Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 31. 01. 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je zase o krok blíž získání akreditace k studijnímu programu stomatologie
Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela souhlasné stanovisko k výkonu povolání v oboru stomatologie z ministerstva zdravotnictví. Je tak zase o krok blíže k získání akreditace nového studijního programu.
26. 01. 2023 / Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Ostravská univerzita se otevře veřejnosti, uchazečům nabízí téměř 200 studijních programů
Na pátek 27. ledna 2023 Ostravská univerzita připravila Den otevřených dveří. Představí se všech šest fakult, které zájemcům nabízí na 199 studijních programů. Návštěvníci se dozví vše o studijních programech a přijímacích řízeních, spolkové činnosti i možnostech studijních a pracovních stáží v zahraničí. Své přihlášky pak mohou uchazeči podávat do středy 15. března 2023.
26. 01. 2023 / Ostravská univerzita

Zveme vás na křest knihy Foto Kolář, která vizuálně mapuje Ostravsko od dvacátých do padesátých let 20. století
Na půdě Ostravské univerzity v pondělí 30. ledna od 17:30 pokřtí autoři knihy, Lukáš Bártl a Ondřej Kolář, spolu s rektorem Ostravské univerzity a děkanem Fakulty umění OU, publikaci Foto Kolář. Srdečně zveme do OUshopu, Univerzitního obchodu a knihkupectví OU, kde se křest této význačné knihy koná. Neprávem opomíjený fotograf Viktor Kolář st. společně s textovým doprovodem autorů přináší velmi významné vizuální svědectví Ostravska od dvacátých do padesátých let 20. století.
26. 01. 2023 / Ostravská univerzita, Fakulta umění

Věda na Ostravské univerzitě je ve skvělé kondici. GAČR její projekty podpořil desítkami milionů
Vědě se na Ostravské univerzitě dlouhodobě daří. Potvrdily to také nedávno vyhlášené výsledky veřejné soutěže Grantové agentury České republiky, která rozhodla o podpoře osmi projektů jejichž náklady jsou větší než 50 milionů korun, u nichž jsou pracovníci Ostravské univerzity v roli hlavního řešitele a dvou jejichž náklady převyšují 23 milionů korun, kde jsou spoluřešiteli. Lze tak bezesporu říci, že OU v silné konkurenci velkého množství vědeckých pracovišť uspěla a dokázala, že úroveň vědy na OU je na nadstandardně vysoké úrovni. Potvrzuje se také rostoucí trend, pokud jde o výši finanční podpory, kterou univerzita od GAČR každoročně získává.
20. 12. 2022 / Ostravská univerzita

Objev ostravských hematoonkologů může změnit klasifikaci krevních nádorů a pomoci pacientům k modernějším lékům
Díky modernější a přesnější metodě mohou lékaři lépe určit, jak agresivní formou rakoviny krve pacienti trpí. Do budoucna to může pro řadu z nich znamenat úpravu terapie nebo například zahrnutí do klinických studií. Jde o významný objev, který může změnit současnou klasifikaci krevních nádorů v učebnicích hematologie. Studii publikoval v jednom z nejprestižnějších světových onkologických časopisů Journal of Clinical Oncology tým ostravských vědců z výzkumné laboratoře Blood Cancer Research Group (BCRG) Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která je součástí Kliniky hematoonkologie Fakultní Nemocnice Ostrava.
20. 12. 2022 / Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Akademici z Ostravské univerzity posílají na světové univerzity výzvu k podpoře boje Íránek a Íránců za lidská práva v jejich zemi
Ostravští akademici dnes publikovali na světové petiční platformě change.org Otevřený dopis Íránců žijících ve svobodném světě a vyzvali vedení českých i světových univerzit, studující a všechny, kterým není situace v Íránu lhostejná, k jeho podpisu.
30. 11. 2022 / Ostravská univerzita

V Ostravě dnes volili rektora. Po osmi letech povede Ostravskou univerzitu nová tvář
Akademický senát Ostravské univerzity dnes volil kandidáta na nového rektora. Senátoři vybírali hned ze čtyř kandidátů. Už v prvním kole dvoukolové volby zvolili amerikanistu docenta Petra Kopeckého z Filozofické fakulty OU. Kopecký získal 23 hlasů, což je více než potřebná nadpoloviční většina z 38 možných. Zvolený kandidát by se měl ujmout funkce po jmenování prezidentem od 1. března 2023.
29. 11. 2022 / Ostravská univerzita

Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Průměrná hrubá mzda odborného asistenta s vědeckou hodností na filozofických fakultách činí v současné době 33 500 Kč, což je přibližně o 14 000 Kč méně, než v tuto chvíli dostávají v průměru učitelé na nižších stupních vzdělávání. Přitom jsou to i filozofické fakulty, které zajišťují jejich přípravu na budoucí povolání.
29. 11. 2022 / Filozofická fakulta

Vychází Literární mapa Ostravy a literární slovník regionu. Literární vědci zvou na veřejnou prezentaci
Dvouletá badatelská činnost v rámci projektu Literární paměť regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko – osobnosti, události, instituce, místa texty) nyní vstupuje do závěrečné fáze. Literární historici z Katedry české literatury a literární vědy FF OU nyní mohou širokému publiku představit výsledky své práce.
08. 11. 2022 / Filozofická fakulta

„Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á.“ Studentky Fakulty sociálních studií představí novou výstavu
Výstavu připomínající důležitost a prestiž oboru sociální práce s názvem „Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á“ se rozhodly uspořádat studentky Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU).
28. 10. 2022 / Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

Na zámku v Kuníně se půjde po stopách polské šlechty od počátku novověku až po současnost
Šlechtické rody a jejich význam byl v minulosti zcela přehlíženým historickým tématem. Od devadesátých let se řada historiků snaží bílá místa našich dějin objasnit. Nyní v rámci konference Stopy polské šlechty v českých zemích od počátku novověku po současnost (II.) historici širšímu publiku představí polskou šlechtu, jež zanechala stopu v českých dějinách.
19. 10. 2022 / Filozofická fakulta

Místo tištěného katalogu posílají peníze na Ukrajinu. Diplomové práce absolventů FU jsou nově online
Absolventi Fakulty umění Ostravské univerzity prezentují své diplomové práce netradičně online. Prezentace diplomových prací tradičně po mnoho let probíhá ve formě výstavy a je k ní vydáván tištěný katalog.
11. 10. 2022 / Fakulta umění

Lékařská fakulta Ostravské univerzity slavnostně otevřela nové simulační centrum
Přestože v ní neleží pacienti, je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Řeč je o nové cvičné nemocnici za více než čtvrt miliardy korun, kterou dnes slavnostně otevřela Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum připraví na praxi jak budoucí lékaře, tak studenty zdravotnických oborů.
10. 10. 2022 / Lékařská fakulta

O univerzitách třetího věku v Ostravě. Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit
Aktivizovat seniory a udržet kvalitu jejich života. Takový cíl mají vzdělavatelé poskytující vzdělání lidem v důchodovém věku na půdě vysokých škol. 8. a 9. září 2022 se sejdou v Ostravě na platformě Asociace univerzit třetího věku (AU3V ČR). Na programu je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Akci pořádá AU3V ČR a hostí ji dvě členské univerzity: Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB–TUO).
07. 09. 2022 / Ostravská univerzita

Ostravská univerzita pomáhá ukrajinským teenagerům s českým jazykem. Výukové materiály vytváří sami studenti
Jako jedna z mála vysokých škol se do projektů pro pomoc ukrajinským rodinám intenzivně zapojuje Ostravská univerzita. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dalo totiž pouze sedmi českým univerzitám zelenou v souvislosti s projekty pomáhajícími s češtinou ukrajinským teenagerům ve věku od 14 do 18 let. A právě jednou z nich byla Ostravská univerzita, jejíž program s názvem MOVA se věnuje také výuce češtiny.
31. 08. 2022 / Ostravská univerzita

Vystřihovánky, papírové skládačky a hry pro děti z Ukrajiny vytvořili studenti ateliéru knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity ve spolupráci s Poradenským centrem OU
Hravé vystřihovánky, skládačky a jiné hry z papíru, které mají mnohdy krom zábavy více variant užití, to je výsledek dobrovolnické aktivity studentů ateliéru knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity a Poradenského centra Ostravské univerzity. Materiály poskytli k volnému užití. Jde o další aktivitu na pomoc zasaženým válkou na Ukrajině, do které se Ostravská univerzita zapojila.
03. 08. 2022 / Fakulta umění, Ostravská univerzita

Maturanti mají druhou šanci. Filozofická fakulta Ostravské univerzity vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení
Od prvního července se absolventi středních škol mohou znovu hlásit ke studiu na vysoké škole. V nabídce Filozofické fakulty je stále mnoho zajímavých studijních programů. Vedle českého jazyka a literatury, historie, dějin umění, základů společenských věd, češtiny pro cizince či filozofie to jsou především studijní programy zaměřené na výuku cizích jazyků – polštiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, němčiny či latinského jazyka. Mnohé z nabízených studijních programů jsou zaměřeny na vzdělávání, tudíž jsou určeny zájemcům o učitelskou profesi.
22. 07. 2022 / Filozofická fakulta

Studium, co dává smysl. Nový program na Fakultě sociálních studií OU láká intenzivní praxí a studiem v zahraničí
Spolupráce několika evropských univerzit, velký prostor pro rozvoj jazykových dovedností nebo výrazné zaměření na praxi. To jsou některé z charakteristik nového navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání, do kterého přijímá studenty Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. Unikátnost programu přináší jeho speciální forma, jedná se totiž o takzvaný Joint Degree program, jehož součástí je celý jeden semestr vyhrazený pro studium v zahraničí. Jedinečnou možnost se hlásit do programu mají uchazeči ještě do konce srpna.
21. 07. 2022 / Fakulta sociálních studií

Ostrava hostí na čtyři desítky bohemistů a překladatelů z celého světa
I česká a regionální literatura může slavit mezinárodní úspěch. Od pondělí 18. až do pátku 22. července hostí Ostrava přes čtyři desítky bohemistů, překladatelů a fanoušků české kultury na bohemistickém semináři. Vedle knižních veletrhů jsou tyto semináře jednou z mála příležitostí, jak „vyvést“ do světa českou prózu a poezii. Seminář se koná každoročně, pokaždé v jiném českém městě. Letos padla volba právě na Ostravu. Čeští, a především regionální autoři, by se díky tomuto semináři mohli dostat ke čtenářům v Bulharsku, Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Finsku, Švýcarsku, Rumunsku, Nizozemí, Německu, Velké Británii, ale třeba i Japonska a dalších zemí.
20. 07. 2022 / Filozofická fakulta

Ostravská univerzita otevře studovnu Jacquese Rupnika. Svůj knižní fond do ní vložil sám světoznámý politolog
Studovnu Jacquese Rupnika nově otevře Ostravská univerzita. Unikátní prostor vhodný nejen pro studium, ale také pro pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí se nachází v budově Univerzitní knihovny na Bráfově ulici. Ve studovně je navíc uloženo přes 1500 knih, které ze svého fondu Ostravské univerzitě věnoval známý politolog a historik profesor Jacques Rupnik.
14. 06. 2022 / Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna

1234567891011121314