Towards Better Internationalization

Program To Be In na podporu mezinárodní spolupráce

Centrum mezinárodní spolupráce OU pro Vás připravilo novou výzvu v rámci programu To Be In, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce a rozvoj internacionalizačních aktivit. Výzvy v rámci programu jsou vyhlašovány ad hoc na základě výše disponibilních prostředků.

Program To Be In nově podporuje tyto aktivity:

 1. výjezdy akademiků mimo program Erasmus+;
 2. výjezdy akademiků související s přípravou společných studijních programů v cizím jazyce;
 3. hostující profesoři s cílem podpory konceptu „internacionalizace doma“ a přilákání zahraničních studentů;
 4. podpora projektů tzv. kreditové mobility v rámci programu Erasmus+, které byly ze strany národní agentury DZS pozitivně hodnoceny, ale z důvodu nedostatků financí nebyly finančně podpořeny;
 5. příprava mezifakultní letní školy pro zahraniční studenty;
 6. příprava faculty-led programmes, tzn. výjezd skupiny studentů vedené akademikem na partnerskou univerzitu za účelem společného krátkodobého studijního programu;
 7. aktivity související s aktivním členstvím OU v mezinárodních sítích univerzit;
 8. podpora realizace online výuky modulů pro zahraniční výměnné studenty v rámci virtuálních mobilit;
 9. podpora přípravy a realizace výuky odborných předmětů smíšených skupin domácích a mezinárodních studentů v cizím jazyce;
 10. podpora přípravy a realizace 4týdenních projektů COIL (Collaborative Online International Learning);
 11. podpora akademických pracovníků pro vytvoření studijního plánu se začleněním „mobility window“.

Věříme, že tento program přispěje k nárůstu mobilit studentů a posílení výuky v cizím jazyce.

Znění výzvy, přihlášky a další dokumenty k programu To Be In naleznete v Portálu v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty. Pro více informací se můžete obrátit na Centrum mezinárodní spolupráce.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021