Pronájem prostor

Ostravská univerzita disponuje různými prostory – přednáškovými sály na jednotlivých fakultách, moderním foyer s možností umístění výstavy, prostory kavárny a baru Voliéra, bývalé menzy přímo v centru města a podobně.

Prostory spadají do správy jednotlivých fakult, avšak v případě zájmu se můžete obrátit na oddělení PR a marketingu Ostravské univerzity, kde vám rádi poradíme, doporučíme vhodné prostory pro daný účel a odkážeme vás na kontaktní osobu z dané fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2017