OU > Univerzita PRO > Pronájem prostor

Pronájem prostor

Ostravská univerzita disponuje různými prostory – přednáškovými sály na jednotlivých fakultách, moderním foyer s možností umístění výstavy, prostory kavárny a baru Voliéra, bývalé menzy přímo v centru města a podobně.

Prostory spadají do správy jednotlivých fakult, avšak v případě zájmu se můžete obrátit na oddělení PR a marketingu Ostravské univerzity, kde vám rádi poradíme, doporučíme vhodné prostory pro daný účel a odkážeme vás na kontaktní osobu z dané fakulty.
mohlo by vás zajímat

» Budovy Ostravské univerzity

» Struktura univerzity

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub