Studentské organizace

Younie

Působnost: celouniverzitní

Erasmus Student Network Ostravská

Působnost: celouniverzitní

AIESEC

Působnost: celouniverzitní

Psychočas

Působnost: fakultní (Filozofická fakulta)

Československý spolek mediků (ČSSM)

Působnost: fakultní (Lékařská fakulta)

EGEA Ostrava

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

EPKA

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic (IFMSA CZ)

Působnost: fakultní (Lékařská fakulta)

Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA)

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

Zebra – kolektiv studujících pro studující

Jsme otevřený studentský kolektiv působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Naším hlavním cílem je propojovat studující napříč fakultou i Ostravskou univerzitou. Chceme rozvíjet univerzitní studentskou základnu, která se podporuje, diskutuje a rozvíjí.