Přebírám spolek

Ve většině případů si předáte všechny potřebné náležitosti intuitivně, původní předseda organizace vám pomůže se vším. Ne vždy to ale stačí, občas je výhodné vědět, co je třeba udělat.

Přebírám studentský klub:

U studentského klubu vám odpadá mnoho administrativních úkonů. Nejdůležitější je informovat univerzitu, co se u vás ve spolku změnilo. Stačí vyplnit tento formulář.

Přebírám formální spolek:

Jelikož formální spolky eviduje soud, je nutné všechny nové potřebné náležitosti ohlásit právě tam. Obvykle se posílá elektronicky ověřená kopie zápisu a prezenční listiny z voleb přes datovou schránku. Je také potřeba přiložit čestné prohlášení o způsobilosti funkce předsedy. Zeptejte se na podrobnosti bývalého předsedy, protože v každém spolku se můžou tyto náležitosti různit. Zároveň je potřeba dát vědět univerzitě. Stačí vyplnit tento formulář. Seznamte se rovněž s tím, jak si spolek vede účetnictví, a zkontrolujte, zda bylo podáno daňové přiznání za minulé období. Nesrovnalosti na finančním úřadě by totiž při přebírání spolku byly velkou nepříjemností.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2023