Mezinárodní spolupráce

Rozvoj mezinárodních vztahů patří do strategických oblastí Ostravské univerzity, která je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty. OU spolupracuje se zahraničními univerzitami prostřednictvím vědeckých a akademických pracovníků, uměleckých organizací, nadací a účastní se mezinárodních projektů či programů.

#ErasmusGoodToKnow V akademickém roce 2020/21 dochází ke zvýšení sazeb stipendií, které se budou pohybovat v částkách od 420 do 699 EUR/měsíc vzávislosti na cílové zemi a typu mobility (vyšší sazba připadá pro praktickou stáž). Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, je u studijních pobytů možné sazbu navýšit o 200 EUR/měsíc. Zároveň dochází ke změně koeficientu pro zjištění rozhodného příjmu v rodině z hodnoty 1,5 na 2,7; nároku na získání socio-ekonomického grantu tedy dosáhne více studentů. Pro více informací neváhejte kontaktovat svého fakultního koordinátora.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020