Kontakty pro mezinárodní vztahy

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Centrum mezinárodní spolupráce
Mlýnská 702/5
702 00 Moravská Ostrava
3. podlaží

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Úsek pro mezinárodní vztahy
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Prorektorka pro mezinárodní vztahy
553 46 1900
 
Centrum mezinárodní spolupráce
Mgr. Ivana Adamiková
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce
projekt Jsme Ostravská – KA5 Internacionalizace, liason officer v mezinárodních sítích univerzit, tajemník Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU a Mezinárodní rady OU; program Key, Aliance center mez. vztahů v ČR, třetí role OU v zahraničí
553 46 1007
Mgr. Kamila Danihelková
institucionální koordinátor E+
činnost: program Erasmus+, projekt Jsme Ostravská – KA5 Internacionalizace
553 46 1007
Mgr. Bojana Yazicioglu
referentka zahraničních vztahů
činnost: Mezinárodní kreditová mobilita E+, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť, program To Be In, Joint Degree programy, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA, Covid-19 - informace k testování
553 46 1008
Ing. Anna Kocurová
referentka zahraničních vztahů
činnost: program VIA, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců PřF, program OU Aid
553 46 1072
Mgr. Daniel Kopitz
referent zahraničních vztahů
činnost: koordinátor Erasmus+, spolupráce s ESN Ostravská
553 46 1015
Mgr. Monika Šmídlová
referentka zahraničních vztahů
činnost: rozvoj partnerství (smlouvy), přijímání hostů mimo E+, projektová činnost (např. CRP, letní školy, atd.)
553 46 1076
Mgr. Marek Suchanek
redaktor, editor, sekretář – odborný administrativní pracovník
činnost: správa anglického webu OU, sociálních sítí CMS, asistent prorektora pro mezinárodní vztahy
553 46 1017
Ing. Markéta Miková
referent zahraničních vztahů
činnost: samoplátci, mezinárodní marketing
553 46 1079


Kontakty na fakultní referenty:
Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2022