Towards Better Internationalization

Program To Be In na podporu mezinárodní spolupráce

International Office OU připravil letos nový program pro akademické pracovníky OU – Program To Be In je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce a rozvoj internacionalizačních aktivit. Výzvy v rámci programu budou vyhlašovány ad hoc na základě výše disponibilních prostředků.

V první výzvě Programu To Be In budou podpořeny tyto aktivity:

  1. Zaměstnanecké mobility realizované mimo program Erasmus+;
  2. Podpora zaměstnaneckých mobilit souvisejících s přípravou společných studijních programů a studentských mobilit v rámci těchto programů realizovaných;
  3. Podpora hostujících profesorů s cílem podpory konceptu „internacionalizace doma“ a přilákání zahraničních studentů.

Věříme, že tento nový program přispěje k nárůstu mobilit studentů a posílení výuky v cizím jazyce.

Pro více informací se obracejte na International Office.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2017