Towards Better Internationalization

Program pro akademiky na podporu mezinárodní spolupráce

Centrum mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity v rámci podpory mezinárodní spolupráce a rozvoje internacionalizačních aktivit nabízí svým akademickým pracovníkům program s názvem Towards Better Internationalization (To Be In). Cílem programu je navýšit počet mobilit studentů, podporovat rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami a posílit internacionalizaci studijních programů a výuky. Výzvy jsou vyhlašovány jednou ročně obvykle v říjnu na základě výše disponibilních prostředků.

Program To Be In podporuje tyto aktivity:

 1. přípravu společných studijních programů v cizím jazyce;
 2. vytvoření studijních plánů se začleněním „mobility window“;
 3. vznik studijních programů pro samoplátce uskutečňovaných v cizím jazyce;
 4. Collaborative Online International Learning (COIL);
 5. realizaci výuky nového nebo inovovaného předmětu v cizím jazyce pro smíšené skupiny studentů;
 6. hostujícího profesora;
 7. přijíždějící faculty-led program;
 8. organizaci akce International Teaching Week;
 9. přípravu aktivit, které OU nabídne partnerům z mezinárodních sítí univerzit;
 10. účast akademiků na aktivitách, které jsou v rámci mezinárodních sítí realizovány;
 11. účast na EAIE.

Znění výzvy, přihlášky a další dokumenty k programu naleznete v Portálu v sekci Pro zaměstnance. Pro více informací se můžete obrátit na Centrum mezinárodní spolupráce.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2023