OU > Mezinárodní vztahy > Aliance center pro mezinárodní vztahy

Aliance center pro mezinárodní vztahy

Ostravská univerzita, stejně jako ostatní veřejné vysoké školy, vyvíjí úsilí na podporu internacionalizačních aktivit. Internacionalizaci je třeba vnímat jako proměnu celé instituce a měla by být přínosem na individuální, institucionální i společenské úrovni. A právě International Offices ve svých nejrůznějších organizačních strukturách velkým dílem přispívají k tomu, aby se rozvíjela mezinárodně nakloněna kultura vysokých škol.

Nejviditelnějším a nejčastěji používaným indikátorem internacionalizace vysokého školství je mobilita studentů – je rovněž jedním z indikátorů pro výpočet koeficientu K v rámci rozpočtu VVŠ. Mobility studentů, zejména ty uskutečňovány v rámci programu Erasmus+, jsou poměrně dobře fungující agendou na všech VŠ. Jinak je tomu však v dalších oblastech, například získávání samoplátců pro vybrané obory, příprava joint/double degree programů, navýšení počtu zahraničních vyučujících, rozvinutí mezinárodního marketingu apod., kde jsou větší rozdíly ve zkušenostech jednotlivých VVŠ.

Ostravská univerzita proto iniciovala pravidelná setkání vedoucích zástupců řešící problematiku internacionalizace a vznik Aliance center mezinárodních vztahů, která se bude setkávat 2x ročně a v rámci svého programu se cíleně zaměří na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe k vybranému tématu. Podporu této aktivitě vyjádřilo prozatím 20 z 26 VVŠ.

Prvního jednání Aliance, které se uskutečnilo dne 22. 3. 2016 na půdě rektorátu Ostravské univerzity a bylo zaměřeno na přípravu žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zejména aktivit vedoucích k posílení internacionalizace, se zúčastnilo 21 zástupců ze 14 VVŠ.

Druhé jednání Aliance se uskutečnilo na Mendelově univerzitě v Brně dne 22. 9. 2016 a bylo zaměřeno na problematiku samoplátců. V roce 2017 budou jednání Aliance věnovaná problematice řízení mezinárodních mobilit a přípravě joint degree programů.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub