Čísla, fakta, statistiky

Univerzita
Uchazeči
Studenti
Absolventi
Zaměstnanci

Zázemí a infrastruktura

Ostravská univerzita nabízí svým studentům také široké zázemí v podobě Univerzitní knihovny OU (nabízí 259 333 titulů), Univerzitního knihkupectví s širokou nabídkou publikací, ubytovací kapacity na Vysokoškolských kolejích Jana Opletala (přes 90 % kladně vyřízených žádostí o ubytování – 576 lůžek) nebo Centra Pyramidy nabízejícího služby pro studenty se speciálními potřebami.


Široká podpora výjezdů do zahraničí

Ostravská univerzita podporuje své studenty ve výjezdech do zahraničí a aktivně vyhledává nové příležitosti a navazuje nové spolupráce. V akademickém roce 2015/2016 vyjelo do zahraničí v rámci programu Erasmus+ téměř 240 studentů, na OU ze zahraničí přijelo přes 200 studentů z 19 zemí.

Od akademického roku 2016/2017 nabízí Ostravská univerzita svým studentům vyjet do celého světa, a to přes vlastní mobilitní program VIA.


Věda a výzkum

Vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity Ostravské univerzity pokrývají široké spektrum medicínských, přírodovědných, pedagogických a společenskovědních disciplín. V roce 2014 získala OU přes 37 000 RIV bodů, v roce 2015 realizovala více než 60 projektů pro GA ČR, TA ČR, rezorty, kraje, města a v mezinárodní spolupráci a 90 projektů prostřednictvím VStudentské grantové soutěže. OU také uspořádala 28 vědeckých konferencí (21 z nich se zahraniční účastí) a bylo odučeno 170 000 hodin.

9. nejatraktivnější univerzita

S více než 14 000 přihlášek v roce 2015 je Ostravská univerzita 9. nejatraktivnější veřejnou vysokou školou pro uchazeče v Česku.
Prakticky zaměřená výuka

Téměř čtvrtina všech oborů na Ostravské univerzitě má povinnou praxi alespoň na 1 měsíc. Kromě toho OU nabízí studentům zdarma praktické moduly všeobecně uplatnitelných dovedností (např. práce v oblasti médií, lidských zdrojů apod.).
Široký výběr studijních oborů

Ostravská univerzita nabízí 350 studijních oborů ve všech stupních a formách studia, a to ve 134 akreditovaných programech. Navíc je možné studovat celkem 17 akreditovaných oborů v cizím jazyce. V roce 2015 bylo nově akreditováno 24 oborů na bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni.

9 620 aktivních studentů

V roce 2015 Ostravskou univerzitu studovalo 9 620 aktivních studentů. S šesti fakultami a 350 akreditovanými obory se tak Ostravská univerzita řadí mezi středně velké veřejné vysoké školy v České republice.
Vyplacení stipendia 7887 studentům

V roce 2015 bylo vyplaceno 7887 stipendií. Ostravská univerzita se snaží v co nejvyšší možné míře oceňovat své studenty za vynikající výsledky a má také vstřícnou politiku přidělování ubytovacího stipendia, které bylo vyplaceno téměř polovině všech studentů naší univerzity.

Zaměstnanost absolventů

Díky kvalitní výuce, která je v mnoha případech posílená povinnou praxí v oboru, nachází 90 % absolventů zaměstnání do jednoho roku po ukončení studia. 95 % absolventů má zaměstnání do dvou let po ukončení studia.
Úspěšní absolventi každý rok

Ročně opouští Ostravskou univerzitu přes 2500 úspěšných absolventů a my se snažíme s našimi absolventy zůstat v kontaktu. Slouží k tomu absolventský portál absolventi.osu.cz. V naší databázi máme kontakty na téměř 20 000 absolventů napříč fakultami. Ostravská univerzita také pravidelně pořádá srazy absolventů navštěvované až dvěma tisíci lidí. Více v sekci Absolvent.

Dynamicky rostoucí počet pracovních úvazků na univerzitě

Počet pracovních úvazků na Ostravské univerzitě se každoročně zvyšuje o 2 %. Od roku 2011 OU vytvořila téměř 70 nových pracovních míst.
Výrazný progres v počtu pracovních úvazků v akademické sféře

Počet pracovních úvazků v akademické sféře vzrostl oproti roku 2011 o 19 %. Celkem je na Ostravské univerzitě zaměstnáno 828 fyzických osob jako akademičtí a vědečtí zaměstnanci (z toho 308 žen). Na univerzitě působí celkem 69 zahraničních akademiků.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 03. 2019