Transfer poznatků a technologií

Výzkumné a vzdělávací aktivity Ostravské univerzity pokrývají široké spektrum medicínských, přírodovědných, pedagogických a společenskovědních disciplín. Vysoce kvalitní vědeckovýzkumné týmy se úspěšně podílejí na realizaci jak národních, tak mezinárodních projektů. Výsledky vědeckovýzkumných aktivit jsou publikovány v prestižních mezinárodních periodicích a na mezinárodních konferencích a odborných vědeckých sympoziích.

Naše výzkumné týmy jsou připraveny reagovat na poptávku aplikované sféry jak v oblasti cíleně orientovaného výzkumu, tak nabídkou hotových produktů a služeb, určených pro komerční využití. Za tímto účelem bylo vybudováno Centrum transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity (CTPT OU), jehož hlavním cílem je poskytování podpory a poradenství výzkumným pracovníkům při demonstraci a zvyšování společenské, kulturní a ekonomické hodnoty jejich znalostí a dovedností. Spoluprací se subjekty aplikační sféry podporujeme maximalizaci společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.


Kontakt


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2023