opatření související s internacionalizací, která budou realizována do roku 2020, naleznete zde.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020