Studentské organizace

Studium nejsou jen přednášky a semináře. Nové zkušenosti můžete nasbírat i v praxi. Tu získáte například jako člen jedné nebo více studentských organizací. Dostanete příležitost zlepšit si prezentační schopnosti nebo cizí jazyky, ale také potkáte spoustu zajímavých lidí z univerzity, zástupce ze soukromého a veřejného sektoru, což se vám do budoucna bude hodit. Nové členy hledají celouniverzitní i fakultní spolky a kluby. Neváhejte, nemůžete nic ztratit. Naopak můžete jen získat – třeba přátele na celý život, hromadu zkušeností nebo vzpomínky na studentská léta a nezapomenutelné zážitky.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2023