Kontakty pro mezinárodní vztahy

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Centrum mezinárodní spolupráce
Mlýnská 702/5
702 00 Moravská Ostrava
3. podlaží

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Úsek pro mezinárodní vztahy
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Prorektorka pro mezinárodní vztahy
553 46 1900
 
Centrum mezinárodní spolupráce
Mgr. Ivana Adamiková
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce
činnost: rozvoj partnerství, Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU, Aliance center mez. vztahů v ČR, třetí role OU v zahraničí
553 46 1007
Mgr. Kamila Danihelková
institucionální koordinátorka E+
činnost: program Erasmus+, komunikace s MŠMT a DZS
553 46 1015
Ing. Anna Kocurová
referentka zahraničních vztahů
činnost: Program VIA - výjezdy, program OU Aid
553 46 1072
Ing. Markéta Miková
referentka zahraničních vztahů
činnost: mezinárodní marketing, nábor studentů do programů akreditovaných v cizím jazyce
553 46 1079
Mgr. Marek Suchanek
redaktor, editor, sekretář – odborný administrativní pracovník
činnost: správa anglického webu OU, sociálních sítí CMS, asistent prorektora pro mezinárodní vztahy
553 46 1017
Mgr. Monika Šmídlová
referentka zahraničních vztahů
činnost: Program VIA – příjezdy, letní školy, péče o zahraniční studenty, režim student, přijímání hostů mimo E+, projektová činnost
553 46 1076
Mgr. Bojana Yazicioglu
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, Mezinárodní kreditová mobilita E+, program TO BE IN, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
553 46 1008


Kontakty na fakultní referenty:
Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2023