Podpora spolkové činnosti

  1. Registrované studentské organizace mají možnost využít marketingové podpory. Studentský klub i formální spolek ke své prezentaci využívá profil na webových stránkách Ostravské univerzity. Spolek může svoji činnost v úzké koordinaci s Centrem marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity propagovat také na sociálních sítích univerzity nebo prostřednictvím živého online magazínu OU@live.
  2. Spolky a kluby mají nárok na prezentační podporu, včetně zapůjčení prezentačních systémů pro propagační účely spolkových aktivit.
  3. Spolek i klub může jednou ročně zažádat o finanční podporu univerzitu. Žádost podává spolek prostřednictvím online formuláře.
  4. Spolky a kluby mohou využívat bezplatně vybrané prostory univerzity k provozování svých aktivit. Zájem o prostor je třeba nahlásit nejméně dva týdny předem prostřednictvím e-mailu.
  5. Zástupci spolků a klubů mají výhradní právo účastnit se pravidelných setkání s ostatními studentskými organizacemi i s vedením univerzity.

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2024