Studentské organizace

Younie

Působnost: celouniverzitní

Erasmus Student Network Ostravská

Působnost: celouniverzitní

AIESEC

Působnost: celouniverzitní

Psychočas

Působnost: fakultní (Filozofická fakulta)

Československý spolek mediků (ČSSM)

Působnost: fakultní (Lékařská fakulta)

EGEA Ostrava

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

EPKA

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic (IFMSA CZ)

Působnost: fakultní (Lékařská fakulta)

Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA)

Působnost: fakultní (Přírodovědecká fakulta)

Zebra

Působnost: fakultní (Fakulta sociálních studií)