Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Renáta Tomášková


„Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.“

Langston Hughes

Renáta Tomášková

titul, jméno, příjmení:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 306, budova DM
funkce:prorektorka pro mezinárodní vztahy
zástupkyně ředitelky CVOJ
obor činnosti:textová lingvistika, translatologie, stylistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1900
553 46 1049
e-mail:

Vzdělání

1992 – 1997
doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Anglický jazyk
1986 – 1991
magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelský studijní obor Anglický jazyk - český jazyk
 

Zaměstnání, praxe

1992 – dosud
odborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
1991 – 1992
středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Gymnázium E. Thälmanna 669 v Ostravě - Porubě (dnes Wichterlovo)
 

Odborné zaměření

lingvistika textu, žánrová analýza a analýza diskursu
stylistika současného anglického jazyka
translatologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1. 11. 2016 – dosud
prorektorka pro mezinárodní vztahy OU
11/2015 – 31. 10. 2016
místopředsedkyně akademického senátu FF OU
2010 – 2014
vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
2003 – 2005
tajemnice Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
1997 – 1999
tajemnice Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Ostrava Journal of English Philology, FF OU v Ostravě - zástupkyně šéfredaktora
Brno Studies in English, FF MU, Brno - členka recenzní rady
Discourse and Interaction, PdF MU, Brno - členka recenzní rady
Časopis pro moderní filologii, FF UK, Praha - členka recenzní rady
Topics in Linguistics, De Gruyter Open, FF UKF, Nitra - členka recenzní rady
 


University research blogs: constructing identity through language and images
Renáta Tomášková
Rok: 2021, European Journal of English Studies
článek v odborném periodiku

?Finishing one big adventure in order to embark on another?: Exploring university research blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2019, Research in Language
článek v odborném periodiku

'And this is the view from outside my window': On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu
Renáta Tomášková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

University of Stockholm
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

University of Helsinki
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Pécs
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Den s překladem XVI
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková, Angelika Bogoczová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Ostrava Journal of English Philology, vol. 13, No. 2
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology 1, roč. 13
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

University research blogs: constructing identity through language and images
Renáta Tomášková
Rok: 2021, European Journal of English Studies
článek v odborném periodiku

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Functional plurality of language in contextualised discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing Landscape of Professional Discourse II
Milan Pišl, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Lenka Vaňková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

?Finishing one big adventure in order to embark on another?: Exploring university research blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2019, Research in Language
článek v odborném periodiku

Ostrava Journal of English Philology 11.1 (2019)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology 11.2 (2019)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Student vs Research Blogs: constructing identities through images and text-image interaction
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student vs Research Blogs: Constructing the bloggers' identity through texts and images
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 1 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 2 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

University website blogs: tailoring the posts for translocal audiences
Renáta Tomášková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'And this is the view from outside my window': On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Experiencing British and American Universities through Student Blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu
Renáta Tomášková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?And this is the view from outside my window?: on text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech
Renáta Tomášková
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA VERSUS ANGLIČTINA RODILÝCH MLUVČÍCH V ODBORNÝCH TEXTECH
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

The Gap between Proficient and 'Sub-Proficient' Scientific English
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

University Affiliated Blogs as Tools for Unlocking Research and Revealing the Impact
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Stockholm
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-Proficient? Scientific English
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-proficient? Scientific English in Czech Users
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices
Renáta Tomášková
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Polyphony of a Super-genre: Blogs as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

University of Helsinki
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Pécs
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
Lenka Vaňková, Gabriela Zapletalová, Milan Pišl, Renáta Tomášková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Orchestrating a multimodal ensemble: On the layout of institutional websites): Communication across Genres and Discourses
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University Experience in Words and Pictures: the Professional and Institutional Discourse Interface.
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University Website Presentations: Constructing a Picture through Voices
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Brief Walk through the Multimodal Landscape of University Web Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodality in Advertising University Education
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Writing the Prospective Student in the Text": On the Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

"Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women
Renáta Tomášková, Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná
Rok: 2012, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Study with the best: building credentials in the genre of the Internet university presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

University of Jaén
Renáta Tomášková
Rok: 2012
působení v zahraničí

"We can help influence your future": On the textualization of shouldness and enablement in university website presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

"You may be wondering what you need to do next": realizations of the institutional features of shouldness and enablement in university prospectuses
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of the Internet University Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of University Websites
Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Tomáš Rucki
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Frequently Asked Questions: On the Margin of Genres between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Interpersonal aspects of FAQ as a specific web sub-genre
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The multifaceted nature of british political discourse
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis.
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy
Renáta Tomášková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Between Writing and Orality: On Coherence and Cohesion in Women Lifestyle Magazines
Renáta Tomášková
Rok: 2009, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Communication Strategies in Women´s and Men´s Magazines
Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines
Renáta Tomášková
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English
Renáta Tomášková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a adademickém diskurzu
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů, Sirma Wilamová, Christopher Hopkinson
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu
Aleš Svoboda, Sirma Wilamová, Renáta Tomášková
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.
Renáta Tomášková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení
Renáta Tomášková
Rok: 2007, TOP
článek v odborném periodiku

Gender a text: k jazyku a stylu anglicky psaných časopisů pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Exotizace a naturalizace v českém překladu 'Harryho Pottera'
Renáta Tomášková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Meeting a Challenge: On the Translation of Sexing the Cherry
Renáta Tomášková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Exploring readability in one Czech translation
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

mezi námi ženami... Francine Proseová: Lovci a sběračky plodů
Renáta Tomášková
Rok: 2005, Host
článek v odborném periodiku

On Language and Grafting in Jeanette Winterson's Fiction
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka)
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Metropolitan Leeds University
Renáta Tomášková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Koheze a koherence v dialogu
Renáta Tomášková
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vražedný instinkt
Renáta Tomášková, R. Walker, Isaiah Berlin
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKTestovací předmět
0CP1XČínština pro praxi 1
0CP2XČínština pro praxi 2
BAPCVPřekladová cvičení
BJAOJazyk administrativy a obchodu
BPCVPřekladová cvičení
BSTYLStylistika
BSZASoub. zk. bloku Angl. pro admin. a obch.
BUDDYInterkult. komun. v praxi: buddy program
ELESLexikologie a stylistika
EZPZáklady překladu
FLESLexikologie a stylistika
FZPZáklady překladu
LINGLingvistický seminář
LIN16Lingvistický seminář
NCJ2Čeština pro překladatele (lex., styl.)
NDI1Diplomový seminář 1
NDI3Diplomový seminář 3
NDSE3Diplomový seminář 3
NNCJ2Čeština pro překladatele (lex., styl.)
NOPPOdborná překladatelská praxe
NPRANPřekladatelská analýza textu
NPROProseminář k práci s textem
NPRO1Překladatelská propedeutika 1
NPRO2Překladatelská propedeutika 2
NTELITextová lingvistika
NTPR1Teorie překladu 1
NTPR2Teorie překladu 2
NZTP1Základy tlumočnické praxe 1
NZTP2Základy tlumočnické praxe 2
ODAJ1Práce s odborným textem v angličtině I
ODAJ2Práce s odborným textem v angličtině II
STELITextová lingvistika
STYLStylistika
0BUD1Interkult. komun. v praxi: buddy prog. 1
0BUD2Interkult. komun. v praxi: buddy prog. 2
0INPRInterkultur. projekt pro žáky a studenty
1LEXSLexikologie a stylistika
1NKOMNová média a komunikace
11LEXLexicology and stylistics
2ANDIAnalýza diskurzu
2NKOMNová média a komunikace
21DADiscourse analysis
21NMCNew media and communication
3CJP2Čeština pro překladatele 2
3DIANAnalýza diskursu pro učitele
3INTRÚvod do překladu
3PRAXPřekladatelská praxe
3TEPRTeorie překladu
3TEXTTextová lingvistika
31TEXText linguistics
5MEADMetody analýzy diskursu
51MADMethods of discourse analysis
7LINSLingvistický seminář
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7SOUDÚvod do soudního překladu
71LISLinguistic seminar
8LEXSLexikologie a stylistika
8NKOMNová média a komunikace
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
JCBRČeština pro běloruské studenty


AutorNázev práceTypRok
Bizoň DanielOn Communicative Behaviour of Protagonist Character in Computer Role-Playing Games. How to Do Things with Words in Videogamesdisertační  
Rusňáková VeronikaMultimodality in the Limelight: Multimodal Analysis of Ballet Companiesdisertační 2020 
Blažková Barbora"Tell me what you read, and I will tell you who you are" (A Critical Discourse Analysis of British Web-news Headlines)disertační 2014 
Bielewicz-Kunc Joanna DariaCompliments and compliment responses in Czech, Polish, and English. Pragmalinguistic and sociopragmatic perspective.disertační 2011 
Kolouchová MartaTranslating of European Union Textsdiplomová  
Wenzlová Sára"At War With Coronavirus": analysing cognitive metaphor in British mediadiplomová 2022 
Meniarová DominikaA comparative analysis of selected Czech theatre translations of Cat on a Hot Tin Roof and The Importance of Being Earnest in contrast to English originalsdiplomová 2021 
Prášková LucieText and image in translation: exploring professional and fan translations of comicsdiplomová 2021 
Sýkorová HanaTranslation of Humor in Neil Gaiman's Workdiplomová 2021 
Tetamenti FabiánaProspective Translators In The Making: Competencies Reflected In Their Texts And Implications For Translation Trainingdiplomová 2021 
Válek MartinGaming fora and reddit culture: analysing posts on selected digital gamesdiplomová 2021 
Ďuriš VítCommunicating Science through YouTubediplomová 2020 
Břenková TerezaEmily Brontë´s Wuthering Heights in Three Czech Translationsdiplomová 2019 
Buráňová SilvieTED Talks: Communicating Science to Broad Audiencesdiplomová 2019 
Matula MarekTrump and others tweeting: on the genre and personal communicationdiplomová 2019 
Recman TomášRick and Morty in Czech Subtitles: Translation and Commentarydiplomová 2019 
Gromnicová SylvaScience for All: Exploring Popular Scientific Websites. A Multimodal Discourse Analysisdiplomová 2018 
Horáková RomanaTranslation as a Reflection of Language and Intercultural Competencesdiplomová 2018 
Petráš JiříEuropean Airports On the Web: An Analysis of Corporate Websitesdiplomová 2018 
Plohák MartinNames in Fantasy and Sci-fi Literature: Meaning and Translationdiplomová 2018 
Šestáková JanaLinguistic landscape in the Czech Republicdiplomová 2018 
Kolář MartinDifferences in Web Presentations of the Czech and the British political partiesdiplomová 2017 
Masopustová PavlínaMediating Ostrava region and Ostrava University to international audiencesdiplomová 2017 
Czarnota EwaScience for All: Exploring Popular Scientific Websites. A Multimodal Discourse Analysis.diplomová 2016 
Havrlantová TerezaWe Are Unilever: Researching Corporate Communication Strategies Onlinediplomová 2016 
Hudáková LuciaFind us on Facebook! An Attempt of a Discourse Analysis of Placement in Portugaldiplomová 2016 
Maleňáková MonikaLost in Translation: Translating for Subtitlesdiplomová 2016 
Matušincová RenataTranslating TED Talksdiplomová 2016 
Motyčka DominikIntersubjective positioning in British and Czech political interviewsdiplomová 2016 
Onderková KláraThe Big Bang Theory in dubbing and subtitlesdiplomová 2016 
Procházka OndřejSubversiveness of Nonsense in Selected Children's Fantasy Novelsdiplomová 2016 
Siwiec JanGrammatical, lexical and functional analysis of verbs in advertisementsdiplomová 2016 
Kadlecová BarboraGenres on the Web: Interpersonal Aspects of Institutional Websitesdiplomová 2015 
Kučerová EvaDialect in Translation: Black English of Toni Morrisondiplomová 2015 
Rozsypalová IrenaIntertextuality in animated filmsdiplomová 2015 
Šebestová BarboraAdvertising in Lingua Franca: English Versions of Czech University Web Sitesdiplomová 2015 
Toma MichaelaTranslators´ Adventures in Wonderland: Creativity in L. Carroll´s work translationsdiplomová 2015 
Faiglová SilvieIntercultural Aspects of Institutional Web Presentation: How does Hyundai present itself to the public?diplomová 2014 
Rusňáková VeronikaThe Art of Promoting - Promoting the Art (A Genre Analysis of Czech Theatres' Websites)diplomová 2014 
Šmídlová MonikaPersuasive Features in the Genre of Green Tourism Advertisementsdiplomová 2014 
Cigánková TerezaSearching for Something New: Textual Analysis of British University Prospectusesdiplomová 2013 
Hajžmanová KarinAuthor´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novelsdiplomová 2013 
Holečková EvaDeformed Language in British and American Prose: the problem of translationdiplomová 2013 
Šarina JiříOn Specific Features of Fantasy Genre Translation: A Contrastive Analysis of the English Original of the Novel Vampireslayer and Its Czech Translationdiplomová 2013 
Tomášková IvanaFAQ (frequently asked questions): an attempt at a genre analysisdiplomová 2013 
Golejová SoňaThe Culture- specific Aspects of The Simpsons and Their Rendering in the Czech Version.diplomová 2012 
Kulichová LenkaThe Persuasive Aspects of University Presentationsdiplomová 2012 
Lankočí HelenaSentence Adverbs in English and in Czech: a contrastive study of an English original and Czech translationdiplomová 2012 
Choronží SandraA Life with Buckbeaks, Kreachers and Extendable Ears: On the Translation of Names and Neologisms in Harry Potter Seriesdiplomová 2011 
Kočurová VeronikaTwain´s Tom Sawyer in Czech translationsdiplomová 2011 
Mojžíšková ŽanetaOn Coherence and Cohesion in English Medical Articles and Their Czech Translationsdiplomová 2011 
Fuchsová VeronikaLanguage and Style in British and American Quality Press (A Contrastive Study)diplomová 2010 
Kopecká PetraHarry Potter: Authenticity in Novel and Film Dialoguediplomová 2010 
Musialová HanaCurrent Trends in ELT Methodology and Teaching Practicediplomová 2010 
Ramíková NatáliePassive Voice and Its Presentation in English Language Textbooks for Secondary Schoolsdiplomová 2010 
Šípek MilanCritical Discourse Analysis of Political Textsdiplomová 2010 
Barnášová DanielaContent and Style in British Women's and Men's Magazinesdiplomová 2009 
Bizoň DanielComputer Game as a Specific Discoursediplomová 2009 
Blažková BarboraAdvertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Companydiplomová 2009 
Dvorská MonikaPragmatic Aspects of (Non)Cooperation in  Media Discoursediplomová 2009 
Gibson KateřinaWhat Do Teenagers Read during Lessons? A Contrastive Study of British and American Magazines for Teenagers.diplomová 2009 
Guziurová TerezaOn the stylistically significant features of academic discourse in social sciences: Research article abstractdiplomová 2009 
Obračajová AdélaA Child´s Play? On the Translation of Books for Childrendiplomová 2009 
Potěšilová PetraSome aspects of the methodology of teaching English to children with dyslexiadiplomová 2009 
Rákociová RadoslavaK jazyku a stylu britských a amerických ekonomických časopisůdiplomová 2008 
Schwenková MarieOn the linguistic features of advertising in British and Czech magazines and newspapersdiplomová 2008 
Štěpničková IvaAnalysis of Educational Mathematical Discoursediplomová 2007 
Vaculík PetrBulvární a seriózní tisk - srovnávací stylistická analýzadiplomová 2007 
Valová AlenaA Contrastive Analysis of English and Czech Medical Textsdiplomová 2007 
English HanaOn the Style of Terry Pratchett's Discworld Seriesdiplomová 2006 
Horák PetrDouglas Adams - The Hitchhiker's Guide to the Galaxydiplomová 2006 
Kaštovská JolanaHow to Translate Kurt Vonnegutdiplomová 2006 
Bártová TerezaRevealing the linguistic principles of advertisingdiplomová 2005 
Černotová EvaToni Morrison's books in Czech translationsdiplomová 2005 
Fiustová MartinaNon-equivalent lexical units and their rendering in Czech translations focusing on mass media and popular scientific textsdiplomová 2005 
Kiková JanaProblems of the Translation of Guide Books from English and Russian into Czech with Respect to Non-Equivalent Lexical Unitsdiplomová 2005 
Mecová LucieKerouac's novels and short stories in Czech translations - Analysing the author's style and the possibilities of the translators' methodsdiplomová 2005 
Adamská KateřinaKeywords analysis of the tweets of three chosen politicians during the coronavirus crisis in March 2020bakalářská 2021 
Cedivodová MarkétaLegal Translation in Theory and Practicebakalářská 2020 
Kušová KarinCommunicating science to the public: translating Wynne´s Dog Is Lovebakalářská 2020 
Królová KristýnaGoing vegan: blogging to promote vegan foodbakalářská 2019 
Tomáš JakubFitness blogs: Ways to Raising Public Awarenessbakalářská 2019 
Daskalov AdriánSCUBA diving related text: Translation and Commentarybakalářská 2018 
Jaška Radek"I think therefore I play": translating Andrea Pirlo's biographybakalářská 2018 
Boháčová KristýnaTranslation with Commentary : Popular scientific texts in medicinebakalářská 2017 
Buráňová SilvieA View of a Review: Exploring the Structure and Function of Reviewing in Magazinesbakalářská 2017 
Eliáš AdamCzech translation of Lama Ole Nydahe´s Entering the Diamond waybakalářská 2017 
Honegrová AnnaIKEA Across Cultures and Continents: On Localization and Custom-built Advertising Strategies on IKEA Websitesbakalářská 2017 
Kučerová AdélaStarbucks Across Cultures and Continents: Starbucks Website Strategies in the Czech Republic and in the USAbakalářská 2017 
Matula MarekLinguistic means in the presentation of immigrants in the English-speaking mediabakalářská 2017 
Tomi JaroslavTed talks: translation and commentarybakalářská 2017 
Válek MartinExploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizationsbakalářská 2017 
Harazinová BeátaHealthy Teeth and Happy Feet: Analysing the Communication Strategies of Healthcare Promotion Websitesbakalářská 2016 
Kocmánková AdélaGender Specific Features in Political Spoken Discoursebakalářská 2016 
Postupová PetraAnalysing Amateur Subtitles: The Case of Sleepy Hollowbakalářská 2016 
Protivanský HynekLetting people in: Homepage as a gateway into the companies of Apple and Microsoftbakalářská 2016 
Řehová TerezaStrategies for Translating Book Titlesbakalářská 2016 
Baborová PetraHow can you get people interested: Persuasive strategies in institutional web sitesbakalářská 2015 
Bělíčková RadkaOstrava!!! ? On the language and advertising strategies in Ostrava-promoting discoursebakalářská 2015 
Čečotková LenkaPresenting Czech and Slovak Cities to the World: a genre analysis of city websitesbakalářská 2015 
Figurová SilvieHow can you get people interested: Persuasive strategies in websites of  world´s galleries and museums.bakalářská 2015 
Krejčí OndřejOstrava!!!? Advertising Ostrava in English and in Czechbakalářská 2015 
Masopustová PavlínaTricks and traps of translating travel guidesbakalářská 2015 
Richtrová KristýnaPragmatic aspects of translation in the subtitles of the series Modern Familybakalářská 2015 
Šestáková JanaLinguistic characteristics of public noticesbakalářská 2015 
Červinková EliškaPsychology research article: Translation and Commentarybakalářská 2014 
Lukešová Kamila"Changing Greenland": on translating a popular-scientificbakalářská 2014 
Pešátová LauraSpecificities of translating a grafic novelbakalářská 2014 
Slováček TomášBritish and Czech Distilleries and Wineries on the Web: Intercultural Aspects of Institutional Web Presentations.bakalářská 2014 
Valenta Radim''To refresh the world''; Characterizing the genre of company's mission statementsbakalářská 2014 
Kolouchová MartaSpecific features of medical text translation: translation with commentarybakalářská 2013 
Kucharczyk LukášOn translation of Brian Greene's The Hidden Realitybakalářská 2013 
Říhová KateřinaTranslating economic texts: translation and commentarybakalářská 2013 
Vlachová DarinaCustom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republicbakalářská 2013 
Černíková LenkaTranslating Ole Nydahlbakalářská 2012 
Šmídlová MonikaGreen Tourism - The Persuasive Strategies In Advertising Environmentally Friendly Holidaybakalářská 2012 
Angerová ZuzanaGenres across Cultures: presenting schools in Britain and in the Czech Republicbakalářská 2011 
Drozdová ZuzanaWays to Translating a Popular Scientific Text: a translation of a social geographic articlebakalářská 2011 
Králová MichaelaGenres across Cultures: a stylistic analysis of instructive texts and problems of their translationbakalářská 2011 
Veselá BarboraIf Life is a Game, These are the Rules: text analysis and translationbakalářská 2011 
Čumpelík JiříAnnual Report of Veolia Environnementbakalářská 2010 
Golejová SoňaAbout Mackinac Island in Slovak: Translating tourist information materialsbakalářská 2010 
Janoušek KarelPopular Scientific Text in The Economist Magazine (translation and commentary)bakalářská 2010 
Jelénková MonikaEngland: translating British tourist guidesbakalářská 2010 
Jurásek IvoTranslating Popular Scientific Texts: Translation Methods and Possible Translation Problems in a Translation for National Geographicbakalářská 2010 
Bartoňová PetraDialogue and Interaction in Written Textsbakalářská 2009 
Blažková BarboraTranslating Non-literary Texts (Translation and Commentary)bakalářská 2009 
Bruštíková Špidlová MartinaGraffiti, Language and Maculinitybakalářská 2009 
Fejfarová LenkaWords that sellbakalářská 2009 
Helisová MartinaOle Nydahl's Texts in Czech Translationsbakalářská 2009 
Humpolíková HanaWomen in Leadership in the Ostrava Regionbakalářská 2009 
Králová PetraPolite Requests in International Business Correspondencebakalářská 2009 
Krátká KamilaMass Media Text and Its Czech Translation with Commentarybakalářská 2009 
Krátký TomášPopular Scientific Texts in National Geographic magazine (translation and commentary)bakalářská 2009 
Pullerová JanaTranslating for Tourism: Czech Version of English Text with Commentarybakalářská 2009 
Stavinoha MartinEnglish Non-fiction in Czech Translation (translation and commentary)bakalářská 2009 
Stoklasová VladimíraProfessional Text and its Czech Translation with Commentarybakalářská 2009 
Hrbáčková AndreaIntercultural communicationbakalářská 2007 
Němcová ZuzanaOn the Translation of Popular Scientific Textsbakalářská 2006 
Rákociová RadoslavaOn the Style of English Economic Textsbakalářská 2006 
Sklenářová EvaThe significance of the Beskydy mountains for the tourist industrybakalářská 2005 


UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline II
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Žánry a nová média
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období3/2012 - 2/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podoby a proměny interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu III
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu II
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období9/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra anglistiky a amerikanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Z odkazu Pražské školy jazykovědné 1" Jazykové otázky centra a periferie v jednotlivých funkčních stylech
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFilozofická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub