Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2019

Akademický den univerzity 2012
Již osmý Akademický den uspořádala Ostravská univerzita v Ostravě 8. října 2012 v 10 hodin v Domě kultury města Ostravy.
08. 10. 2012 / Ostravská univerzita

Univerzita třetího věku

Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.
23. 07. 2012 / Pedagogická fakulta

Studovat v šedesáti? A proč ne?
Podle dlouhodobých prognóz ČSÚ dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, u nejstarších (nad 85 let) dokonce ke zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Žijeme a budeme žít déle. Ale jak žít lépe? Jak přežít vlastní stáří? Procvičováním mozku! A proč ne právě na Univerzitě třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
16. 02. 2012 / Pedagogická fakulta


Ostravská univerzita staví nové centrum výzkumu a výuky
Ostravská univerzita zahájila v pondělí 18. června stavbu multidisciplinárního výzkumného centra při Lékařské fakultě.
27. 06. 2012 / Ostravská univerzita

Projekt Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol

Skořápkový king? Robotek!
Na 180 talentovaných žáků z 1 000 žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje rozvíjí své nadání v přírodovědných experimentech při využití počítačů. Umožnil jim to projekt Evropské unie.
13. 03. 2012 / Pedagogická fakulta

Invaze robotů do škol
Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Studovat v šedesáti? A proč ne?
Podle dlouhodobých prognóz ČSÚ dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, u nejstarších (nad 85 let) dokonce ke zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Žijeme a budeme žít déle. Ale jak žít lépe? Jak přežít vlastní stáří? Procvičováním mozku! A proč ne právě na Univerzitě třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
16. 02. 2012 / Pedagogická fakulta

Základní informace o projektu Projektu - Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Jednou z rozhodujících rolí Ostravské univerzity je významně v kraji přispět k rozvoji vysokoškolské vzdělanosti a výzkumu a to především v oblastech, v nichž tyto aktivity byly podhodnoceny a vytvářely tak negativní předpoklad pro nerovnoměrný a nekomplexní rozvoj.
09. 12. 2011 / Ostravská univerzita

Hmyz, houby i autíčko Himoto – jak učit přírodovědu na ZŠ nově
Podpořit a rozvinout dovednosti žáků v přírodních vědách si klade za cíl projekt EU „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“, reg. č. CZ. 1.07/1.1.07/02.0047.
18. 10. 2011 / Ostravská univerzita

Než se vlas přetrhne – další vzdělávání učitelů přírodovědy
Kdo by neznal pohádku o čertovi, který nedokázal natáhnout vlas tak, aniž by se přetrhl. Podobné a jiné zajímavé experimenty sloužící k vysvětlení učiva umožnil učitelům projekt EU č. CZ.1.07/1.3.05/11.0024, „Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“.
10. 10. 2011 / Ostravská univerzita

Studentský workshop Den první pomoci
Ve dnech 28. – 30. září se bude v areálu hotelu Sepetná na Ostravici konat studentský workshop Den první pomoci 2011, který připravuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity.
29. 09. 2011 / Lékařská fakulta

Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR – SR přihraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

Účinná pomoc školám
Školy dosud postrádaly detailní informace o tom, o kolik vzrostly znalosti jejich žáků od okamžiku, kdy do školy přišli. Přitom správně se mohou rozhodovat jenom tehdy, pokud mají dostatek informací, nejen o výstupech, ale především o vstupech, tedy o tom s jakými znalostmi k nim žáci či studenti přišli.
08. 08. 2011 / Pedagogická fakulta

Umějí učit? Ukáže testování EU
Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Na hradě se bude konat chemická show s ohňostrojem, přijede na ni mezinárodní vědecká hvězda Michael Londesborough
OSTRAVA, 22. června 2011 – Netradiční show bude tento pátek a sobotu k vidění na Slezskoostravském hradě.
28. 06. 2011 / Přírodovědecká fakulta

Bezplatné kurzy pro učitele
Držet krok s mládeží není pro učitele, obzvláště přírodovědných předmětů, snadné. A není to jen nedostatečným technickým vybavením škol. Učitelům se většinou nedostává i kvalitních pomůcek, „mustrů“, návodů, jak učit nově.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Umějí učit? Ukáže testování EU
Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Invaze robotů do škol
Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Pozvánka na prohlídku unikátní učební pomůcky pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře
V rámci projektu hrazeného z Evropských fondů vznikla na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě unikátní "učební pomůcka" pro budoucí pracovníky složek integrovaného záchranného systému - policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře.
24. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Rektorem Ostravské univerzity byl zvolen znovu prof. Jiří Močkoř
Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl členy Akademického senátu zvolen prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
16. 11. 2010 / Ostravská univerzita

„Kdy už zas pojedem s tou univerzitou?“ - projekt EU Domovy ukončen
Děti z dětských domovů a výchovný ústavů nemají z mnoha důvodů snadný život. V domovech a ústavech je o ně všestranně postaráno.
05. 11. 2010 / Pedagogická fakulta

Tisková zpráva ke konferenci „Nerovné cesty k rovným příležitostem“
Letos poprvé se Ostravská univerzita v Ostravě spolupodílí na pořádání konference, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti podpory zpřístupňování zejména vysokoškolského vzdělání lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním či postižením.
05. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Fakulta se pustila do velkého projektu na podporu matematiky v Ostravě
Světová matematická celebrita přijela do Ostravy podpořit velký vědecký projekt v oblasti aplikované matematiky. Právě specialisté v tomto oboru v kraji citelně scházejí.
14. 10. 2010 / Katedra matematiky

XXII. sjezd České geografické společnosti v Ostravě
Ve dnech 31. srpna až 2. září hostily geografické katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 22. sjezd České geografické společnosti.
06. 09. 2010 / Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

1234567891011