Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 31. 01. 2020

Setkání absolventů Ostravské univerzity v aule Gong
Absolventi Ostravské univerzity v Ostravě se  v pátek 9. listopadu 2012 v 16 hod. v aule Gong Dolní oblasti Vítkovic po letech setkají se svými pedagogy a spolužáky. Ostravská univerzita pro ně připravila za symbolické vstupné bohatý program.
08. 11. 2012 / Ostravská univerzita

Akademický den univerzity 2012
Již osmý Akademický den uspořádala Ostravská univerzita v Ostravě 8. října 2012 v 10 hodin v Domě kultury města Ostravy.
08. 10. 2012 / Ostravská univerzita

Univerzita třetího věku

Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.
23. 07. 2012 / Pedagogická fakulta

Studovat v šedesáti? A proč ne?
Podle dlouhodobých prognóz ČSÚ dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, u nejstarších (nad 85 let) dokonce ke zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Žijeme a budeme žít déle. Ale jak žít lépe? Jak přežít vlastní stáří? Procvičováním mozku! A proč ne právě na Univerzitě třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
16. 02. 2012 / Pedagogická fakulta


Ostravská univerzita staví nové centrum výzkumu a výuky
Ostravská univerzita zahájila v pondělí 18. června stavbu multidisciplinárního výzkumného centra při Lékařské fakultě.
27. 06. 2012 / Ostravská univerzita

Projekt Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol

Skořápkový king? Robotek!
Na 180 talentovaných žáků z 1 000 žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje rozvíjí své nadání v přírodovědných experimentech při využití počítačů. Umožnil jim to projekt Evropské unie.
13. 03. 2012 / Pedagogická fakulta

Invaze robotů do škol
Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Studovat v šedesáti? A proč ne?
Podle dlouhodobých prognóz ČSÚ dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, u nejstarších (nad 85 let) dokonce ke zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Žijeme a budeme žít déle. Ale jak žít lépe? Jak přežít vlastní stáří? Procvičováním mozku! A proč ne právě na Univerzitě třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
16. 02. 2012 / Pedagogická fakulta

Základní informace o projektu Projektu - Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Jednou z rozhodujících rolí Ostravské univerzity je významně v kraji přispět k rozvoji vysokoškolské vzdělanosti a výzkumu a to především v oblastech, v nichž tyto aktivity byly podhodnoceny a vytvářely tak negativní předpoklad pro nerovnoměrný a nekomplexní rozvoj.
09. 12. 2011 / Ostravská univerzita

Hmyz, houby i autíčko Himoto – jak učit přírodovědu na ZŠ nově
Podpořit a rozvinout dovednosti žáků v přírodních vědách si klade za cíl projekt EU „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“, reg. č. CZ. 1.07/1.1.07/02.0047.
18. 10. 2011 / Ostravská univerzita

Než se vlas přetrhne – další vzdělávání učitelů přírodovědy
Kdo by neznal pohádku o čertovi, který nedokázal natáhnout vlas tak, aniž by se přetrhl. Podobné a jiné zajímavé experimenty sloužící k vysvětlení učiva umožnil učitelům projekt EU č. CZ.1.07/1.3.05/11.0024, „Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“.
10. 10. 2011 / Ostravská univerzita

Studentský workshop Den první pomoci
Ve dnech 28. – 30. září se bude v areálu hotelu Sepetná na Ostravici konat studentský workshop Den první pomoci 2011, který připravuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity.
29. 09. 2011 / Lékařská fakulta

Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR – SR přihraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

Účinná pomoc školám
Školy dosud postrádaly detailní informace o tom, o kolik vzrostly znalosti jejich žáků od okamžiku, kdy do školy přišli. Přitom správně se mohou rozhodovat jenom tehdy, pokud mají dostatek informací, nejen o výstupech, ale především o vstupech, tedy o tom s jakými znalostmi k nim žáci či studenti přišli.
08. 08. 2011 / Pedagogická fakulta

Umějí učit? Ukáže testování EU
Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Na hradě se bude konat chemická show s ohňostrojem, přijede na ni mezinárodní vědecká hvězda Michael Londesborough
OSTRAVA, 22. června 2011 – Netradiční show bude tento pátek a sobotu k vidění na Slezskoostravském hradě.
28. 06. 2011 / Přírodovědecká fakulta

Bezplatné kurzy pro učitele
Držet krok s mládeží není pro učitele, obzvláště přírodovědných předmětů, snadné. A není to jen nedostatečným technickým vybavením škol. Učitelům se většinou nedostává i kvalitních pomůcek, „mustrů“, návodů, jak učit nově.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Umějí učit? Ukáže testování EU
Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Invaze robotů do škol
Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Pozvánka na prohlídku unikátní učební pomůcky pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře
V rámci projektu hrazeného z Evropských fondů vznikla na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě unikátní "učební pomůcka" pro budoucí pracovníky složek integrovaného záchranného systému - policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře.
24. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Rektorem Ostravské univerzity byl zvolen znovu prof. Jiří Močkoř
Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl členy Akademického senátu zvolen prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
16. 11. 2010 / Ostravská univerzita

„Kdy už zas pojedem s tou univerzitou?“ - projekt EU Domovy ukončen
Děti z dětských domovů a výchovný ústavů nemají z mnoha důvodů snadný život. V domovech a ústavech je o ně všestranně postaráno.
05. 11. 2010 / Pedagogická fakulta

Tisková zpráva ke konferenci „Nerovné cesty k rovným příležitostem“
Letos poprvé se Ostravská univerzita v Ostravě spolupodílí na pořádání konference, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti podpory zpřístupňování zejména vysokoškolského vzdělání lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním či postižením.
05. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Fakulta se pustila do velkého projektu na podporu matematiky v Ostravě
Světová matematická celebrita přijela do Ostravy podpořit velký vědecký projekt v oblasti aplikované matematiky. Právě specialisté v tomto oboru v kraji citelně scházejí.
14. 10. 2010 / Katedra matematiky

1234567891011