Aliance center pro mezinárodní vztahy

Ostravská univerzita, stejně jako ostatní veřejné vysoké školy, vyvíjí úsilí na podporu internacionalizačních aktivit. Internacionalizaci je třeba vnímat jako proměnu celé instituce a měla by být přínosem na individuální, institucionální i společenské úrovni. A právě International Offices ve svých nejrůznějších organizačních strukturách velkým dílem přispívají k tomu, aby se rozvíjela mezinárodně nakloněna kultura vysokých škol.

Nejviditelnějším a nejčastěji používaným indikátorem internacionalizace vysokého školství je mobilita studentů – je rovněž jedním z indikátorů pro výpočet koeficientu K v rámci rozpočtu VVŠ. Mobility studentů, zejména ty uskutečňovány v rámci programu Erasmus+, jsou poměrně dobře fungující agendou na všech VŠ. Jinak je tomu však v dalších oblastech, například získávání samoplátců pro vybrané obory, příprava joint/double degree programů, navýšení počtu zahraničních vyučujících, rozvinutí mezinárodního marketingu apod., kde jsou větší rozdíly ve zkušenostech jednotlivých VVŠ.

Ostravská univerzita proto iniciovala pravidelná setkání vedoucích zástupců řešící problematiku internacionalizace a vznik Aliance center mezinárodních vztahů, která se bude setkávat 2x ročně a v rámci svého programu se cíleně zaměří na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe k vybranému tématu. Podporu této aktivitě vyjádřilo prozatím 20 z 26 VVŠ.

Prvního jednání Aliance, které se uskutečnilo dne 22. 3. 2016 na půdě rektorátu Ostravské univerzity a bylo zaměřeno na přípravu žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zejména aktivit vedoucích k posílení internacionalizace, se zúčastnilo 21 zástupců ze 14 VVŠ.

Druhé jednání Aliance se uskutečnilo na Mendelově univerzitě v Brně dne 22. 9. 2016 a bylo zaměřeno na problematiku samoplátců. V roce 2017 budou jednání Aliance věnovaná problematice řízení mezinárodních mobilit a přípravě joint degree programů.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020