OU

Renáta Tomášková


„Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.“

Langston Hughes

Renáta Tomášková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 306, budova DM
funkce:prorektorka pro mezinárodní vztahy
Zástupkyně ředitelky CVOJ
obor činnosti:textová lingvistika, translatologie, stylistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1900
553 46 1049
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1992–1997doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Anglický jazyk.
1986–1991magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelský studijní obor Anglický jazyk – český jazyk.

Praxe

1992–dosudodborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
1991–1992středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Gymnázium E. Thälmanna 669 v Ostravě – Porubě (dnes Wichterlovo)

Akademické funkce

1. 11. 2016 – dosudprorektorka pro mezinárodní vztahy OU
listopad 2015 – 31. 10. 2016místopředsedkyně akademického senátu FF OU
2010 – 2014vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
1997 – 1999
a 2003 – 2005
tajemnice Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU

Odborné zaměření

lingvistika textu, žánrová analýza a analýza diskursu
stylistika současného anglického jazyka
translatologie

Přednášené předměty

Textová lingvistika
Stylistika
Teorie překladu

Členství v redakčních a recenzních radách databázových časopisů

Ostrava Journal of English Philology, FF OU v Ostravě - zástupkyně šéfredaktora
Brno Studies in English, FF MU, Brno - členka recenzní rady
Discourse and Interaction, PdF MU, Brno - členka recenzní rady
Časopis pro moderní filologii, FF UK, Praha - členka recenzní rady
Topics in Linguistics, De Gruyter Open, FF UKF, Nitra - členka recenzní rady

Oponentní hodnocení doktorských disertačních prací na jiných univerzitách

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Danicy Malekové, The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Renaty Jančaříkové, On Expressing the Participants' Status in Crime Reports in the British Press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jany Adámkové, The Multifaceted Nature of British Political Discourse. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Dity Trčkové, Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Kristíny Urbančíkové, Differences in the Political Discourse of Female and Male Politicians. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jolany Kaštovské, Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Petry Peldové, Evaluation in English News Discourse / Vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Ústav anglického jazyka s didaktikou, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub